DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu VCB – Dự phòng thận trọng, hạ nhiệt tăng trưởng lợi nhuận

Lượt xem: 780 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng hợp – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã công bố KQKD 2017 tích cực với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 9,1 nghìn tỷ đồng (+33,1% YoY) đến từ (1) mức giảm 3,3% của chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và (2) và mức tăng 17,1% thu nhập khác YoY, một phần đến từ thu nhập bất thường từ bán cổ phần do VCB nắm giữ tại Saigon Bank, CTCP Tài chính Xi măng, và ngân hàng Phương Đông (OCB).

Đồ thị cổ phiếu VCB cập nhật ngày 22/01/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu VCB cập nhật ngày 22/01/2018. Nguồn: AmiBroker

Dự phòng đủ cao để khoản dự phòng thất thoát khoản vay tiếp tục tăng và mức dự phòng thặng dư kiềm chế lợi nhuận trong năm 2017, như dự kiến. Với quan điểm thận trọng, chúng tôi vẫn cần số liệu nợ xấu sau kiểm toán để giúp chúng tôi có cái nhĩn kỹ hơn về chi phí dự phòng và lợi nhuận chuẩn hóa.

Các điểm chú ý –

1/ NIM – NIM của VCB giảm 14,4 điểm cơ bản YoY còn 2,5% trong năm 2017 vì 2 nguyên nhân chính. Đầu tiên, lợi suất tài sản giảm còn 5,2% từ 5,3% trong năm 2016 trong khi chi phí vốn cũng tăng nhẹ. Thứ hai, tăng trưởng huy động của VCB tăng mạnh đạt 20%, cao hơn so với tăng trưởng cho vay là 18%.

2/ Lợi suất tài sản – Dù tỷ trọng khoản vay cá nhân trong tổng cho vay của VCB tăng 7,4 điểm % đạt 32,7% trong năm 2017, lợi suất tài sản vẫn giảm 12,4 điểm cơ bản YoY còn 5,2%.

3/ Chi phí vốn – Tỷ lệ CASA của VCB vẫn duy trì ở hàng cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam với mức 28,4% (+1,4% điểm % YoY) trong năm 2017, nhờ thương hiệu mạnh mẽ. Ngoài ra, chi phí vốn vẫn duy trì ổn định ở mức 2,9%.

4/ Thu nhập khác – Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 17,1% YoY, đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, tương ứng với 25,4% của TOI. Mức tăng này được dẫn dắt một phần bởi lãi từ hoạt động thoái vốn khỏi Saigon Bank, CTCP Tài chính Xi măng, và OCB (bán thành công 2/3 cổ phần nắm giữ). Thunhập phí và dịch vụ tăng 20,4% YoY (2,5 nghìn tỷ đồng) tiếp tục là động cơ tăng trưởng chính cho thu nhập khác.

5/ Dự phòng – Dù chi phí dự phòng giảm 3,3% YoY (6,2 nghìn tỷ đồng), tỷ lệ dự phòng thất thoát khoản vay

6/ LN trước dự phòng (PPOP) – PPOP đã tăng 17,5% YoY đạt 17,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2017.

7/ Lợi nhuận ròng – Lợi nhuận ròng của VCB tăng 33,1% YoY đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ (1) mức giảm 3,3% chi phí dự phòng và (2) mức tăng 17,1% từ thu nhập khác nhờ lãi từ đầu tư và thoái vốn và thu nhập phí cao hơn. Nhìn chung, thu nhập ròng đã vượt nhẹ 9% so với dự báo của chúng tôi (thu nhập ròng năm 2017 đạt 8,1 nghìn tỷ đồng)

8/ Tỷ lệ thu nhập/chi phí (CIR) – CIR đã tăng nhẹ 0,3 điểm % đạt 40,4% năm 2017 từ 40,1% năm 2016. Mức CIR vẩn thấp hơn trung bình các ngân hàng chúng tôi theo dõi là 48%.

9/ Nợ xấu – Tỷ lệ nợ xấu cho thấy sự cải thiện với mức giảm 0,2 điểm % còn 1,3% năm 2017, từ mức 1,5% năm 2016. Lượng nợ xấu tuyệt đối tính đến cuối năm 2017 là 6,2 nghìn tỷ đồng – mức thất thoát khoản vay thấp nhất kể từ năm 2013.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý