DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu VCB – Định giá theo phân tích cơ bản

Lượt xem: 1867 - Ngày:
Chia sẻ

VCB ngay 26.09.2017

Đồ thị ngày cổ phiếu VCB cập nhật ngày 26/09/2017. Nguồn: AmiBroker

VCB tuan ngay 26.09.2017

Đồ thị tuần cổ phiếu VCB cập nhật ngày 26/09/2017. Nguồn: AmiBroker

Các thông tin cơ bản:

– Ngành ngân hàng Việt Nam là xương sống nền kinh tế, mặc dù có nhiều yếu tố bất ổn, nhưng được chính sách Nhà nước hỗ trợ xử lý tốt, phần lớn các tin xấu ngân hàng đều được Nhà nước giữ và công bố ra thị trường từ từ. Các vấn đề chính của Ngân hàng như là xử lý nợ xấu, xóa nợ chéo, mua lại ngân hàng yếu kém, áp dụng chuẩn Basel 2 đều được NHNN giãn ra trong vòng nhiều năm. – Theo lộ trình, các ngân hàng sẽ phải thực hiện theo chuẩn BASEL II vào năm 2020.

– Sau giai đoạn tái cấu trúc 2012-2016 với việc rất nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh bán nợ xấu cho VAMC và tự trích lập dự phòng, tỷ lệ nợ xấu hệ thống nhân hàng hiện đã ở mức rất thấp. Có thể nói, giai đoạn khó khăn nhất của hệ thống ngân hàng đã qua.

– VCB cùng với BIDV, CTG là ba ngân hàng lớn nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam xét về mặt quy mô. Năm 2016, VCB đang xếp số 1 về lợi nhuận, thứ 3 về tổng tài sản, chiếm 16% thị phần lĩnh vực thanh toán quốc tế, 44% thị phần theo doanh thu thẻ

– Bán lẻ đang là xu thế của ngành ngân hàng trong những năm tới do qua mô dân số lớn với tỷ lệ người trẻ cao, nhu cầu mua sắm và tiêu dùng để cải thiện cuộc sống ngày càng tăng.

– VCB nếu cộng bình quân chấm điểm các tiêu chí hoạt động thì đang dẫn đầu ngành ngân hàng, vì có:

     1) Quản trị rủi ro tốt

     2) Hoạt động minh bạch,

     3) Hệ thống công nghệ thông tin tốt

     4) Chất lượng tài sản tốt

     5) Doanh thu tăng trưởng bền vững. Moody đang xếp hạng VCB B1, S&P xếp hạng BB-, là mức tốt nhất trong hệ thống NHTM Việt Nam.

Mô hình kinh doanh:

– Giống các ngân hàng TMCP Việt Nam khác, doanh thu của VCB vẫn đến từ các nghiệp vụ truyền thống: Doanh thu từ lãi chiếm 70%; Doanh thu phi tín dụng chiếm 30%, tuy nhiên tỷ lệ này cao hơn hẳn so với mức bình quân của các ngân hàng Việt Nam.

Triển vọng doanh nghiệp:

– VCB vẫn còn nhiều cơ hội để huy động vốn cả trên thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp (~ 20,000 tỷ). Do có nguồn vốn mới dồi dào, VCB có tỷ lệ CAR đạt chuẩn Basel II và có vốn để tăng trưởng kinh doanh.

– Tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay dài hạn của VCB ~25%, thấp hơn 40% so với SBV quy định. Tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) của VCB mới đạt 77%, thấp hơn nhiều so với mức 90% SBV quy định cho VCB. Nhìn chung VCB còn rất nhiều tiềm năng để tăng trưởng tín dụng do các chỉ số của VCB đều thấp hơn mức trần nhiều. Năm 2017 ước LDR của VCB sẽ tăng lên ~ 79%.

– VCB còn rất nhiều tiềm năng cải thiện NIM do:

     1) VCB đang dịch chuyển cho vay sang mảng khách hàng có biên lợi nhuận lớn hơn (khách hàng SME, thể nhân, khách vay tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng dư nợ của mỗi nhóm này bình quân 40%/năm).

     2) VCB tăng huy động nguồn vốn ngắn hạn giá rẻ.

– Tỷ lệ trích lập dự phòng của VCB luôn ở mức cao kỷ lục (2014, 2015, 2016, 2017E lần lượt là 95%, 100%, 121% và 120%), khiến lợi nhuận trả về cổ đông thấp hơn lợi nhuận thực ngân hàng tạo ra rất nhiều, do đó ngân hàng giữ lại được một phần lợi nhuận để tái phát triển.

Sức khỏe tài chính:

– Chất lượng tài sản: VCB có chất lượng tài sản tốt nhất VN theo đánh giá của Moody, S&P. Sau 6 tháng/2017:

     + Nợ xấu: VCB là ngân hàng trích lập dự phòng và thu hồi nợ ngoại bảng quyết liệt nhất hệ thống, do đó tỷ lệ nợ xấu của VCB liên tục giảm dần qua các năm (6/2017 là 1.51%). Đến hết năm 2016, VCB đã trích lập xong hoàn trái phiếu do VAMC phát hành.

     + Hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức tương đối tốt – 10,5%.

– NIM tiếp tục được cải thiện lên mức 2.86% và hệ số LDR thuần tăng lên mức 80.8%

– Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn của VCB chỉ là 28%, do đó, không chịu áp lực tăng huy động vốn trung, dài hạn.

– Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017 thuộc về cổ đông ~8,703 tỷ đồng, tương ứng EPS 2,322 đ, chưa tính việc phát hành thêm cho đối tác chiến lược. Ước tính lợi nhuận thuộc về cổ đông năm 2018 là 10,712 tỷ đồng, tăng trưởng 23.1%.

Định giá theo phân tích cơ bản:

– Định giá của HSC PCD: 49,100 đồng.

– Định giá bình quân của các Công ty chứng khoán: N#A

– Ngày định giá: 26/09/2017.

– Thời gian nắm giữ: 12 tháng.

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác