DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu TLG – Xây dựng nền tảng cho tăng trưởng ổn định dài hạn

Lượt xem: 496 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi nâng khuyến nghị cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) lên KHẢ QUAN và nâng giá mục tiêu thêm 6% lên 116.700 đồng/CP. Triển vọng cơ bản của chúng tôi cho TLG vẫn duy trì không đổi nhưng giá mục tiêu mới được tăng lên nhờ lãi suất phi rủi ro thấp hơn và hệ số P/E so sánh từ các công ty cùng ngành cao hơn.

Đồ thị cổ phiếu TLG cập nhật ngày 06/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Bút viết và văn phòng phẩm tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của công ty trong năm 2017, trong khi doanh số xuất khẩu dụng cụ mỹ thuật giảm khi một số đơn hàng OEM từ khách hàng Mỹ bị mất.

Chúng tôi dư báo tăng trưởng doanh thu 18% năm 2018, đến từ tăng trưởng lành mạnh của mảng bút viết và văn phòng phẩm, cùng với sự phục hồi của doanh số xuất khẩu dụng cụ mỹ thuật.

Chúng tôi dự phóng biên LN gộp 36,6% năm 2018, giảm nhẹ so với mức trước đây vì giá nhựa tiếp phục hồi trong năm 2018.

Do đó chúng tôi dự phòng LNST sau lợi ích CĐTS sẽ tăng 10% năm 2018 đạt 294 tỷ đồng.

Nhà máy Nam Thiên Long và dự án R&D (Nghiên cứu & Phát triển) đầu bút bi sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Định giá tỏ ra hấp dẫn với P/E 2018 đạt 19 lần, phản ánh triển vọng tăng trưởng ổn định và nền tảng cơ bản vững chắc. Chúng tôi khuyến nghị cổ phiếu TLG cho các nhà NĐT dài hạn, tìm kiếm các cổ phiếu ổn định và an toàn.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác