DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu TCM – Xuất khẩu khả quan và biên lợi nhuận gộp cải thiện kích thích tăng trưởng

Lượt xem: 632 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM) với tổng mức sinh lời 18,5%.

Đồ thị cổ phiếu TCM cập nhật ngày 21/12/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu TCM cập nhật ngày 21/12/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu 33.500VND/cổ phiếu chủ yếu vì (1) thị trường xuất khẩu dệt may tiếp tục khả quan và (2) đóng góp của mảng sợi giảm, trong khi mảng này thường có biên lợi nhuận thấp.

Chúng tôi dự báo doanh thu và LNST 2017 sẽ tăng lần lượt 6,8% và 97,8% và doanh thu và LNST 2018 sẽ tăng lần lượt 5,3% và 11,1%. LNST không tính các khoản lãi tài chính bất thường tăng 73,6% năm 2017 và 17% năm 2018.

Tăng trưởng LNST được kích thích nhờ biên lợi nhuận cải thiện từ 13,6% năm 2016 lên 17% năm 2018 với việc giảm hoạt động sản xuất sợi và cải thiện năng suất tại nhà máy Vĩnh Long.

Các rủi ro chính là (1) giá cotton tăng mạnh, (2) việc cải thiện năng suất chững lại và (3) nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chính của TCM chững lại.

Cổ phiếu TCM tỏ ra hấp dẫn tại mức PER 7,6 lần so với 9,6 lần của các công ty khác trong ngành.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác