DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu TCM – Triển vọng năm 2019 tƣơi sáng hơn nhờ cập nhật tích cực từ Sears

Lượt xem: 702 - Ngày:
Chia sẻ

Với mức giá 29.600 đồng/cổ phiếu, TCM (Cổ phiếu TCM) đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 lần lượt là 7,4x và 6,1x. Chúng tôi khuyến nghị phù hợp thị trường với giá mục tiêu 1 năm là 30.700 đồng/cổ phiếu dựa trên PE trung bình ngành là 7,5x. Yếu tố khiến cổ phiếu tăng giá là công ty có thể hoàn nhập một phần chi phí dự phòng Sears trong năm 2018 là khoảng 20 tỷ đồng theo quan điểm của chúng tôi. Rủi ro giảm giá là giá nguyên liệu cao hơn ước tính.

Đồ thị cổ phiếu TCM phiên giao dịch ngày 01/03/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu TCM phiên giao dịch ngày 01/03/2019. Nguồn: AmiBroker

Tin cập nhật: Trong năm 2018, TCM đạt 3.660 tỷ đồng doanh thu thuần (+14,1% YoY) và 260 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+35,2% YoY). Nếu không bao gồm các chi phí bất thường từ đóng cửa nhà máy sợi và chi phí dự phòng nợ xấu từ Sears, lợi nhuận cốt lõi đạt 284 tỷ đồng (+78% YoY). Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 15,7% trong năm 2017 lên 18,5% trong năm 2018 nhờ: (i) thay đổi cơ cấu doanh thu đối với vải và hàng may mặc, đây là mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao hơn sợi; (ii) tỷ suất lợi nhuận gộp của vải dệt tăng và (iii) tỷ suất lợi nhuận sợi chuyển biến tích cực trong năm 2018, từ mức âm trong năm 2017.

TCM cho biết các khoản phải thu từ Sears là khoảng 78,6 tỷ đồng (tổng khoản phải thu của Sears khoảng 105 tỷ đồng), được ghi nhận vào chi phí quản lý. Gần đây việc bán Sears cho ESL với giá 5,2 tỷ USD đã được phê duyệt. Việc bán này có nghĩa là không phải tất cả các cửa hàng Sears sẽ thanh lý. Mặc dù đang đợi phán quyết của tòa án, công ty cho biết có thể thu hồi ít nhất 45% tổng số khoản phải thu, với số tiền là 47 tỷ đồng. Nếu phán quyết của tòa án có lợi cho TCM, công ty sẽ có thể hoàn nhập khoản chi phí dự phòng ghi nhận năm 2018, thay vì trích lập bổ sung vào năm 2019.

Tác động: Năm 2019, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 3.800 tỷ đồng (+2,6% YoY) và 255 tỷ đồng (-2,1% YoY) dựa trên các giả định (i) doanh thu sợi giảm 5% YoY, doanh thu vải tăng 26% YoY và doanh thu hàng may mặc không đổi vì TCM chưa tìm được khách hàng mới để bù dắp cho Sears. Nếu không bao gồm chi phí bất thường và các khoản dự phòng của Sears trong năm 2018, lợi nhuận cốt lõi có thể giảm 8,3% YoY.

Khuyến nghị: Với mức giá 29.600 đồng/cổ phiếu, TCM đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 lần lượt là 7,4x và 6,1x. Chúng tôi khuyến nghị phù hợp thị trường với giá mục tiêu 1 năm là 30.700 đồng/cổ phiếu dựa trên PE trung bình ngành là 7,5x. Yếu tố khiến cổ phiếu tăng giá là công ty có thể hoàn nhập một phần chi phí dự phòng Sears trong năm 2018 là khoảng 20 tỷ đồng theo quan điểm của chúng tôi. Rủi ro giảm giá là giá nguyên liệu cao hơn ước tính.

Nguồn: SSI

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK