DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu TCM – Giá trị hợp lý là 26.000 đồng/cp

Lượt xem: 1023 - Ngày:
Chia sẻ

Ghi nhận tại ĐHCĐTN – KQKD Q1 khởi sắc nhờ công suất hoạt động của nhà máy Vĩnh Long tăng. Đánh giá Khả quan – TCM (HSX) đã tổ chức họp ĐHCĐTN vào ngày 7/4/2017. Cổ đông đã thông qua toàn bộ các nghị quyết. Tuy nhiên số cổ đông tham dự chỉ đại diện cho 57,12% cổ phần.

Đồ thị cổ phiếu TCM phiên giao dịch ngày 11/4/2017. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu TCM phiên giao dịch ngày 11/4/2017. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh – Đánh giá Khả quan. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu TCM là 26.000đ; tương đương P/E là 9,1 lần. Chúng tôi dự báo LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ sẽ tăng trưởng 45% trong năm nay. KQKD Q1 sẽ có sự khởi sắc nhờ công suất hoạt động của nhà máy may mới tại Vĩnh Long tăng; giúp cải thiện lợi nhuận.

• Lợi nhuận năm 2016 giảm 25% do công suất hoạt động của nhà máy mới tại Vĩnh Long dưới điểm hòa vốn.

• Tuy nhiên KQKD Q1 ước tính sẽ cải thiện mạnh với doanh thu tăng trưởng 1% và LNST tăng trưởng 123%.

• Cho cả năm 2017, HSC dự báo doanh thu tăng trưởng 13% và LNST tăng trưởng 45%. Chúng tôi dự báo EPS năm 2017 là 2.863đ – P/E dự phóng năm 2017 là 7,8 lần.

• Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% & bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% cho năm 2016 và trả cổ tức với tỷ lệ 10% cho năm 2017.

• Giảm tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi trên LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2016 từ 25% xuống còn 10%.

• Thông qua đề xuất nới room từ 49% lên 70% trong năm nay.

Dưới đây là ghi nhận chính của chúng tôi tại đại hội:

KQKD năm 2016 kém vì công suất hoạt động của nhà máy mới thấp: TCM (HSX) đã công bố BCTC kiểm toán năm 2016 với doanh thu thuần đạt 3.071 tỷ đồng (tăng trưởng 10%) và LNST đạt 115 tỷ đồng (giảm 25%). Theo đó công ty đã hoàn thành được 94% kế hoạch doanh thu và 72% kế hoạch LNST đề ra cho cả năm 2016. Trước đó, TCM đặt kế hoạch doanh thu là 3.264 tỷ đồng (tăng trưởng 17%) và LNST là 160 tỷ đồng (tăng trưởng 4%).

Doanh thu tăng nhờ sản lượng vải và hàng may mặc tăng mặc dù sản lượng sợi kém

• Doanh thu từ hàng may mặc đạt 1.970 tỷ đồng (tăng trưởng 20%) nhờ sản lượng tăng 37% đạt 25,33 triệu chiếc mặc dù giá bán bình quân giảm 13% xuống còn 77.785đ/chiếc. Tại thời điểm cuối tháng 6/2015, nhà máy Vĩnh Long – nhà máy may mới đã đi vào hoạt động với công suất là 9,6 triệu chiếc/năm; nâng tổng công suất may thêm 53% lên 27,6 triệu chiếc/năm. Nhà máy Vĩnh Năm hoạt động nguyên năm trong 2016 thay vì nửa năm trong 2015. Tuy nhiên do đội ngũ nhân công còn thiếu kinh nghiệm và nhà máy sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng thấp và đơn hàng giá rẻ hơn so với nhà máy may cũ tại TP HCM.

• Doanh thu từ sợi đạt 788 tỷ đồng (giữ nguyên so với năm trước). Sản lượng giảm 5% xuống 15.500 tấn còn giá bán bình quân tăng 6% lên 50,84 triệu đồng/tấn.

• Doanh thu từ vải đạt 253 tỷ đồng (tăng trưởng 38%). Sản lượng tăng 42% đạt 5,9 triệu m2 và giá bán bình quân giảm 3%. Sản lượng tăng mạnh do nhu cầu từ thị trường Nhật Bản tăng.

Tỷ suất lợi nhuận gộp thu hẹp chủ yếu do công suất hoạt động nhà máy Vĩnh Long thấp – lợi nhuận gộp giảm 2% xuống còn 419 tỷ đồng còn tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 15,26% xuống còn 13,64%. Lý do chính là nhà máy Vĩnh Long lỗ 39 tỷ đồng do công suất hoạt động thấp hơn 17% so với điểm hòa vốn và thấp hơn 24% so với công suất của nhà máy may tại TP HCM. Chúng tôi thấy rằng chi phí nhân công đã tăng 22% lên 631 tỷ đồng do số lượng lao động trực tiếp tăng 40% còn chi phí khấu hao tăng 25% lên 86 tỷ đồng do có chi phí khấu hao nguyên năm của nhà máy Vĩnh Long.

Lỗ tài chính thuần giảm 34% – Lợi nhuận tài chính thuần năm 2016 là 42 tỷ đồng (năm 2015 là 63 tỷ đồng). Lỗ tài chính thuần giảm chủ yếu do lỗ tỷ giá giảm mạnh từ 39 tỷ đồng năm 2015 xuống 9 tỷ đồng năm 2016. Trái lại, chi phí lãi vay tăng 38% do chi phí lãi vay của nhà máy Vĩnh Long không còn được vốn hóa kể từ tháng 6/2015.

Chi phí bán hàng & quản lý tăng 16% lên 240 tỷ đồng trong khi tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng từ 7,4% lên 7,8% do chi phí quản lý liên quan đến nhà máy may mới tăng.

Theo đó, LNTT giảm 20% xuống còn 133 tỷ đồng. Năm 2015 là năm cuối cùng TCM được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất thuế TNDN, theo đó thuế suất tăng từ 7,9% trong năm 2015 lên 13,7% trong năm 2016. Theo đó LNST đạt 115 tỷ đồng (giảm 25%).

Công ty đặt kế hoạch LNST năm 2017 tăng trưởng 55% – Cho cả năm 2017, TCM đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 3.243 tỷ đồng (tăng trưởng 6%) và LNST đạt 178 tỷ đồng (tăng trưởng 55%). Công ty kỳ vọng doanh thu tiếp tục tăng trưởng và giả định công suất hoạt động của nhà máy may Vĩnh Long sẽ đạt ít nhất đến điểm hòa vốn trong năm 2017.

Ước tính KQKD Q1/2017 khả quan hơn – TCM đã công bố ước tính KQKD Q1 với doanh thu thuần đạt 750 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ) và LNST đạt 49 tỷ đồng (tăng 123% so với cùng kỳ). Theo đó Q1 đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu cả năm và 27% kế hoạch LNST cả năm. Hiện vẫn có thông tin cụ thể đằng sau ước tính trên; tuy nhiên lý do chính ở đây có lẽ là công suất hoạt động của nhà máy may Vĩnh Long đã tăng 20%.

HSC dự báo doanh thu tăng 13% và LNST tăng 45% trong năm 2017- Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 3.482 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) và LNST đạt 167 tỷ đồng ( tăng trưởng 45%). Dự báo của chúng tôi thấp hơn 8% so với kế hoạch LNST của công ty do chúng tôi lo ngại về năng suất của nhà máy may Vĩnh Long. Giả định chính của chúng tôi như sau:

• Doanh thu sản phẩm may đạt 2.424 tỷ đồng (tăng trưởng 23%) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 15% và giá bán bình quân tăng 7%.

• Doanh thu mảng sợi giảm 27% xuống 574 tỷ do sản lượng tiêu thụ giảm 30% khi TCM đóng cửa 1 nhà máy sợi polyester vào cuối năm 2016. Và giá bán trung bình tăng 4%.

• Doanh thu mảng vải đạt 316 tỷ đồng (tăng trưởng 25%) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 25% trong khi giá bán bình quân ổn định.

• Doanh thu khác đạt 170 tỷ đồng, tăng trưởng 3%.

• Lợi nhuận gộp tăng 21% đạt 506 tỷ đồng trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 13,6% lên 14,5%.

• Lỗ tài chính thuần giảm 5% xuống 40 tỷ đồng.

• Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13% lên 273 tỷ đồng nhờ tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu giữ nguyên ở mức 7,8%.

Theo đó LNTT đạt 196 tỷ đồng (tăng trưởng 47%). Và do thuế suất thuế TNDN bình quân tăng từ 13,7% lên 15,0%

Công ty dự kiến chi trả 5% cổ tức bằng tiền và 5% cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2016. Và trả 10%cố tức cho năm 2017- ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch chi trả 5% cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 8/2017 và 5% cổ tức bằng cổ phiếu trong quý 2/2017. Chính sách cổ tức đã được điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu là chi trả 10% cổ tức bằng tiền cho năm 2016. ĐHĐCĐ cũng thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 10% cho năm 2017.

Giảm tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ 25% xuống 10% – do kết quả suy giảm mạnh trong năm 2016, công ty đã điều chỉnh tỷ lệ trích qux khen thưởng phúc lợi từ mức 25% đã được thông qua trong AGM nắm ngoái xuống 10%. Cho năm 2017, công ty dự kiến trích quỹ khen thưởng và phúc lợi với tỷ lệ 15%.

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch nới room từ 49% lên 100%: ĐHĐCĐ thông qua việc tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 49% lên 100%. Quy trình nới room sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ được tăng từ 49% lên 70% và được thực hiện trong năm 2017. Trong giai đoạn 2, giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ được tăng từ 70% lên 100%. Công ty chưa có quyết định về thời gian thực hiện giai đoạn 2.

Quan điểm đầu tư – Đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu TCM là 26.000 đồng/cổ phiếu. Động lực tăng trưởng chính đến từ việc tăng năng suất lao động của nhà máy Vĩnh Long. Hơn nữa, TCM sẽ tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 49% lên 70% trong năm nay. . Điều này nhắc chúng tôi nhớ đến trường hợp của cổ phiếu ngành dược năm ngoái. Năm ngoái cổ phiếu ngành dược tăng mạnh nhờ KQKD khả quan, tin đồn nới room và câu chuyện M&A. Chúng tôi không muốn nói câu chuyện ngành dược sẽ lặp lại ở TCM; tuy nhiên TCM năm nay sẽ có 2 trong 3 nhân tố kể trên đã diễn ra ở ngành dược vào năm ngoái.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK