DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu TCM – Biên lợi nhuận tăng, chuyển nhượng BĐS hỗ trợ KQLN

Lượt xem: 530 - Ngày:
Chia sẻ

Ghi nhận thương vụ chuyển nhượng 10 ha đất tại KCN Xuyên Á trong Quý 2/2017 càng hỗ trợ KQLN. Thương vụ này mang lại 32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 27% lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2017.

Đồ thị cổ phiếu TCM cập nhật ngày 21/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu TCM cập nhật ngày 21/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM) chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.550 tỷ đồng, trong khi LNST trừ lợi ích CĐTS tăng mạnh 136,9% lên 118 tỷ đồng. Biên lợi nhuận từ xuất khẩu cải thiện và việc chuyển nhượng 10 ha đất tại KCN Xuyên Á, tỉnh Long An là các yếu tố chính kích thích lợi nhuận tăng trưởng. Vì kết quả này nhìn chung phù hợp với dự báo cả năm của chúng tôi, nhiều khả năng chúng tôi sẽ giữ khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho TCM.

Doanh thu 6 tháng đầu năm chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái vì cơ cấu doanh thu ổn định. Trong năm 2016, sợi, vải, và dệt may lần lượt chiếm 25%-30%, 10% và 60%-65% tổng doanh thu.

Biên lợi nhuận gộp từ xuất khẩu tăng thêm 4,7 điểm %. Biên lợi nhuận từ xuất khẩu tăng mạnh lên 16,9% trong 6 tháng đầu năm 2017 từ 12,2% cùng kỳ năm ngoái, giúp biên lợi nhuận chung trong 6 tháng đầu năm tăng lên 16,4%, so với 12,2% cùng kỳ năm ngoái.

Ghi nhận thương vụ chuyển nhượng 10 ha đất tại KCN Xuyên Á trong Quý 2/2017 càng hỗ trợ KQLN. Thương vụ này mang lại 32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 27% lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2017.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK