DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu STB – Tỷ lệ nợ xấu lần đầu tiên dưới 1% kể từ sau sáp nhập

Lượt xem: 836 - Ngày:
Chia sẻ

Tỷ lệ nợ xấu lần đầu tiên dưới 1% kể từ sau sáp nhập – Báo cáo KQKD 

Đồ thị cổ phiếu STB phiên giao dịch ngày 01/11/2022. Nguồn: AmiBroker

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Cổ phiếu STB) đã công bố KQKD hợp nhất 9 tháng 2022 (9T 2022) với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 18,3 nghìn tỷ đồng (+39,9% YoY) và LNST đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+28,8% YoY), hoàn thành 68,9% và 66,1% dự báo tương ứng năm 2022 của chúng tôi. LNST tăng chủ yếu do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 17,3% YoY và (2) thu nhập ngoài lãi (NOII) tăng 99,0% YoY, bị ảnh hưởng một phần bởi chi phí từ HĐKD (OPEX) tăng 12,0% YoY và chi phí dự phòng tăng 130% YoY. Trên cơ sở hằng quý, STB báo cáo LNST quý 3/2022 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 50,7% QoQ và 89,4% YoY chủ yếu nhờ việc không còn gánh nặng hoàn nhập lãi dự thu. KQKD 9T 2022 của STB thấp hơn nhẹ so với dự báo hiện tại của chúng tôi; do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Không có trái phiếu doanh nghiệp trên bảng cân đối kế toán; tăng trưởng cho vay quý 3/2022 chậm.
  • Gánh nặng từ hoàn nhập lãi dự tồn đọng không còn trong quý 3/2022.
  • Hầu hết tất cả các khoản mục của NOII đều có diễn biến tốt trong 9T 2022.
  • Việc trích lập dự phòng tích cực cho VAMC tiếp tục trong quý 3/2022.
  • Tỷ lệ xử lý nợ xấu bằng dự phòng cao đã đưa tỷ lệ nợ xấu quý 3/2022 lần đầu tiên xuống dưới 1% kể từ khi sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phương Nam.

Nguồn: VCSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý