DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu STB – Tập trung đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu

Lượt xem: 622 - Ngày:
Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 20/04/2018, tóm tắt các KQKD 2017 và công bố kế hoạch kinh doanh 2018, trả lời các câu hỏi của cổ đông và công bố 2 thành viên HĐQT mới.

Đồ thị cổ phiếu STB cập nhật ngày 20/04/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu STB cập nhật ngày 20/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Kế hoạch 2018 bao gồm tổng tài sản 431 nghìn tỷ đồng (+16,9% YoY), cho vay khách hàng là 253 nghìn tỷ đồng (+13,3% YoY), vốn điều lệ đạt 24,1 nghìn tỷ đồng (không tăng vốn) và LNTT đạt 1,84 nghìn tỷ đồng (+23,3% YoY). Với kế hoạch này, ROAA và ROAE của ngân hàng đạt lần lượt 0,4% và 6,2%.

Tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ giảm còn 3%, trong khi tỷ lệ nợ xấu mục tiêu vào cuối 6 tháng 2018 là 3,6%. Chúng tôi đã dự phóng tỷ lệ nợ xấu 3% cho STB năm 2018 trong báo cáo cập nhật gần nhất.

HĐQT: (1) thành viên HĐQT – ông Kiều Hữu Dũng từ nhiệm và (2) cổ đông thông qua việc bầu 2 thành viên HĐQT mới: Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm là thành viên HĐQT và ông Nguyễn Văn Huynh là thành viên HĐQT độc lập.

Tỷ lệ cổ tức cho năm 2017 và 2018 vẫn là 0%.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác