DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu STB – NIM tăng mạnh chất lượng tài sản được kiểm soát

Lượt xem: 1,083 - Ngày:
Chia sẻ

NIM tăng mạnh; chất lượng tài sản được kiểm soát – Báo cáo KQKD

Đồ thị cổ phiếu STB phiên giao dịch ngày 10/05/2023. Nguồn: AmiBroker

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Cổ phiếu STB) đã công bố kết quả hợp nhất cho quý 1/2023 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (+32,7% YoY) và lợi nhuận ròng 1,9 nghìn tỷ đồng (+49,1% YoY), đạt 21,7% và 18,7% kế hoạch cả năm của chúng tôi. Nếu loại trừ giả định của chúng tôi về việc ghi nhận đợt cuối cùng của phí bancassurance ứng trước vào năm 2023, LNST quý 1/2023 hoàn thành 21,5% dự báo cả năm của chúng tôi. LNST tăng chủ yếu nhờ thu nhập từ lãi (NII) tăng 113,1% YoY, bị ảnh hưởng một phần bởi thu nhập ngoài lãi (NOII) giảm 59,6% YoY và chi phí dự phòng tăng 42,2% YoY. Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi cho STB vào năm 2023 và khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi cho STB sau năm 2023, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Tăng trưởng tín dụng quý 1/2023 tương đối phù hợp với tăng trưởng toàn hệ thống. STB báo cáo tăng trưởng tín dụng quý 1/2023 là 2,2% QoQ so với tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 2,1% QoQ.
  • NII tăng trưởng mạnh nhờ chấm dứt hoàn nhập lãi dự thu.
  • Thu nhập ngoài lãi (NOII) kém tích cực mà chúng tôi cho rằng có thể chủ yếu là do không ghi nhận phí banca ứng trước và thu nhập từ thu hồi nợ đã xử lý bằng dự phòng thấp.
  • STB trích lập 1,1 nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng cho VAMC và hoàn nhập chi phí dự phòng cho các khoản vay thông thường trong quý 1 năm 2023.
  • STB là ngân hàng duy nhất báo cáo tỷ lệ nợ xấu giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong số các ngân hàng đã báo cáo KQKD quý 1/2023 cho đến nay.

Nguồn: VCSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý