DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu STB – NIM sẽ chuẩn hóa trở lại từ quý 3

Lượt xem: 787 - Ngày:
Chia sẻ

NIM sẽ chuẩn hóa trở lại từ quý 3/2022

Đồ thị cổ phiếu STB phiên giao dịch ngày 15/08/2022. Nguồn: AmiBroker

  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 3,4% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Cổ phiếu STB) xuống 37.100 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn duy trì khuyến nghị MUA.
  • Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ việc tăng chi phí vốn chủ sở hữu của chúng tôi từ 12,5% lên 13,0%, được bù đắp một phần bởi mức tăng tổng cộng 1,2% trong dự báo LNST giai đoạn 2022-2026 của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi điều chỉnh giảm P/B mục tiêu cho STB từ 1,5 lần xuống 1,45 lần.
  • Chúng tôi tăng dự phóng LNST năm 2022 thêm 3,6% lên 5,0 nghìn tỷ đồng (+45,9% YoY) chủ yếu nhờ (1) tổng thu nhập phí thuần (NFI) thuần tăng 4,2% khi chúng tôi nâng dự báo thu nhập từ hoa hồng bancasurrance, (2) lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 18,2% và (3) tăng dự báo của chúng tôi đối với thu nhập ròng khác từ 725 tỷ đồng lên 2,7 nghìn tỷ đồng. Những mức tăng dự báo này bị ảnh hưởng một phần bởi dự phóng thu nhập từ lãi (NII) giảm 1,6% và chi phí dự phòng tăng 29,1% – mức tăng chủ yếu tập trung cho trích lập dự phòng VAMC.
  • Chúng tôi duy trì giả định rằng (1) khoản nợ liên quan đến quỹ đất Phong Phú sẽ được xử lý trong năm 2022 và (2) khoản nợ gốc từ việc bán KCN Đức Hòa III sẽ được nhận vào năm 2023 trong khi dời giả định về việc bán 32,5% cổ phần của STB được thế chấp tại VAMC sáng năm 2023 thay vì năm 2022 do điều kiện thị trường. Do đó, toàn bộ số dư ròng tại VAMC sẽ được xử lý vào năm 2023 so với năm 2022 như trước đây.
  • Yếu tố hỗ trợ: Phí bancassurance ứng trước bổ sung cao hơn dự kiến từ Dai-ichi Life.
  • Rủi ro: Nợ xấu cao hơn dự kiến; việc xử lý tài sản tồn đọng chậm hơn dự kiến; phí ứng trước bổ sung thấp hơn dự kiến từ Dai-ichi Life.

Nguồn: VCSC

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý