DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu STB – Đang thực hiện tái cơ cấu, nợ xấu tăng, lợi nhuận đi ngang

Lượt xem: 621 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng hợp – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) đã công bố KQKD quý 2/2017 với thu nhập lãi ròng đạt 1,08 nghìn tỷ đồng (+2,6% QoQ và -20% YoY). Các khoản phải thu trên tổng cho vay khách hàng giảm từ mức 22% đầu năm 2017 còn 18% trong quý 2/2017. Phần lớn các chỉ số không cho thấy sự cải thiện đáng kể so với cùng năm ngoái (YoY) và so với quý trước (QoQ) do quá trình tái cơ cấu. Chúng tôi cho rằng sẽ vẫn giữ khuyến nghị BÁN cho STB trước khi có nhưng cải thiện đáng kể về dự phòng và hoàn thành quá trình tái cơ cấu cũng như tái cấp vốn.

Đồ thị cổ phiếu STB cập nhật ngày 25/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu STB cập nhật ngày 25/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Các điểm đáng chú ý 1. NIM – NIM của STB đã giảm nhẹ 3 điểm cơ bản QoQ còn 1,47%. NIM đang chịu áp lực do ngân hàng phụ thuộc nhiều vào huy động tiền gửi cá nhân và do đó đối mặt với vấn đề chi phí huy động tăng, ảnh hưởng đến mức tăng của lợi suất tài sản.

2. Lợi suất tài sản – STB đang tập trung vào cho vay bán lẻ với khoản vay khách hàng gộp quý 2/2017 đạt 218 nghìn tỷ đồng (+6% QoQ và +13% YoY), gia tăng lượng khách hàng lên gần 4 triệu tính đến hết tháng 6/2017 (+10% so với đầu năm). Lợi suất tài sản, do đó, tăng nhẹ 2 điểm cơ bản QoQ.

3. Chi phí huy động – Nhìn chung, huy động tiền gửi không kỳ hạn của STB tăng chậm hơn so với tiền gửi có kỳ hạn (tiền gửi không kỳ hạn tăng 7% YTD so với tăng trưởng tiền gửi có kỳ hạn là 9% YTD). Tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn trong tổng tiền gửi ở mức 87% từ quý 2/2016, và chi phí vốn do đó gia tăng tương ứng.

4. Thu nhập ngoài lãi – Dù thu nhập từ hoạt động dịch vụ ròng đóng vai trò quan trọng trong thu nhập ngoài lãi (75% tổng thu nhập ngoài lãi) và tăng 17% QoQ, lãi ròng từ hoạt động giao dịch ngoại hối và thu nhận ròng khác giảm lần lượt 44% QoQ và 59% YoY, khiến thu nhập ngoài lãi ròng giảm 6% QoQ.

5. Dự phòng – Trong 6 tháng 2017, STB đã ghi nhận 38 tỷ đồng dự phòng. Cán cân dự phòng cho khoản vay khách hàng tính đến hết 6 tháng 2017 đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tương ứng với 18% dư nợ xấu hiện tại (tỷ lệ này trong 6 tháng 2016 là 47%)

6. LN trước dự phòng (PPOP) – PPOP của STB giảm 57% YoY và không thay đổi ở mức 308 tỷ đồng QoQ, chủ yếu do giảm thu nhập lãi ròng 20% YoY. Không có thay đổi so với quy trước khi mức giảm 1% trong tổng thu nhập từ HĐKD ròng đã được bù đắp bởi mức giảm 1% từ chi phí HĐKD.

7. LN ròng – LNST của STB đi ngang đạt 211 tỷ đồng (0% QoQ).

8. Chi phí trên thu nhập – Tỷ lệ CIR của STB không đổi từ mức 82% trong quý 1/2017 và tăng từ mức 62% trong quý 2/2016.

9. Nợ xấu – Tỷ lệ nợ xấu của STB tăng đạt 6,36% trong quý 2/2017 từ mức 4,89% trong quý 1/2017.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK