DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu STB – Công bố KQKD hợp nhất tích cực với LNTT đạt 1.488 tỷ đồng

Lượt xem: 961 - Ngày:
Chia sẻ

Sacombank (STB: Nắm giữ) đã công bố KQKD hợp nhất tích cực với LNTT đạt 1.488 tỷ đồng (tăng trưởng 856,83%) từ mức rất thấp trong năm 2016. Số liệu công bố khả quan hơn kỳ vọng nhờ quá trình tái cơ cấu nợ xấu diễn ra nhanh hơn.

Cập nhật cổ phiếu STB - Công bố KQKD hợp nhất tích cực với LNTT đạt 1.488 tỷ đồng

Đồ thị cổ phiếu STB cập nhật ngày 25/01/2018. Nguồn: AmiBroker

Điều này cho thấy có vẻ ban lãnh đạo mới đang gấp rút xử lý nợ xấu của Ngân hàng. Trong khi đó KLGD ở cổ phiếu này tăng mạnh trong những tuần gần đây trong bối cảnh một số NĐT cũ đang tận dụng cơ hội giá tăng để bán bớt cổ phần.

Sacombank (STB: Nắm giữ) công bố LNTT năm 2017 đạt 1.488 tỷ đồng (tăng trưởng 856,83%). Kết quả đạt được đã vượt 250% kế hoạch đề ra là 585 tỷ đồng và cũng cao hơn 29,27% dự báo của HSC cho cả năm là 1.151 tỷ đồng. Kết quả đạt được nhờ:

(1) Cho vay khách hàng tăng 11,69% và đạt 222,94 nghìn tỷ đồng.
(2) Vốn huy động khách hàng tăng 9,67% và đạt 319,86 nghìn tỷ đồng.
(3) Thu nhập lãi thuần tăng trưởng 31,29% và đạt 5.278 tỷ đồng.
(4) Tổng thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 34,24% và đạt 3.368 tỷ đồng. Trong đó, lãi thuần HĐ dịch vụ tăng trưởng mạnh 83,58% và đạt 2.625 tỷ đồng.
(5) Chi phí hoạt động tăng ở mức vừa phải, tăng 11,18% lên 6.312 tỷ đồng.
(6) Theo đó hệ số CIR được cải thiện từ 87% năm 2016 xuống còn 73%.
(7) Tuy nhiên chi phí dự phòng chỉ tăng nhẹ 21,48% lên 845 tỷ đồng mặc dù STB có một lượng lớn tài sản tồn dư cần xử lý.
(8) Theo đó hệ số NPL là 6,68%.

20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch sẽ được dùng để thưởng cho CBNV – Nhờ KQKD năm 2017 khả quan, trong một cuộc họp gần đây HĐQT đã xin ý kiến cổ đông về việc dùng 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch (140 tỷ đồng) để thưởng cho CBNV Ngân hàng. Ngân hàng cũng chia sẻ là 2/3 tổng thu nhập là từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.

Cho năm 2018, STB đặt kế hoạch lần đầu là 1.640 tỷ đồng LNTT (tăng trưởng 10,21%) và hy vọng sẽ giảm được tỷ lệ NPL xuống 3%.

Cách thức xử lý nợ xấu của STB đã sáng tỏ hơn một chút – Trong tổng số 19.000 tỷ đồng nợ xấu đã xử lý trong năm 2017, chúng tôi thấy rằng:

• Có 9.200 tỷ đồng được bán qua đấu giá. Giá đấu cuối cùng của các khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo cao hơn 111 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Tuy nhiên chúng tôi không có thông tin về lãi/lỗ đã thực hiện so với giá trị sổ sách của tài sản đảm bảo. Trên thực tế, cuộc bán đấu giá của STB thành công trong lần thứ 3 tổ chức.

• Căn cứ vào quy chế đấu giá thì có thể đưa ra một số giả định chung chung. Có thể giả định là giá khởi điểm cho lần đấu giá đầu tiên xấp xỉ giá trị sổ sách của tài sản đảm bảo. Chúng tôi được biết theo quy định một ngân hàng có thể chào bán tài sản đảm bảo với giá thấp hơn 10% so với giá trị sổ sách trong lần đấu giá tiếp theo nếu lần đấu giá trước đó không thành công. Do vậy, có thể nói những tài sản đảm bảo đã được bán với giá không thấp hơn 20% so với giá trị sổ sách ban đầu. Tuy nhiên điều này không đem lại nhiều thông tin vì giá trị sổ sách của tài sản đảm bảo có thể bằng/cao hơn hay thấp hơn giá trị gộp của khoản vay.

• Về 9.800 tỷ đồng nợ xấu được xử lý còn lại, theo thông tin sâu nhất chúng tôi được biết, ước tính một phần trong số nợ xấu này được STB trực tiếp thu hồi và một phần được bán cho VAMC theo giá thị trường, cụ thể như sau:

(1) 2.600 tỷ đồng bán cho VAMC tại giá thị trường.
(2) 7.200 tỷ đồng được xử lý bằng cách thu hồi nợ xấu và các khoản phải thu khác.

Khối lượng giao dịch bình quân ngày cổ phiếu STB tăng mạnh trong vài tuần gần đây – với khả năng sẽ có hàng loạt thương vụ chuyển nhượng cổ phiếu từ các bên liên quan. Sau khi tăng mạnh, giá cổ phiếu đã trở lại ổn định hơn. Cụ thể, trong hai tuần gần đây (từ ngày 2/1 đến ngày 22/1/2018), tổng KLGD cổ phiếu STB là 444,84 triệu đơn vị, tương đương 23,58% tổng số cổ phiếu đang lưu hành và KLGD bình quân ngày là 30,07 triệu đơn vị. NĐT cá nhân trong nước mua vào phần lớn và khối ngoại chỉ mua ròng mới mức độ nhỏ 5,8 triệu đơn vị. Nguồn cung cổ phiếu STB chính có thể là từ các nguồn sau;

(1) Từ EIB – bán 165 triệu cổ phiếu STB, tương đương 9,15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với chi phí đầu tư ban đầu là khoảng 10.600đ/cp. EIB đã được NHNN cho phép thoái vốn tại STB. Theo tài liệu chính thức gửi HSX vào ngày 10/1/2018, EIB cho biết đến ngày 4/1/2018 Ngân hàng này đã bán tổng cộng 67,47 triệu cổ phiếu STB, giảm tỷ lệ sở hữu tại STB xuống còn 5,41%, tương đương 97,53 triệu cổ phiếu. Chúng tôi giả định EIB có thể tiếp tục bán ra sau ngày 4/1.

Chúng tôi cũng lưu ý có thể có hai nguồn bán ra cổ phiếu STB gần đây khác.

(2) Từ LPB – Theo nguồn tin truyền thông, LienVietPostBank (LPB) sở hữu khoảng 60 triệu cổ phiếu STB (tương đương 3,19% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) với chi phí đầu tư ban đầu là khoảng hơn 10.000đ/cp. Và Ngân hàng này cũng đang xem xét bán số cổ phần này và chốt lời. Do tỷ lệ sở hữu dưới 5%, LPB sẽ không cần công bố thông tin nếu quyết định thoái vốn.

(3) Từ nguồn cổ phiếu quỹ của STB – STB cũng nắm 81,56 triệu cổ phiếu quỹ (tương đương 4,33% vốn điều lệ). Ngân hàng gần đây đã công bố Nghị quyết HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT trong việc quyết định bán cổ phiếu quỹ.

Tổng cộng từ 3 nguồn trên có khoảng 306 triệu cổ phiếu. Và KLGD cổ phiếu bán ra gần đây có thể từ cả 3 nguồn này mặc dù vậy thông tin này chưa được xác nhận. Trong bất kỳ trường hợp nào thì với nguồn cung dồi dào gần đây, giá cổ phiếu đã điều chỉnh và giảm từ mức đỉnh gần đây là 16.250đ/cp.

Cho năm 218, HSC quyết định điều chỉnh tăng dự báo LNTT từ 10,21 tỷ đồng lên 1.293 tỷ đồng – Điều chỉnh của chúng tôi sát kế hoạch ước tính cả năm của Ngân hàng hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý ở đây rằng lợi nhuận của STB được hỗ trợ từ phương pháp hạch toán đặc biệt mà NHNN cho phép ngân hàng sử dụng trong 10 năm triển khai chương trình tái cấu trúc. Do đó, việc so sánh định giá của STB với hầu hết các ngân hàng khác là không thực sự hợp lý. Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định chính sau;

(1) Chúng tôi giữ nguyên giả định tín dụng tăng trưởng 15% và đạt 247,92 nghìn tỷ đồng. Huy động khách hàng tăng trưởng 12% và đạt 339,71 nghìn tỷ đồng.
(2) Do đó, hệ số LDR thuần là 72% (năm 2017 là 70%).
(3) Chúng tôi cũng giữ nguyên giả định tỷ lệ NIM tiếp tục giảm từ 1,86% chỉ còn 1,70% do phải thoái một lượng lớn lãi dự thu.
(4) Thu nhập lãi thuần sẽ tăng trưởng 7% lên 5.498 tỷ đồng.
(5) Chúng tôi dự báo tổng thu nhập ngoài lãi sẽ tăng trưởng 12,56% và đạt 3.041 tỷ đồng.
(6) Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt và chỉ tăng nhẹ 5% lên 6.503 tỷ đồng.
(7) Tuy nhiên, cúng tôi điều chỉnh giảm dự báo chi phí dự phòng từ 2.025 tỷ đồng xuống chỉ còn 742 tỷ đồng. STB có thể phân bổ khoản lỗ từ xử lý nợ xấu vào nhiều khoản mục kế toán khác nhau như thoái lãi dự thu, ghi nhận lỗ trong hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh/đầu tư cho dự phòng trái phiếu doanh nghiệp, hay hạch toán là chi phí dự phòng, …

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 12.000đ, tương đương P/B là 1,0 lần. Như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo trước đó, cổ phiếu STB tăng nhờ những tín hiệu tích cực liên quan đến tiến độ xử lý nợ xấu nhanh hơn dự báo. Tuy nhiên, do lực bán ra từ những NĐT dài hạn, cổ phiếu đã đảo chiều từ đợt tăng gần đây. Triển vọng cho năm 2018 tốt hơn nhờ môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế, nhờ vậy sẽ dễ dàng hơn cho thu hồi nợ và bán tài sản đảm bảo. Điều này cũng tạo khả năng cho STB duy trì lợi nhuận vượt dự báo trong năm nay. Những NĐT chấp nhận rủi ro lớn đã bắt đầu cân nhắc mua vào cổ phiếu. Tuy nhiên, đối với mục đích đầu tư trung và dài hạn dựa trên các yếu tố căn bản, NĐT sẽ chờ đợi BCTC kiểm toán được công bố để có bức tranh rõ ràng hơn.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý