DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVS – Kết quả 9 tháng đầu năm giảm trong dự báo nhưng rủi ro từ FPSO Lam Sơn lộ rõ

Lượt xem: 447 - Ngày:
Chia sẻ

Doanh thu và LNST 9 tháng đầu năm của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) giảm 21,7% và 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồ thị cổ phiếu PVS cập nhật ngày 30/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PVS cập nhật ngày 30/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm là (1) Chi phí dự phòng cho nợ xấu tăng; (2) Không có đóng góp lợi nhuận từ Kho nổi FPSO Lam Sơn trong Quý 3; và (3) lợi nhuận ngoài HĐKD từ hoàn nhập dự phòng cho các sự án Cơ khí dầu khí giảm. Lợi nhuận gộp và LNST trừ lợi ích CĐTS lần lượt đạt 90,9% và 81,9% dự báo cả năm của chúng tôi. Điều này phù hợp với dự báo của chúng tôi vì chúng tôi dự báo Quý 4 sẽ đạt kết quả kém do mảng Khảo sát địa chấn và ROV sẽ lỗ. Tuy nhiên, chúng tôi dự kiến sẽ điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận 2018 vì trao đổi gần đây với công ty, chúng tôi được biết tiền thuê ngày của FPSO Lam Sơn có thể sẽ thấp hơn so với dự kiến.

* Lợi nhuận được chia từ các liên doanh 9 tháng đầu năm giảm 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái do không còn đóng góp của kho FPSO Lam Sơn trong Quý 3/2017.

Khảo sát địa chấn và ROV lỗ trong Quý 3 như dự báo.

* Doanh thu và lợi nhuận từ Cơ khí dầu khí giảm nhưng điều này phù hợp với dự báo.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác