DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVS – Diễn biến ấn tượng từ mảng Cơ khí Dầu khí và Khảo sát địa chấn

Lượt xem: 600 - Ngày:
Chia sẻ

Lợi nhuận thấp hơn chủ yếu đến từ 1/ thu nhập thấp hơn từ công ty liên kết và liên doanh (do khoản ghi nhận lỗ cuối cùng từ công ty liên kết PV Shipyard) và 2/ mức giảm mạnh từ LN ngoài HĐKD.

Đồ thị cổ phiếu PVS cập nhật ngày 31/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PVS cập nhật ngày 31/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khi Việt Nam (PVS) đã công bố KQKD 6 tháng 2017 với doanh thu giảm 15,3% đạt 7,7 nghìn tỷ đồng và LNST giảm 17,1% đạt 573 tỷ đồng. Lợi nhuận thấp hơn chủ yếu đến từ 1/ thu nhập thấp hơn từ công ty liên kết và liên doanh (do khoản ghi nhận lỗ cuối cùng từ công ty liên kết PV Shipyard) và 2/ mức giảm mạnh từ LN ngoài HĐKD. Theo cơ sở cốt lõi, LN gộp và LNST trừ lợi ích CĐTS đã hoàn thành lần lượt 93,6% và 78,4% dự báo 2017, chủ yếu do diễn biến tốt hơn dự kiến của mảng Khảo sát Địa chấn và ROV (SS & ROV) và Cơ khí dầu khí (M&C). Chúng tôi nhiều khả năng sẽ điều chỉnh dự báo lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ có thể ghi nhận mức chiết khấu cho giá mục tiêu nhằm ghi nhận rủi ro gia tăng từ dự án Cá Rồng Đỏ

* Mảng Khảo sát Địa chấn và ROV phục hồi trong 6 tháng 2017.

* Mảng Dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí (OSV): Biên LN giảm do các hợp đồng cũ với giá thuê ngày cao đáo hạn.

* Mảng Dịch vụ Căn cứ Cảng: Biên LN gộp tăng mạnh do mức cơ sở thấp trong 6 tháng 2017.

* LN từ liên doanh: Lợi nhuận 6 tháng 2017 từ công ty liên doanh giảm 9,7% do khoản lỗ từ công ty PV Shipyard

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK