DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVI – Dự án The Costa Nha Trang đã chuyển nhượng xong

Lượt xem: 438 - Ngày:
Chia sẻ

Chuyển nhượng dự án The Costa Nha Trang có thể đem lại lợi nhuận đột biến cho PVI

Cập nhật cổ phiếu PVI - Dự án The Costa Nha Trang đã chuyển nhượng xong

Đồ thị cổ phiếu  PVI cập nhật ngày 05/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Dự án The Costa Nha Trang đã chuyển nhượng xong
Trong quý 3/2017, PVI có khả năng ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường từ việc chuyển nhượng các căn hộ tại dự án The Costa Nha Trang. Đây là tài sản mà PVI nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần TD và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển quốc tế Nhà Việt từ năm 2014 với tổng giá trị là 432 tỷ VNĐ.

Theo chúng tôi được biết, PVI đã chuyển nhượng tài sản này với lợi nhuận trước thuế dự kiến đem lại là khoảng 90 tỷ VNĐ. Nếu kịp ghi nhận, tổng lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong quý 3/2017 dự báo tăng 60% yoy và đạt 213 tỷ VNĐ, giúp PVI đạt mức LNTT 231 tỷ đồng, tăng khoảng 56% so với cùng kỳ. Nếu không kịp ghi nhận doanh thu từ dự án The Costa Nha Trang, chúng tôi ước tính LNST Q3/2017 của PVI đạt khoảng 113 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ.

Upside đối với cổ phiếu PVI là 15% PVI đang giao dịch tại mức P/B forward là 1,13 lần. Đây là mức tương đối rẻ so sánh với các doanh nghiệp bảo hiểm đang niêm yết tại Việt Nam (1,36 lần) cũng như trong khu vực (1,35 lần). Áp dụng mức P/B bình quân đối với các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam và khu vực, mức giá mục tiêu đối với cổ phần PVI là 37.300 đồng/cổ phần, cao hơn so với giá hiện tại là 15%.

Khuyến nghị đầu tư
Sau 3 năm liền duy trì vị thế số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, trong năm 2017 thị phần của PVI đã tụt xuống vị trí thứ 2 do tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực từ nghiệp vụ bảo hiểm tài sản không có nhiều thuận lợi. Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm cũng không được khả quan do tỷ lệ bồi thường tăng cao đi kèm với chính sách tăng nóng đối với mảng bán lẻ. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những khó khăn này chỉ mang tính chất tạm thời và PVI vẫn còn nhiều tiềm năng mở rộng nghiệp vụ bảo hiểm tài sản thiệt hại do:
1) PVI có năng lực bảo hiểm tốt nhờ mức vốn điều lệ lớn nhất trong số các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam và
2) mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ của các DNBH phi nhân thọ đã được nâng từ mức 5% lên 10% vốn chủ sở hữu theo Nghị định 73/2016/NĐ-CP giúp PVI có thể cải thiện tỷ lệ giữ lại của mình. Cùng với mức P/B hiện đang ở mức khá hấp dẫn, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu PVI.

Nguồn: BVSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác