DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVD – Triển vọng kinh doanh không có nhiều thay đổi dù cắt giảm chi phí hoạt động

Lượt xem: 542 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu 17,4% do hiệu suất hoạt động hoạt động giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD) trong tương lai thấp hơn kỳ vọng, do rủi ro của dự án Cá Rồng Đỏ, và giá thuê ngày sẽ phục hồi thấp hơn so với dự kiến.

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 05/09/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 05/09/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi dự báo PVD sẽ lỗ khoảng 3,5 triệu USD trong năm 2017, do giàn khoan tự nâng có giá thuê ngày thấp, còn giàn khoan TAD thì không hề hoạt động, dù với việc cắt giảm chi phí hoạt động và hoàn nhập các khoản phải thu và quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Triển vọng lợi nhuận 2018 và 2019 kém khả quan do giá thuê ngày giàn khoan tự nâng sẽ phục hồi chậm, không thể bù đắp được chi phí, trong khi giàn khoan TAD không hề hoạt động.

PVD hiện đang giao dịch tại EV/EBITDA 2017 là 14,9 lần, P/B thấp 0,4 lần (nhưng phù hợp với các công ty khác cùng ngành trong khu vực) và giá trị tài sản 1 lần với triển vọng kém khả quan.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác