DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVD – Tiếp tục ghi nhận lỗ, nhưng thấp hơn dự báo

Lượt xem: 596 - Ngày:
Chia sẻ

Lợi nhuận PVD năm 2017 chủ yếu dựa vào thu hồi nợ xấu từ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP). Trong nửa cuối năm 2017, PVD có thể thu nợ từ PVEP và hoàn nhập 12 triệu USD dự phòng từ khoản nợ xấu này.

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 31/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 31/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Dầu khí (PVD) đã công bố KQKD 6 tháng 2017 với doanh thu đạt 63,7 triệu USD, giảm 57,5% so với cùng kỳ 2016 (YoY). Trong khi đó, LN 6 tháng 2017 ghi nhận lỗ 10,9 triệu USD so với khoản lãi 3,4 triệu USD trong 6 tháng 2016. Kết quả này đã tích cực hơn dự báo của chúng tôi khi chúng tôi dự báo lỗ cao hơn do giá thuê ngày thấp và dư địa hạn chế để giảm chi phí. Chúng tôi nhiều khả năng sẽ điều chỉnh giảm lỗ cho năm 2017.

Mảng khoan dầu ghi nhận lỗ do giá thuê ngày thấp dù hiệu suất hoạt động cải thiện. PVD ghi nhận lỗ 3,7 triệu USD LN gộp trong 6 tháng 2017 so với khoản lãi 10,7 triệu USD trong 6 tháng 2016 do: (1) Giá thuê giàn khoan tự nâng (JU) giảm 45-50% YoY và (2) Giàn tiếp trợ khoan (TAD) không hoạt động so với hoạt động đầy đủ cả năm ngoái, dù (3) Hiệu suất hoạt động giàn JU cải thiện đạt 52,5% trong 6 tháng 2017, từ 37,8% cùng kỳ 2016. Chi phí vận hành giàn khoan JU trung bình ngày (không tính chi phí khấu hao) ước tính thấp hơn 15-20% so với dự báo, khiến KQKD tích cực hơn dự báo. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về chênh lệch này và điều chỉnh dự báo tương ứng.

Lợi nhuận PVD năm 2017 chủ yếu dựa vào thu hồi nợ xấu từ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP). Trong nửa cuối năm 2017, PVD có thể thu nợ từ PVEP và hoàn nhập 12 triệu USD dự phòng từ khoản nợ xấu này. Ngoài ra, chúng tôi cũng giả định PVD có thể ghi nhận hoàn nhập dự phòng từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, vốn sẽ một phần bù đắp cho khoản lỗ ghi nhận trong nửa đầu năm 2017.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK