DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVD – Kỳ vọng vào khoản thanh toán nợ xấu từ PVEP

Lượt xem: 740 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho Tổng CT Khoan & Dịch vụ Dầu khí (PVD) với tổng mức sinh lời -6,7%.

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 7/12/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 7/12/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 47,2% chủ yếu nhờ: 1) Chúng tôi gia tăng giả định giá dầu thô trong chu kỳ dự báo; 2) chúng tôi sử dụng P/B mục tiêu cao hơn phù hợp với trung vị các công ty trong khu vực; và 3) Chúng tôi ghi nhận triển vọng tích cực hơn cho thu hồi nợ xấu.

Chúng tôi dự phóng LNST trừ lợi ích CĐTS 2017 đạt 2,4 triệu USD trong năm 2017, giảm 58,1% so với 2016, nhờ hoàn nhập tổng dự phòng 18,4 triệu USD từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (STDF). Không tính đến hoàn nhập dự phòng, PVD sẽ ghi nhận khoản lỗ lớn do giá thuê ngày thấp của giàn tự nâng (JU) và không có đóng góp từ giàn tiếp trợ khoan (TAD).

Dù giá thuê ngày giàn JU sẽ chỉ phục hồi nhẹ và không có đóng góp từ TAD, chúng tôi vẫn kỳ vọng hòa vốn trong 2018 nhờ: (1) Chi phí dự phòng ít hơn cho khoản nợ xấu của Tổng CT Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP) trong khi (2) PVD có thể ghi nhận LN ngoài HĐKD từ thu hồi nợ xấu của PVEP 7,4 triệu USD (50% tổng nợ xấu của PVEP).

Dù tỷ lệ P/B 0,6 lần của PVD là khá hấp dẫn. tỷ lệ EV/EBITDA 16,1 lần và NAV 1,4 lần là khá cao.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác