DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PVD – Dự báo lợi nhuận có lãi trong Q3/2017

Lượt xem: 705 - Ngày:
Chia sẻ

Số giàn khoan hoạt động cao hơn nhiều so với kế hoạch, lợi nhuận Q3 dương. Dự báo lợi nhuận có lãi trong Q3/2017 nhờ hoàn nhập dự phòng Quỹ Khoa học công nghệ ~130 tỷ đồng

Đồ thị cổ phiếu PVD cập nhật ngày 19/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Dự báo lợi nhuận có lãi trong Q3/2017 nhờ hoàn nhập dự phòng Quỹ Khoa học công nghệ ~130 tỷ đồng. Chúng tôi đánh giá hoạt động cho thuê giàn khoan vẫn chưa có nhiều cải thiện do giá cho thuê một số giàn vẫn ở dưới mức giá vốn. Phần giúp cho PVD có thể đạt kết quả kinh doanh có lãi trong quý này chúng tôi cho rằng sẽ đến từ việc PVD có thể sử dụng nguồn từ hoàn nhập dự phòng quỹ KHCN. Mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế Q3/2017 chúng tôi dự báo lần lượt đạt mức 1.281 tỷ đồng và 31 tỷ đồng.

Dự báo 2017. Chúng tôi đứng trên quan điểm tương đối thận trọng để dự báo KQKD quý 4 của PVD, đó là công ty sẽ không dùng thêm hoàn nhập dự phòng từ quỹ KHCN nữa và giá cho thuê giàn khoan vẫn duy trì ở mức như hiện tại. Trên cơ sở này, chúng tôi đưa ra dự báo doanh thu cả năm 2017 của PVD ước đạt 3.315 tỷ đồng, giảm 38% so với năm 2016 và LNST -344 tỷ đồng so với mức 186 tỷ đồng năm 2016.

 Kết quả trên được căn cứ dựa trên số lượng giàn khoan hoạt động trung bình trong 9 tháng đầu năm và phần việc hiện đã ký kết trong Q4/2017. Chúng tôi giả định cả năm 2017 sẽ có trung bình khoảng 2,8 giàn khoan hoạt động với mức giá thuê đạt 55.000 USD/ngày.

 Chúng tôi giả định PVD sẽ không hoàn nhập thêm khoản nào từ quỹ KHCN trong phần còn lại của năm.

 Khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi từ PVEP được chúng tôi loại trừ so với nhận định trong báo cáo trước đó. Tổng công nợ quá hạn của PVEP ước tính khoảng 830 tỷ đồng, hiện này PVD đã trích lập khoảng 308 tỷ đồng cho khoản công nợ này.

Khuyến nghị đầu tư. Với kết quả kinh doanh dự báo sẽ có lãi trong quý 3/2017, chúng tôi cho rằng đây là con số khá tốt đối với PVD trong bối cảnh 2 quý đầu năm bị lỗ khoảng 250 tỷ đồng, cho dù đóng góp này đến từ hoàn nhập quỹ KHCN. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành kiểm chứng lại giá trị tài sản của PVD (các giàn khoan) theo cách so sánh tương quan với thị trường và kết quả không có sự chênh lệch đáng kể. Do vậy mà dung sai giảm giá trị cổ phiếu của PVD do hoạt động kinh doanh không hiệu quả là tương đối rộng, bởi chúng tôi quan ngại thị trường giàn khoan có thể còn gặp khó khăn kéo dài trước tình trạng cung vượt quá cầu và giá dầu ở mức thấp. Theo chúng tôi tính toán thì PVD phải lỗ thêm khoảng 5.000 tỷ đồng nữa thì giá trị cổ phiếu mới xuống mức giá trị thị trường như hiện nay. Việc kiểm chứng lại giá trị sổ sách là cơ sở để chúng tôi đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PVD. Mức giá kỳ vọng đối với cổ phiếu PVD nếu tham chiếu tới mức P/B bình quân trong khu vực vào khoảng 17.600 đồng/cổ phần.

Nguồn: BVSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác