DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PPC – Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 20.000đ

Lượt xem: 339 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định KQKD – PPC công bố KQKD Q1 khả quan. Triển vọng không thực sự tích cực. Duy trì đánh giá Nắm giữ – PPC gần đây đã công bố KQKD Q1/2018 với doanh thu thuần đạt 1.801 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ); LNTT đạt 237 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ) và LNST đạt 191 tỷ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ). Lý do chính giúp lợi nhuận tăng trưởng là chi phí lãi vay giảm nhờ vay nợ giảm. Theo đó KQKD Q1 đã hoàn thành được 28% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch LNTT của cả năm.

Đồ thị cổ phiếu PPC cập nhật phiên giao dịch ngày 29/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PPC cập nhật phiên giao dịch ngày 29/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu Q1 tăng nhờ sản lượng điện tăng 21% so với cùng kỳ và giá bán bình quân tăng 1% so với cùng kỳ – cụ thể là:

• Trong Q1/2018, PPC tiêu thụ được 1.302 triệu kWh (tăng 21% so với cùng kỳ), trong đó:

– Phả Lại 1 tiêu thụ được 384 triệu kWh (tăng 8% so với cùng kỳ).
– Phả Lại 2 tiêu thụ được 908 triệu kWh (tăng 28% so với cùng kỳ).

• Giá bán bình quân cho tổng sản lượng điện bán theo hợp đồng mua bán điện và bán trên thị trường phát điện cạnh tranh tăng 1% so với cùng kỳ lên 1.383đ/kWh nhờ giá bán điện trên thị trường phát điện cạnh tranh tăng.
• Lý do chính là do sự cạnh tranh từ các nhà máy thủy điện (có giá bán điện thấp hơn) giảm xuống do lượng mưa giảm.

Giá than đầu vào tăng ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp – trong Q1/2018, PPC đạt 266 tỷ đồng lợi nhuận gộp (tăng 8% so với cùng kỳ) trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 16,8% trong Q1/2017 xuống còn 14,8% trong Q1/2018. Lý do chính khiến tỷ suất lợi nhuận gộp giảm là chi phí nguyên liệu đầu tăng do giá than tăng 8% so với cùng kỳ.

PPC trả bớt nợ bằng đồng JPY giúp giảm lỗ tài chính thuần – lỗ tài chính thuần là 13 tỷ đồng (giảm 80% so với cùng kỳ) trong Q1/2018 nhờ nợ thuần bằng đồng JPY giảm 65% so với cùng kỳ xuống còn 4,69 tỷ JPY nhờ PPC đã trả tổng cộng 8,59 tỷ JPY nợ.

• Lỗ tỷ giá giảm 63% so với cùng kỳ xuống còn 60 tỷ đồng. Trong Q1/2018, tỷ giá JPY/VND tăng 6,4% trong khi trong Q1/2017, tỷ giá JPY/VND chỉ tăng 4%.
• Chi phí lãi vay giảm 78% so với cùng kỳ xuống còn 6 tỷ đồng
• Tuy nhiên lãi tiền gửi cũng giảm 48% so với cùng kỳ xuống còn 48 tỷ đồng do lượng tiền gửi bình quân giảm 68% so với cùng kỳ.
• Trong Q1/2017, PPC hạch toán 33 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng trích lập cho cổ phiếu QTP (Upcom) (PPC nắm 16,35% cổ phần QTP). Trong Q1/2018 PPC đã không còn khoản hoàn nhập này.

LNTT đạt 264 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ) và LNST đạt 191 tỷ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ).

PPC đặt kế hoạch kinh doanh năm 2018 khiêm tốn – PPC đã tổ chức ĐHCĐTN năm 2017 trong thời gian gần đây. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 6.403 tỷ đồng (tăng trưởng 3%) và LNTT là 736 tỷ đồng (giảm 25%). Công ty giả định sản lượng điện tiêu thụ đạt 4,596 tỷ kWh trong năm 2018, tương đương tăng 2% so với năm 2017.

Cho cả năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 10% nhưng LNST giảm 7% – chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 6.882 tỷ đồng (tăng trưởng 10%) và LNST đạt 776 tỷ đồng (giảm 7%). Trước đây chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 6.887 tỷ đồng (tăng trưởng 10%) và LNST đạt 797 tỷ đồng (giảm 5%). Giả định chính của chúng tôi là:

• Chúng tôi giả định sản lượng điện tiêu thụ trong năm 2018 đạt 5.040 triệu kWh (tăng 11,5%). Trong đó:
– Sản lượng điện của PL1 là 1.800 triệu kWh (tăng 14%).
– Sản lượng điện của PL2 đạt 3.240 triệu kWh (tăng 10%).
• Giá bán bình quân ước tính là 1.323đ/kWh, thấp hơn 1% so với năm 2017.
• Lợi nhuận gộp đạt 832 tỷ đồng (tăng trưởng 5%) với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 12,8% xuống còn 12,1%.
• Lợi nhuận tài chính thuần giảm 12% xuống còn 258 tỷ đồng
• Giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giữ nguyên ở 1,7%.

Theo đó, LNTT dự báo đạt 970 tỷ đồng (giảm 1% so với năm 2017).

Trong khi đó, dự báo LNST là 776 tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ) và EPS là 2.270đ, tương đương P/E dự phóng là 7,9 lần.

Tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 25% bằng tiền mặt và dự kiến cổ tức năm 2018 là 15% – Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua mức cổ tức cho năm 2017 là 25%. PPC đã tạm ứng cổ tức hai lần bằng tiền mặt, cụ thể là 12% (tương đương 1.200đ/cp) và 3% (3.000đ/cp) lần lượt vào tháng 11/2017 và tháng 4/2018. Phần cổ tức tiền mặt còn lại 10% sẽ được chi trả vào ngày 14/6/2018. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/5/2018.

Cho năm 2018, Đại hội thông qua mức cổ tức là 15% mệnh giá.

Nâng cấp Nhà máy Phả Lại 1 và lắp đặt hệ thống giảm khí thải mới sẽ gây áp lực chi phí tài chính trong trung hạn – Nhà máy Phả Lại 1 đã hoạt động trong 31 năm với 4 tua bin (110 MW/tua bin). Nhà máy đã được khấu hao toàn bộ kể từ năm 2015. Do thực tế là nhà máy sử dụng công nghệ cũ và tỷ lệ tự động hóa thấp, nên tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu và mức chi phí nhân công của nhà máy lớn hơn so với các nhà máy hiện đại.

Chúng tôi ước tính chi phí biến đổi hiện tại của PL1 là khoảng 1.180 đ/kWh, cao hơn 30%-35% so với các nhà máy nhiệt điện chạy than như Phả Lại 2 tại Hải PHòng, Quảng Ninh. Và vấn đề hiện tại là công ty thường phải bán một phần sản lượng điện trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM).

Để giảm tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu của PL1, PPC có kế hoạch nâng cấp nhà máy này. Nghiên cứu khả thi cho dự án nâng cấp này đã được hoàn thiện và PPC hiện đang đề xuất xin EVN phê duyệt. Vốn đầu tư cho dự án này sẽ vào khoảng 1.800 tỷ đồng.

Quá trình nâng cấp sẽ kéo dài 4 năm do PPC sẽ tiến hành nâng cấp 1 tua bin mỗi năm. Và thường sẽ mất 90-120 ngày để nâng cấp 1 tua bin và thời gian nâng cấp là trong Q3, là thời điểm công ty thường thực hiện công tác bảo dưỡng. Sau khi nâng cấp, lượng tiêu thụ nhiên liệu của PL1 sẽ giảm khoảng 20% và công suất của nhà máy này sẽ tăng thêm 27%. Và sau đó PPC và EVN sẽ đàm phán hợp đồng PPA mới cho PL1.

Bên cạnh đó, để đáp ứng quy định mới về khí thải từ các nhà máy nhiệt điện, PPC cũng phải đầu tư lắp đặt hệ thống giảm khí thải mới cho nhà máy PL1 và PL2. Hai dự án này đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Vốn đầu tư dự kiến là 2.937 tỷ đồng. Trong đó,

• 1.237 tỷ đồng sẽ được sử dụng để xây dựng hệ thống khử lưu huỳnh cho PL1.
• 372 tỷ đồng sẽ được sử dụng để nâng cấp khử bụi tĩnh điện cho PL1
• 1.328 tỷ đồng sẽ được sử dụng để nâng cấp kiểm soát phát thải Sox và NOx cho PL2.

Tổng vốn đầu tư cần thiết để nâng cấp PL1 và hệ thống giảm khí thải mới cho cả PL1 và PL2 là khoảng 4.737 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ được huy động từ vốn chủ sở hữu (30%) và các khoản vay thương mại (70%) với lãi suất là khoảng 10% mỗi năm. Chúng tôi ước tính công ty sẽ chi khoảng 322 tỷ đồng trả lãi mỗi năm cho các dự án này, gấp 10 lần mức chi phí lãi vay hiện tại mà công ty phải chi trả, là 30 tỷ đồng/năm.

Chúng tôi ước tính quá trình nâng cấp PL1 sẽ hoàn tất trong năm 2020. Trong giai đoạn 2017-2020, một số lượng lớn các nhà máy nhiệt điện chạy than sẽ đi vào hoat động nhưu Thái Bình 2 (1200 MW), Vĩnh Tân 4 (1200 MW), Long Phú 1 (1200 MW), Sông Hậu 1 (1200 MW) và Vĩnh Tân 1 (1200 MW). Do đó, cạnh tranh trên thị trường phát diện sẽ gay gắt hơn, làm giảm tỷ suất lợi nhuận của PL1 và thậm chí giảm sản lượng điện theo hợp đồng PPA phân bổ cho PL1.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá NẮM GIỮ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 20.000đ, tương đương P/E dự phóng là 8,8 lần. Cổ phiếu PPC hiện giao dịch với P/E thấp hơn so với các công ty trong ngành, tuy nhiên đây là mức định giá hợp lý với dự báo LNST năm 2018 giảm 7%. Và triển vọng lợi nhuận trung hạn cũng không đồng nhất. Do nhu cầu vốn cho nâng cấp PL1 và hệ thống giảm khí thải mới cho cả PL1 và PL2 sẽ tăng áp lực lên chi phí tài chính. Trong khi đó cạnh tranh trên thị trường phát điện gia tăng khi nhiều nhà máy mới đi vào hoạt động. Mặt khác, việc hoàn trả phần lớn khoản vay bằng Yên trong năm nay giúp NĐT nhìn nhận PPC trở lại là cổ phiếu doanh nghiệp phát điện hơn là dựa trên biến động của đồng Yên.

Nguồn: Research HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác