DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PNJ – Phân tích báo cáo KQKD Q3

Lượt xem: 833 - Ngày:
Chia sẻ

Sau 9 tháng đầu năm, PNJ đạt 7.755 tỷ đồng doanh thu, tăng 31% so với cùng kỳ 2016. Lợi  nhuận gộp doanh nghiệp đạt 1.347 tỷ đồng, tăng trưởng 31% đồng thời LNTT đạt 630 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Tính riêng Q3/2017, doanh thu thuần PNJ đạt được 2.279 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Lợi nhuận gộp và LNTT đạt lần lượt là 396 tỷ đồng và 158 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng so với Q2/2016 là 25% và 14%.

Đồ thị cổ phiếu PNJ cập nhật ngày 24/10/2017.Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu PNJ cập nhật ngày 24/10/2017.Nguồn: AmiBroker

Trong Q3/2017, trang sức vàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, đóng góp hơn 81% doanh thu và hơn 90,1% lợi nhuận gộp của PNJ. Mảng bạc tăng trưởng rất tốt, chiếm 2,2% doanh thu và 8,4% lợi nhuận gộp. Mặc dù Q3/2017 là giai đoạn thấp điểm của mảng vàng miếng nhưng mảng này cũng đóng góp được 16,5% vào doanh thu chung của doanh nghiệp.

Trong Q3, PNJ đã mở mới được thêm 12 cửa hàng gồm: 2 cửa hàng tại TP. Hồ Chí Minh, 2 cửa hàng tại miền Tây, 3 cửa hàng tại Tây Nguyên, 1 cửa hàng miền Trung và 4 cửa hàng tại miền Bắc. Như vậy, đến ngày 30/09 vừa qua, PNJ đã có 249 cửa hàng tất cả, trong dó PNJ Gold chiếm chủ yếu 186 cửa hàng, PNJ Silver là 59 và PNJ CAO là 4 cửa hàng. Nhờ vào các cửa hàng mở mới hoạt động tốt từ năm 2015 đến nay nên hiện tại mức tăng trưởng same store sales mảng vàng và bạc vẫn đạt lần lượt là 22% và 20%.

Dự kiến từ đây đến hết năm 2017, PNJ có thể mở được 270 cửa hàng. Thực thế theo PNJ chia sẻ, doanh nghiệp hiện tại đã tìm được đủ địa điểm cho 288 cửa hàng. Như vậy, mục tiêu xa hơn là 300 cửa hàng vào tháng 4/2018 là hoàn toàn khả thi. Trong ngắn hạn đến năm 2018, PNJ vẫn chưa gặp áp lực phải giảm chỉ tiêu doanh thu cho cửa hàng mới khi nhận thấy mức doanh thu trung bình cho cửa hàng mở mới năm 2017 đang cao hơn so với năm 2016 và xu thế này sẽ tiếp diễn. PNJ cũng chia sẻ dự định sẽ đạt 500 cửa hàng đến năm 2022 và sẽ duy trì mức tăng trưởng same store sales ở mức 12% – 15% cùng các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động ROE ở mức 32% và EBIT margin ở mức 11%.

Cho cả năm 2017, chúng tôi ước tính PNJ có thể dạt 11.399 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 33% so với năm 2016. Mức lợi nhuận sau thuế dự báo là 710 tỷ đồng, tăng 58%. Theo đó EPS năm 2017 của PNJ ước tính vào khoảng 6.566 đồng.

Nguồn: Rongviet Research

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK