DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu PHR – Ước tính giá trị hợp lý là 35.586đ

Lượt xem: 1,113 - Ngày:
Chia sẻ

PHR công bố KQKD với doanh thu giảm còn lợi nhuận tăng. Triển vọng tốt nhờ giá cao su bình quân tăng. Đánh giá Khả quan.

cổ phiếu PHR 2003Đồ thị cổ phiếu PHR phiên giao dịch ngày 20/03/2017. Nguồn: AmiBroker

Ghi nhận chính – BCTC kiểm toán của PHR công bố cho thấy doanh thu giảm còn lợi nhuận tăng. Sản lượng cao su tăng 7,9% trong khi giá bán bình quân giảm nhẹ 1,94%. Tuy nhiên lợi nhuận tăng nhờ lợi nhuận tài chính thuần tăng trong khi tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm. Công ty đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2017 với sản lượng giảm và giá bán bình quân đạt 35,6 triệu đồng/tấn. Dự báo của HSC tích cực hơn kế hoạch của công ty, trong đó chúng tôi dự báo LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 317 tỷ đồng (tăng trưởng 44,4%) với giả định giá bán bình quân đạt 43 triệu đồng/tấn. PHR chuyển hướng sang lĩnh vực KCN cũng cho thấy tiềm năng trong khi diện tích cây cao su có tuổi còn rất trẻ sẽ giúp nâng cao lượng cao su khai thác tăng trong vài năm tới. PHR đang lỗ lực đa dạng hóa ra khỏi lĩnh vực cao su và thành lập các nhà máy chế biến ở hạ nguồn chuỗi giá trị. Gần đây, công ty đã chuyển hướng sang cả lĩnh vực KCN với nhiều tiềm năng hứa hẹn. Hiện lĩnh vực KCN chưa đóng góp nhiều vào doanh thu nhưng có thể sẽ trở thành động lực tăng trưởng trong tương lai của công ty.

Hành động – Đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PHR là 35.586đ; tương đương P/E là 11 lần. PHR về cơ bản vẫn là doanh nghiệp trong ngành cao su nhưng việc chuyển hướng sang lĩnh vực KCN cũng có nhiều hứa hẹn.

PHR công bố BCTC với doanh thu giảm còn lợi nhuận tăng – PHR gần đây đã công bố KQKD hợp nhất năm 2016 với tổng doanh thu đạt 1.179,2 tỷ đồng (giảm 4%) và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 220,05 tỷ đồng, tăng trưởng 14,7%. Công ty đã vượt 30% kế hoạch doanh thu (là 907 tỷ đồng) và 118% kế hoạch LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ (là 100,7 tỷ đồng) đề ra khá thận trọng vào đầu năm ngoái. Mảng cao su đóng góp 79,3% tổng doanh thu, đạt 935 tỷ đồng, tăng trưởng 3%. Mảng chế biến gỗ đóng góp 17,7%, đạt 208,6 tỷ đồng (giảm 31,6%). Và trong năm hoạt động đầu tiên, KCN của PHR mang lại 8,17 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 0,7% tổng doanh thu của công ty.

Sản lượng cao su tiêu thụ tăng 7,9% trong khi giá bán bình quân giảm – Sản lượng cao su tăng 7,9% lên 30.874 tấn; hoàn thành 109,1% kế hoạch cả năm. Giá bán bình quân giảm 1,94% xuống còn 30,84 triệu đồng/tấn. Tuy vậy giá cao su thực tế vẫn cao hơn nhiều so với giả định của công ty là 26 triệu đồng/tấn nhờ giá cao su tăng trở lại 15,9% kể từ tháng 3 từ đáy là 26,6 triệu đồng/tấn.

Sản lượng xuất khẩu đạt 6.945 tấn, tăng 12,5% và đóng góp 22,4% vào tổng sản lượng tiêu thụ (năm 2015 là 21,5%). Giá trị xuất khẩu tăng 6,5% lên 9.917.205USD; tương đương 221,8 tỷ đồng mặc dù giá xuất khẩu giảm 5,4% xuống còn 32,04 triệu đồng/tấn từ 33,85 triệu đồng/tấn vào năm 2015. Sản lượng tiêu thụ trong nước tăng 6,6% lên 23.949 tấn với giá bán bình quân là 30,39 triệu đồng/tấn; giảm 1,3% so với năm 2015.

Sản lượng cao su chế biến cao hơn 4,3% so với kế hoạch – Sản lượng cao su chế biến đạt 29.923,89 tấn (tăng 3,1%); trong đó 16.406 tấn là cao su công ty tự trồng tại Bình Dương, còn lại là mua của các hộ nông dân. Theo chủng loại sản phẩm, sản phẩm SVR CV60 chiếm 25,6% sản lượng, tương đương 7.657 tấn (giảm 4,7%); tiếp theo là SVR 10 chiếm 21,87% sản lượng, tương đương 6.544 tấn (giảm 7,7%) và SVR 3L chiếm 20,83%, tương đương 6.232 tấn (tăng 16,8%).

Doanh thu chế biến gỗ giảm do sản lượng tiêu thụ gỗ giảm 46% xuống còn 19.565 m3, trong đó sản lượng xuất khẩu giảm 56% xuống còn 4.885 m3.

Lợi nhuận gộp giảm 6,7% – xuống còn 158 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 13,4%; giảm nhẹ so với mức 13,8% của năm 2015. Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng cao su thấp nhất, đạt 8,45%; mảng chế biến gỗ đạt 3,4% còn mảng KCN có tỷ suất lợi nhuận gộp cao nhất là 52,7%.

Lợi nhuận tài chính thuần tăng 46,6% lên 55,5 tỷ đồng – nhờ chi phí tài chính giảm 39% xuống 21,1 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 45,6% xuống còn 18,87 tỷ đồng.
Lợi nhuận từ công ty liên kết tăng 22,1% lên 24,8 tỷ đồng nhờ đóng góp từ 2 công ty liên kết là CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (PHR nắm 32,5%) và CTCP Thể thao Ngôi sao Geru (PHR nắm 26,82%). Chúng tôi có đề cập về KCN Nam Tân Uyên trong phần về KCN bên dưới đây. CTCP Thể thao Ngôi sao Geru là một công ty nhỏ sản xuất bóng cao su với vốn điều lệ 22 tỷ đồng. Trong năm 2016, CTCP Thể thao Ngôi sao Geru công bố doanh thu đạt 78 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) và LNST đạt 2,24 tỷ đồng (giảm 8,5%).

Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm – Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm từ 7,4% năm 2015 xuống còn 6,8%.

Lợi nhuận khác giảm nhẹ 3,1% xuống còn 101,9 tỷ đồng – chủ yếu từ thanh lý cây cao su. Trong năm 2016, PHR đã chặt và thanh lý 1.000 ha cây cao su già.

LNST tăng 14,7% lên 220 tỷ đồng – Tỷ suất LNST đạt 18,7% (năm ngoái là 15,6%) nhờ lợi nhuận tài chính thuần tăng và tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm như đề cập trên đây

PHR đặt kế hoạch năm 2017 với lợi nhuận công ty mẹ giảm do lợi nhuận khác giảm – PHR đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 16/3 tại văn phòng công ty tại tỉnh Bình Dương. Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.327,84 tỷ đồng (tăng trưởng 3,9%) và LNTT đạt 271,31 tỷ đồng (giảm 13,6%). Công ty đưa ra một số giả định cho kế hoạch kinh doanh công ty mẹ như sau:

• Mủ từ vùng trồng cao su của công ty dự kiến giảm 14,7% xuống còn 14.000 tấn.

• Mủ thu mua từ bên ngoài giảm 16,8% xuống còn 12.000 tấn.

• Mủ mua từ công ty con là Công ty TNHH Phước Hòa Kampongthom là 1.500 tấn.

• Theo đó sản lượng tiêu thụ đạt 29.500 tấn (giảm 4,4%).

• Giá bán bình quân dự kiến tăng 15,7% lên 35,69 triệu đồng/tấn.

• Tổng doanh thu gồm cả doanh thu HĐ tài chính và lợi nhuận khác dự kiến tăng 3,9% lên 1.327,84 tỷ đồng.

• LNTT dự báo đạt 271,31 tỷ đồng (giảm 13,6%). Trong năm 2016, LNTT công ty mẹ đạt 314 tỷ đồng nhưng chỉ có 62,8 tỷ đồng là từ mảng cao su (đóng góp 20%) trong khi 80% còn lại là từ lợi nhuận khác (chủ yếu từ thanh lý cây cao su và tiền đền bù đất). Trong năm 2017 PHR có lẽ sẽ không còn lợi nhuận từ đền bù đất nên công ty đã đặt kế hoạch LNTT thấp.

• Trích lập 40% LNST vào Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi (mỗi quỹ trích lập 20% LNST).

• Cổ tức là 15% mệnh giá.

Phân phối lợi nhuận năm 2016 – Cổ đông đã thông qua kế hoạch phân phối 258,1 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016, cụ thể (1) trích lập 20%, tương đương 51,6 tỷ đồng vào Quỹ đầu tư phát triển; (2) 20%, tương đương 51,6 tỷ đồng vào Quỹ khen thưởng phúc lợi và (3) trả cổ tức tỷ lệ 18%, tương đương 1.800đ/cp.

HSC dự báo tổng doanh thu hợp nhất năm 2017 tăng trưởng 31,1% – đạt 1.546,3 tỷ đồng và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 44,4%; đạt 317 tỷ đồng vì chúng tôi cho rằng giá bán cao su bình quân sẽ tăng mạnh. Giả định chính của chúng tôi gồm:

(1) Sản lượng cao su tiêu thụ giảm nhẹ 4,6% xuống còn 29.482 tấn còn giá bán bình quân tăng 39,4% lên 43 triệu đồng/tấn. Doanh thu từ cao su tăng 32,3% lên 1267,7 tỷ đồng. Tại ĐHCĐTN, công ty cho biết tại thời điểm cuối tháng 2, công ty đã tiêu thụ được 5.000 tấn cao su với giá bán bình quân là 44 triệu đồng/tấn. Hiện giá cao su đã tăng lên khoảng 52 triệu đồng/tấn.

(2) Doanh thu từ KCN Tân Bình tăng gấp 3 từ 8,6 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng.

(3) Doanh từ CTCP Cao su Trường Phát tăng 19,8% lên 250 tỷ đồng.

(4) Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 21,4%; lợi nhuận gộp đạt 330,9 tỷ đồng (tăng 109,4%).

(5) Lợi nhuận khác giữ nguyên ở 100 tỷ đồng.

(6) LNTT tăng 52% lên 394 tỷ đồng.

(7) LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 44,4% lên 317 tỷ đồng; EPS (sau khi trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) là 3.235đ. Hiện P/E dự phóng là 9,2 lần.

Diện tích trồng cao su thu hẹp nhưng diện tích khai thác tăng – Trong năm 2016, PHR sở hữu 22.931 ha diện tích trồng cao su, trong đó 8.605,43 ha là diện tích cây trong độ tuổi cho cạo mủ. Cụ thể như sau:

• 14,852 ha thuộc sở hữu của công ty mẹ tại Bình Dương. Trong đó, 8.203,43 ha là diện tích cây trong độ tuổi cạo mủ với năng suất bình quân là 2 tấn/ha.

• 7.664,28 ha thuộc sở hữu của công ty con Phước Hòa Kampong Thom ở Campuchia (100% sở hữu của Phước Hòa). Trong đó, 402 ha trồng trong năm 2009 đã bắt đầu cho khai thác từ năm 2016 với năng suất bình quân là 0,54 tấn mủ/ha cho sản lượng 215,68 tấn.

• Phần còn lại 270ha thuộc sở hữu của một công ty con khác, là Phước Hòa Đak Lak với 93% sở hữu của Phước Hòa. PHR được cấp 25.742 ha tại Đak Lak để trồng cao su và cây lấy gỗ cho chế biến, chủ yếu là cây tràm. Tính đến thời điểm cuối năm 2016, Phước Hòa Đak Lak đã trồng 270ha cây cao su và 200 ha cây lấy gỗ khác.

Trong năm 2017, chúng tôi giả định:

• Công ty mẹ sẽ chặt bỏ 1.500 ha cây cao su già nhưng chỉ có 1.000 ha được tái canh tác, phần diện tích còn lại 500ha sẽ được chuyển sang cho KCN Tân Bình.

• Diện tích cho thu hoạch của Phước Hòa Kampong Thom là 1.902,52 ha với năng suất bình quân ước tính là 0,71 tấn/ha, theo đó tổng sản lượng ước tính là 1.351 tấn.

• Phước Hòa Đak Lak có kế hoạch trồng thêm 300ha cây cao su và 1.000ha loại cây khác.

Do đó, nhìn chung,

• Chúng tôi dự báo tổng diện tích trồng cao sư thực tế sẽ giảm nhẹ 1% so với năm 2016 còn 22.712ha.

• Tuy nhiên, chúng tôi cũng dự báo diện tích khai thác sẽ tăng thêm 18,8% lên 10.226 ha nhờ diện tích cây cao su bước vào độ tuổi cho cạo mủ tăng lên. Trong đó, công ty mẹ sẽ khai thác 8.323 ha và Phước Hòa Kampong Thom sẽ khai thác 1.902,5 ha.

Tuy nhiên, năng suất bình quân sẽ giảm do chuyển đổi đất sang phát triển KCN và cơ cấu độ tuổi của cây cao su kém hiệu quả hơn – Với sự thay đổi trong chiến lược, PHR hiện chú trọng hơn vào tăng diện tích đất cho phát triển KCN và do đó giảm diện tích đất để trồng cây cao su. Cấu trúc độ tuổi cây cao su hiện tại của PHR như sau:

• Cây cao su còn nhỏ: từ 0 – 7 năm và chưa cho mủ.

• Nhóm 1: cây cao su từ 8-17 tuổi, tổng diện tích là 6.036ha và năng suất bình quân là 1,6 tấn/ha.

• Nhóm 2: cây cao su từ 18-25 năm, tổng diện tích là 373 ha và năng suất bình quân là 2,4 tấn/ha.

• Nhóm 3: cây cao su từ 25 năm trở lên, tổng diện tích là 3.816 ha và năng suất bình quân thấp, từ 1,5-1,7 tấn/ha.

(1) Chỉ một phần nhỏ diện tích trồng cao su hiện tại là đang trong chu kỳ cho mủ tốt nhất – Mặc dù tổng diện tích cây cao su cho mủ tăng, chỉ 4% diện tích được khai thác này là từ Nhóm 2 là nhóm cho năng suất cao nhất, và 54% là từ nhóm 1 và phần còn lại là từ nhóm 3.

(2) PHR sẽ tiếp tục giảm dần diện tích trồng cao su – Trong kế hoạch dài hạn từ năm 2016-2020, công ty sẽ cắt giảm 6.000ha trồng cao su, tái canh 4.000 ha và chuyển đổi 2.000ha đất thành đất KCN. Diện tích đất chuyển cho KCN sẽ nằm nối liền với KCN hiện tại và do đó có thể phải chặt bỏ những cây cap su đang trong độ tuổi cho mủ. Do đó, trong năm 2017, PHR đặt kế hoạch năng suất khai thác rất thấp, là 1,68 tấn/ha cho công ty mẹ. Và 0,71 tấn/ha đối với Phước Hòa Kampong Thom.

Diện tích KCN được mở rộng – Hiện tại PHR sở hữu 82% KCN Tân Bình và 32,85% KCN Nam Tân Uyên. Cả hai KCN này đều nằm ở tỉnh Bình Dương.

KCB Tân Bình được thành lập vào tháng 7/2012 và năm ở phía bắc tỉnh Bình Dương với tổng diện tích là 352,5ha. Trong đó, 244 ha là cho thuê. Với giá cho thuê là 40-50USD/ha/50 năm, tổng diện tích đã cho thuê đến cuối năm 2016 là 112 ha, do đó, sẽ còn lại 132ha có thể cho thuê trong năm 2017. Trong năm 2016, KCN Tân Bình cho doanh thu thuần là 8,6 tỷ đồng và LNST là 5,7 tỷ đồng. Gần đây, KCN này cũng đã nhận được phê duyệt từ Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam để mở rộng diện tích thêm 1.000 ha. Cho năm 2017, kế hoạch doanh thu của KCN này là 26,3 tỷ đồng (tăng trưởng 222%) và LNST là 11,1 tỷ đồng (tăng trưởng 92%).

KCN Nam Tân Uyên nằm ở phía nam của tỉnh Bình Dương, cách trung tâm THPCM 30 km và cách trung tâm tỉnh Đồng Nai 22km. Tổng diện tích của KCN là 620,5 ha với 320ha cho Giai đoạn 1 và 300ha cho Giai đoạn 2. Trong đó, diện tích thương phẩm cho thuê là 400ha và đến hiện tại, gần 100% diện tích này đã được cho thuê. Giá thuê hiện tại là khoảng 70USD/ha/50 năm. Trong năm nay, Nam Tân Uyên được cấp thêm 350 ha đất nữa cho phát triển giai đoạn 3. Cổ phiếu Nam Tân Uyên đã được niêm yết trên Upcom vào ngày 19/12/2016 với mã chứng khoán là NTC. Từ mức giá tham chiếu là 14.300đ/cp, giá cổ phiếu đã tăng gấp 4 lần lên 57,000đ/cp. Trong năm 2016, NTC đạt doanh thu 147,2 tỷ đồng (tăng trưởng 18%) và LNST là 131 tỷ đồng cho EPS ấn tượng là 8.000đ/cp. Cho năm nay, công ty đặt kế hoạch diện tích cho thuê là 50 ha và LNST là 60 tỷ đồng. PHR cho biết công ty có thể sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại NTC để chuyển NTC thành công ty con trong tương lai.

Mảng chế biến gỗ – PHR nắm 70% cổ phần tại CTCP Gỗ Trường Phát với ngành nghề kinh doanh chính là chế biến gỗ chủ yếu từ gỗ cao su và gỗ keo. Nguồn nguyên liệu chủ yếu là từ công ty mẹ PHR. Năm 2016 là một năm kém khả quan đối với Trường Phát với doanh thu đạt 208,6 tỷ đồng (giảm 31,5% so với năm 2015) và LNST là 6,5 tỷ đồng (giảm 34%). Trong năm 2017, Trường Phát đặt kế hoạch doanh thu là 291 tỷ đồng (tăng trưởng 40%) và LNST là 7,4 tỷ đồng (tăng trưởng 13,8%).

Giá cao su đã tăng mạnh trở lại từ mức thấp vào cuối năm 2015 – Trong năm 2016, giá cao su đã tăng mạnh khoảng 80-90% từ mức thấp là 25 -26 triệu đồng/tấn vào cuối năm 2015 lên 47-49 triệu đồng/tấn vào cuối năm 2016.

• Giá cao su trong nước hiện là 55 triệu đồng/tấn cao su SVR CV50-60, 54 triệu đồng/tấn cao su SVR L-3L, 48 triệu đồng/tấn cao su SVR 10 – 20.

• Trái lại giá cao su trong các hợp đồng tương lai trên thế giới lại giảm 22% từ mức cao là 350 Yên/kg vào cuối tháng 1/2017 xuống 270 Yên/kg hiện tại.

• Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên dự báo xu hướng tăng của giá cao su sẽ tiếp tục trong năm 2017 nhờ giá dầu thô tăng, chênh lệch cung/cầu thắt chặt và sự tăng tốc của nền kinh tế Mỹ.

• Một yếu tố khác là điều kiện thời tiết bất lợi. Trong năm ngoái, 12 tỉnh phía nam Thái Lan vốn cung cấp 70% tổng sản lượng cao su tự nhiên của nước này đã chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ nghiêm trọng nhất trong 3 thập kỷ qua. Thái Lan đóng góp 37% nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu. Tuy nhiên, gần đây chính phủ Thái Lan đã thông báo sẽ bán ra 98.000 -125.000 tấn cao su từ nguồn dự trữ và điều này có lẽ là nguyên nhân tác động giá cao su giảm.

Nhìn chung, do giá dầu giảm gần đây, trong ngắn hạn, dự báo giá cao su sẽ giảm. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm nay, giá cao su có thể sẽ tăng trở lại.

Quan điểm đầu tư – Đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PHR là 35.586đ, định giá công ty với P/E là 11 lần – PHR là công ty cao su niêm yết lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Mặc dù dự báo năng suất khai thác mủ sẽ giảm trong một vài năm tới do cây cao su còn nhỏ và cây cao su già chiếm tỷ trọng lớn trong tổng diện tích trồng cao su hiện tại đồng thời diện tích đất chuyển sang KCN cũng tăng, chúng tôi dự báo tăng trưởng tương lai của công ty sẽ phụ thuộc vào sự gia tăng của giá cao su và kết quả của chính sách đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Chúng tôi ưa thích cổ phiếu trong ngành nhờ tính khoản tốt. KLGD bình quân 30 ngày của cổ phiếu PHR là 96.260cp/ngày so với KLGD bình quân của DPR là 107.219cp/ngày và của TRC là 237.266cp/ngày.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý