DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu NVL – Lãi tài chính và bàn giao theo kế hoạch dẫn dắt tăng trưởng

Lượt xem: 443 - Ngày:
Chia sẻ

Tại ĐHCĐ thường niên CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) diễn ra ngày 26/04/2018 tại TP. HCM. Ban lãnh đạo công bố kế hoạch doanh thu 21,8 nghìn tỷ đồng và kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS 3,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2018, tương ứng với tăng trưởng lận lần lượt 87% và  5%. Kế hoạch của NVL phần lớn phù hợp với dự báo của chúng tôi, chủ yếu nhờ ước tính lãi bất thường 1,3 nghìn tỷ đồng sau khi hợp nhất 1 vài công ty con và kế hoạch bàn giao 6.500 căn  hộ đã bán trước.

Đồ thị cổ phiếu NVL cập nhật ngày 26/04/2018Đồ thị cổ phiếu NVL cập nhật ngày 26/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 20% năm 2018, có thể bằng tiền mặt hoặc cổ
phiếu.


Cổ đông thông qua kế hoạch 6,8 triệu cổ phần ưu đãi chuyển đổi thành 20,5 triệu cổ phần thông thường (2,4% lượng cổ phiếu hiện hành) sẽ được thực hiện trong quý 3-4/2018. Diễn biến này là phù hợp với điều khoản chuyển đổi cổ phần ưu đãi.

Cổ đông thông qua kế hoạch ESOP 2018 với số lượng cổ phiếu phát hành tối đa 2,5% lượng cổ phiếu lưu hành ở thời điểm phát hành, và giá phát hành tối thiệu 10.000 đồng/CP. Thời gian hạn chế giao dịch chưa được ban lãnh đạo công bố.

Cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập để thay thế 1 thành viên HĐQT từ nhiệm.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác