DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu ngành chứng khoán: SSI, VND

Lượt xem: 1123 - Ngày:
Chia sẻ

Tin ngành – Dự kiến KQKD Q1 của SSI & VND sẽ tăng mạnh nhờ giá trị danh mục tự doanh được xác định theo giá thị trường theo quy định mới – giá cổ phiếu của các công ty chứng khoán đứng đầu như SSI (Khả quan) và VND đã tăng lần lượt là 21,7% và 18% so với đầu năm; nhờ một số những động lực tích cực như quy định mới, GTGD bình quân ngày và thị phần tăng. SSI đứng đầu còn VND đứng thứ 4 trong ngành về thị phần; và KQKD Q1 của 2 doanh nghiệp này có khả năng sẽ tăng mạnh.

 Đồ thị cổ phiếu SSI phiên giao dịch ngày 11/04/2017.Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu SSI phiên giao dịch ngày 11/04/2017.Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan đối với SSI. Có vẻ cả SSI và VND sẽ công bố KQKD Q1 khả quan nhờ lãi không thường xuyên từ việc đánh giá lại ít nhất một phần danh mục đầu tư theo giá thị trường theo quy định mới. Ngoài ra, GTGD bình quân ngày trong Q1 cộng với thị phần tăng cũng đóng góp vào KQKD Q1. Trong khi đó HCM đã đánh giá lại danh mục đầu tư theo giá thị trường vào năm ngoái nên KQKD Q1 sẽ chỉ phản ánh việc GTGD và thị phần tăng. Ngoài ra HCM còn có câu chuyện nới room.

• Với SSI, chúng tôi kỳ vọng LNTT Q1 đạt 257 tỷ đồng (tăng 53% so với cùng kỳ), trong đó có 160 tỷ đồng lãi không thường xuyên từ đánh giá lại giá trị danh mục theo giá thị trường. Khó có thể biết rõ lợi nhuận không thường xuyên này vì SSI có toàn quyền quyết định có ghi nhận hay sẽ ghi nhận bao nhiêu trong toàn bộ khoản lãi từ đánh giá lại danh mục này. Thị trường kỳ vọng LNTT Q1 của SSI còn có thể đạt 380 tỷ đồng.

• Về VND, chúng tôi kỳ vọng LNTT Q1 đạt 116 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 75 tỷ đồng lãi không thường xuyên từ đánh giá lại danh mục theo giá thị trường.

Cụ thể, lý do đằng sau kỳ vọng lợi nhuận Q1 của VND và SSI khiến giá cả 2 cổ phiếu này tăng mạnh là như sau:

• Theo quy định kế toán mới, công ty chứng khoán phải đánh giá lại tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVPTL) theo giá thị trường, theo đó có thể khiến lợi nhuận từ danh mục tự doanh tăng mạnh trong Q1/2017. SSI có nhiều khoản đầu tư trong danh mục tự doanh và có thể ghi nhận theo nhiều cách. Trong khi đó VND có khoản đầu tư lớn vào PTI và dự kiến sẽ ghi nhận một khoản lợi nhuận lớn từ đây). Cơ chế ghi nhận khoản lãi không thường xuyên từ đánh giá lại tài sản FPVTL như sau:

• Công ty chứng khoán có 3 loại tài sản tài chính (TSTC) là: FVTPL, AFS và HTM. HTM chủ yếu là tiền gửi ngân hàng nên không liên quan đến việc ghi nhận lãi không thường xuyên từ danh mục tự doanh. Còn lại là FVTPL và AFS.

1. Tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) – theo quy định mới, TSTC FVTPL sẽ được hạch toán theo giá thị trường thay vì giá vốn điều chỉnh cho các khoản lỗ chưa thực hiện như từ 2016 trở về trước. Theo đó các khoản lãi chưa thực hiện nhờ thị giá cao hơn giá vốn sẽ được ghi nhận cho dù chứng khoán đã được bán hay chưa. Và thị giá vào ngày cuối quý trước sẽ được lấy làm giá để tính lỗ/lãi chưa thực hiện cho quý tiếp theo.

2. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS): lãi/lỗ chưa thực hiện sẽ không hạch toán trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh. Lỗ chưa thực hiện sẽ đi vào bảng có tên “báo cáo thu nhập toàn diện khác”. Sau đó được ghi nhận trực tiếp vào mục “đánh giá lại tài sản” trong phần vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán. Lãi chưa thực hiện (thị giá cao hơn giá vốn) sẽ không được ghi nhận vào lợi nhuận. Đến khi chứng khoán được bán thì khoản lãi này mới được ghi nhận vào lợi nhuận trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh.

• Việc phân loại TSTC FVTPL và AFS có thể gây khó hiểu – các công ty chứng khoán được phép phân loại TSTC là FVTPL hay AFS. Do vậy các công ty chứng khoán sẽ có chính sách riêng khi phân loại các TSTC này.

– HCM không hưởng lợi nhiều nhiều từ cách phân loại TSTC mới – trong trường hợp HCM, công ty đã chuyển toàn bộ cổ phiếu trong danh mục thành TSTC PVTPL và đã đánh giá lại toàn bộ theo thị giá. Trên thực tế, HCM đã làm theo quy định mới kể từ năm ngoái và nhưng danh mục tự doanh của HCM không lớn. Giá trị danh mục tự doanh của HCM chỉ là 306 tỷ đồng, tương đương 8% giá trị tài sản của công ty tại thời điểm cuối năm 2016. Do vậy tiềm năng ghi nhận lãi không thường xuyên trong Q1 nhờ quy định mới là không lớn.

– Lãi không thường xuyên của VND trong Q1 sẽ tăng mạnh – Trong trường hợp của VND, công ty cũng có chính sách phân loại TSTC tương tự HCM, nghĩa là danh mục tự doanh phần lớn là TSTC FVTPL. Tại thời điểm cuối năm 2016, giá trị danh mục tự doanh của VND là 2.861 tỷ đồng; tương đương 55% tổng tài sản (ước tính hiện giá trị danh mục này theo giá thị trường là 2.902 tỷ đồng). VND phân loại lại TSTC theo quy định mới sẽ hoàn tất trong Q1/2017; theo đó công ty sẽ ghi nhận lãi không thường xuyên trong Q1 này. Công ty chỉ phân loại một phần nhỏ danh mục tự doanh là TSTC AFS.

– SSI cũng sẽ ghi nhận lãi không thường xuyên trong Q1 nhưng phần lớn lãi sẽ được để lại để ghi nhận trong tương lai – về SSI, công ty cũng sẽ áp dụng quy định phân loại TSTC mới trong Q1/2017. Danh mục tự doanh của SSI là 1.426 tỷ đồng, bằng 11% tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2016. Tuy nhiên, không giống như SSI, danh mục TSTC AFS của SSI khá lớn, là 960 tỷ đồng tại thời điểm cuối 2016. Nếu chuyển toàn bộ TSTC AFS thành TSTC FVTPL và đánh giá lại theo giá thị trường, thì HSC ước tính SSI có thể có 600 tỷ đồng lãi chưa thực hiện.

• Một động lực khách cho cả cổ phiếu SSI & VND là thị phần của 2 công ty chứng khoán này trên Hose tăng. Trong trường hợp của SSI, thị phần tăng từ 13,96% trong Q1/2016 lên 14,12% vào Q1/2017. Thị phần của VND tăng từ 5,41% vào Q1/2016 lên 6,8% vào Q1/2017. VND đã tích cực xây dựng mảng môi giới cá nhân, đồng thời cũng đã đầu tư thêm nguồn lực cho mảng môi giới khách hàng tổ chức.

• SSI đặt kế hoạch LNTT năm 2017 đạt 1.058 tỷ đồng – giữ nguyên so với năm ngoái do (1) năm ngoái mảng tự doanh đã ghi nhận lợi nhuận lớn và (2) trong năm nay có thể SSI sẽ trích lập 80 tỷ đồng dự phòng liên quan đến HNG. Tuy nhiên nếu giá cổ phiếu HNG tiếp tục tăng thì SSI sẽ phải trích lập dự phòng ít hơn con số trên.

Lưu ý về khoản phải thu liên quan đến HNG: Trong năm thứ 3 liên tiếp, KQKD của SSI phụ thuộc một chút vào khoản đầu tư vào HNG.

• Trước năm 2015 – Khoản đầu tư vào HNG được ghi nhận từ năm 2011 với tổng chi phí dự phòng là 298 tỷ đồng, được trích lập trước khi cổ phiếu HNG niêm yết.

• Vào năm 2015 công ty hoàn nhập khoản dự phòng trên – Sau khi bán hết khoản đầu tư vào HNG, SSI đã hoàn nhập dự phòng xấp xỉ 233 tỷ đồng, ghi nhận vào một khoản lãi không thường xuyên lớn trong năm 2015.

• Do SSI không nhận được thanh toán khi bán HNG nên công ty phải trích lập năm 2016 – Người mua HNG từ SSI đã không thanh toán tiền theo kế hoạch nên SSI đã phải trích lập một khoản dự phòng cho khoản phải thu này trong năm 2016. Tổng cộng 229 tỷ đồng đã được hạch toán vào khoản phải thu từ bán cổ phiếu HNG trên BCTC từ mùa hè năm 2015. Do giá cổ phiếu HNG giảm mạnh sau khi niêm yết từ 30.000đ xuống dưới 12.000đ nên SSI chưa thu được tiền từ khoản phải thu này. SSI đã trích lập 148 tỷ đồng cho khoản phải thu này nên giá trị khoản phải thu sau khi trừ đi dự phòng chỉ còn là 80 tỷ đồng.

• Giá trị khoản phải thu trừ đi dự phòng 80 tỷ đồng tương đương HNG ở mức giá 30.000đ. Và thị giá hiện là khoảng 12.000đ nên đến cuối năm nay SSI có thể phải trích lập thêm 50 tỷ đồng nữa. Trên thực tế, SSI có thể bù trừ cho khoản dự phòng này bằng cách chuyển một phần TSTC AFS trong danh mục tự doanh sang TSTC FVTPL và ghi nhận lãi.

• Cho năm 2017, HSC dự báo LNTT đạt 1.157 tỷ đồng (tăng trưởng 9,5%) – Chúng tôi dự báo SSI sẽ đạt doanh thu thuần cả năm là 2.047 tỷ đồng (tăng trưởng 3%) nhờ KLGD bình quân ngày tăng một phần nhờ tang số lượng cổ phiếu niêm yết và IPO đồng thời các sản phẩm mới như chứng khoán phái sinh, chứng quyền có đảm bảo được giới thiệu trên thị trường. Phần phải thu còn lại từ HNG vẫn là điểm lo ngại và chúng tôi cũng cho rằng doanh thu môi giới có thể bù đắp một phần hoặc toàn bộ rủi ro này bằng cách chuyển lãi sang danh mục FVPTL. Do đó chúng tôi dự báo LNTT của cổ đông công ty là 1.157 tỷ đồng (tăng trưởng 9,5%). Một số giả định chính trong mô hình của chúng tôi như sau;

1. Chúng tôi giả định doanh thu môi giới tăng đạt 458 tỷ đồng (tăng trưởng 20%) giả định KLGD bình quân hàng ngày tăng 8% và thị phần cả năm tăng lên 14%. KLGD tăng nhờ giới thiệu sản phẩm chứng khoán phái sinh, chứng quyền có đảm bảo trong khi đó giao dịch trong ngày vẫn là điểm băn khoăn, nếu NĐT được phép giao dịch trong ngày, thì điều này sẽ tác động tăng KLGD bình quân hàng ngày hơn nữa. Chi phí môi giới dự báo là 385 tỷ đồng (tăng 21%) với giả định tỷ lệ chi phí môi giới/ doanh thu môi giới là 84%.

2. Chúng tôi cũng giả định doanh thu từ cho vay margin là 456 tỷ đồng (tăng trưởng 6%). Với dư margin tăng 10% trong khi đó lãi suất bình quân ổn định ở mức 11,5%.

3. Giả định doanh thu thuần từ hoạt động tự doanh ổn định, là 570 tỷ đồng với chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài chính theo giá trị thị trường. Và chúng tôi giả định, chỉ số VN index vào cuối năm là 800.

4. Thu nhập lãi là 403 tỷ đồng (tăng trưởng 17%) với giả định lãi suất tiền gửi bình quân tăng 0,5%. Dự báo doanh thu khác giảm 40% là 160 tỷ đồng do hoạt động ngân hàng đầu tư giảm.

5. Chi phí lãi vay tăng lên 302 tỷ đồng với chi phí huy động bình quân là 5,1% (giảm 0,5%) do nợ ngắn hạn tăng trong khi đó giá trị trái phiếu không đổi. Giả định giá trị trái phiếu đáo hạn là 376 tỷ đồng và phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2017.

Khuyến nghị đầu tư – Lặp lại đánh giá khả quan. Chúng tôi nhận thấy mức giá hợp lí của SSI là 24.500 đồng/cổ phiếu ở mức P/B dự phóng là 1,6 lần, và tang trưởng 3% từ mức giá này. Cổ phiếu đã có một nămdiễn biết không tốt cùng với toàn ngành. Và ở mức hiện tại, cổ phiếu đã định giá ở mức tương đối với việc đứng đầu ngành cùng với khả năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam trong trung hạn. Các sản phẩm mới và làn sóng cổ phần hóa sẽ giúp cho điều này. Và trong khi việc chi tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cũng như nhân sự cần một lượng vốn lớn, chúng tôi cho rằng các chi phí này sẽ được bù đắp trong khoảng thời gian hợp lí với tiềm năng đến từ các sản phẩm mới này. Việc nới room sở hữu đầu tư nước ngoài lên 100% vẫn còn đặt ra những câu hỏi về luật pháp cũng như lĩnh vực hoạt động, điều này được chờ đợi sẽ có chỉ dẫn cụ thể hơn từ bên có thẩm quyền.

HSC dự đoán VND sẽ tăng trưởng 64% ở LNTT trong năm 2017 – Hiện giờ VND vẫn chưa thông báo về kế hoạch năm cho 2017. Mặc dù không theo dõi cổ phiếu này một cách chi tiết, nhưng chúng tôi dự đoán rằng LNTT cho năm 2017 có thể đạt 307 tỉ đồng (+64% y/y) với những yếu tố trên. Và đa số lợi nhuận có thể sẽ tăng mạnh ở Q1 với những khoản thu nhập không có tính chu kỳ.

Giá cổ phiếu trong cùng ngành sẽ tiếp tục tăng dựa trên những yếu tố trên. HCM gần đây đã tăng mạnh nhờ vào câu chuyện sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài – Về cả hai cổ phiếu trên (VND và SSI),với việc thanh khoản thị trường tăng tốt và thị phần tăng cùng những khoản lợi nhuận bất thường từ hoạt động tự doanh sẽ giúp giá cổ phiếu tăng cao hơn trong thời gian sắp tới. Về trường hợp của HCM, việc thông báo sẽ hỏi ý kiến cổ đông về thông qua mở room cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ là động lực chính thúc đẩy giá cổ phiếu.

Hơn thế, việc giới thiệu thị trường phái sinh cùng với chứng quyền bảo đảm cho từng loại cổ phiếu sẽ giúp cho ngành có thêm những chất xúc tác thú vị cho tới mùa hè này. Trong khi thị trường phái sinh đang dần đi vào hoạt động, chúng tôi đã thấy nhiều cơ hội ở chứng quyền có đảm bảo cho cổ phiếu. Trong các trường hợp, các sản phẩm mới này được kì vọng sẽ thúc đẩy thanh khoản thị trường ngày càng tích cực. Sau đó, chúng tôi kì vọng về những câu chuyện xa hơn về việc sáp nhập 2 sàn. Việc này vẫn đang còn chờ quyết định từ thủ tướng. Đây là một bước rất quan trọng trong việc giúp Vietnam trở thành một thị trường mới nổi theo phân loại MSCI trong vài năm tới. HSC kì vọng việc này sẽ diễn ra vào năm 2019 hoặc 2020.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK