DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – Ra phương án phát hành riêng lẻ 2,18% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Lượt xem: 369 - Ngày:
Chia sẻ

MWG công bố thêm thông tin về phương án phát hành riêng lẻ 2,18% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Cập nhật cổ phiếu MWG - Ra phương án phát hành riêng lẻ 2,18% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Đồ thị ngày cổ phiếu MWG cập nhật ngày 11/12/2017. Nguồn: AmiBroker

Tiếp tục đánh giá Khả quan. CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG Khả quan) công bố phát hành riêng lẻ 6.700.000 cổ phiếu (tương đương 2,18% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) cho 10 NĐT trong kế hoạch mua lại TAG. Đợt phát hành riêng lẻ này sẽ hoàn tất trong tháng 12 và giá chào bán dao động từ 90.000 -110.000đ/cp. Mức giá này cũng sát dự báo của chúng tôi, là 104.000đ/cp theo báo cáo cập nhật vào tháng 8. Giá chào bán cũng thấp hơn 14%-30% so với giá đóng cửa của cổ phiếu hôm nay. 6,7 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Cũng trong tháng 12, MWG sẽ phát hành 9.225.948 cổ phiếu ESOP cho CBCNV công ty (tương đương 3,0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành bằng mệnh giá. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm, trong đó mỗi năm sẽ có 25% cổ phần đã nhận được tự do chuyển nhượng.

Sau hai đợt phát hành trên, room khối ngoại sẽ tăng thêm khoảng 5 triệu cổ phiếu – Tổng cộng MWG sẽ phát hành 15.925.948 cổ phiếu trong tháng 12/2017. Và room khối ngoại sẽ mở khoảng 5 triệu cổ phiếu.

HSC dự báo LNST năm 2017 tăng trưởng 40,1% – Chúng tôi dự báo doanh thu đạt 63.773 tỷ đồng (tăng trưởng 42,9%) và LNST đạt 2.211 tỷ đồng (tăng trưởng 40,1%). Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định sau:

(1) Chúng tôi giả định số lượng cửa hàng TGDĐ sẽ tăng lên 1.050 cửa hàng (tăng 11,9%) và số lượng cửa hàng Điện máy xanh sẽ tăng lên 600 cửa hàng (tăng 134,4%). Chúng tôi ước tính doanh thu bình quân mỗi cửa hàng TGDĐ tăng trưởng 0% và Điện máy xanh tăng trưởng 10%.
(2) Chúng tôi giả định thị phần ĐTDĐ của MWG sẽ giữ ổn định ở khoảng 42% còn thị phần điện máy tăng từ khoảng 20% đến cuối năm 2016 lên khoảng 26%.
(3) Chúng tôi giả định MWG sẽ mở 250 cửa hàng Bách hóa xanh. Chúng tôi cũng giả định doanh thu bình quân của một cửa hàng Bách hóa xanh là khoảng 13 tỷ đồng.
(4) Chúng tôi ước tính lợi nhuận gộp đạt 10.305 tỷ đồng (tăng trưởng 42,8%). Đồng thời giả định tỷ suất lợi nhuận gộp giữ nguyên ở 16,17%. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi TGDĐ giữ ổn định ở 16,6% còn tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Điện máy xanh tăng tiếp từ 15,5% lên 15,6%. Chúng tôi cũng kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Bách hóa xanh sẽ tăng từ khoảng 10% vào cuối năm 2016 lên khoảng 15% vào Q4/2017 (bình quân cả năm khoảng 13%) nhờ công ty mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất thay vì nhà phân phối/bán buôn như trong năm 2016.
(5) Chúng tôi dự báo lợi nhuận tài chính thuần sẽ giảm xuốn âm 3 tỷ đồng (năm 2016 đạt 15,2 tỷ đồng) với doanh thu HĐ tài chính đạt 172,4 tỷ đồng (tăng 27,4%) và chi phí tài chính là 175,4 tỷ đồng (tăng 46%). Và điều này là do cơ cấu doanh thu có sự thay đổi với đóng góp của sản phẩm điện máy tăng từ 30,7% năm 2016 lên 36,1% trong năm 2017. Chúng tôi cũng giả định số ngày phải trả bình quân là 39,2 ngày (năm 2016 là 32,7 ngày).

Theo đó EPS đạt 6.355đ; P/E dự phóng là 20 lần. Dự báo này chưa bao gồm lợi nhuận đóng góp từ TAG vì cho đến nay chúng tôi chưa biết tỷ lệ cổ phần TAG mà MWG sẽ mua trên thực tế là bao nhiêu.

HSC dự báo LNST từ hoạt động kinh doanh chính năm 2018 tăng trưởng 31,6% – Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2018 đạt 86.201 tỷ đồng (tăng trưởng 35,2%) và LNST đạt 2.911 tỷ đồng (tăng trưởng 31,6%). Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định sau:

(1) Chúng tôi giả định số lượng cửa hàng TGDĐ sẽ là 1.050 cửa hàng (không đổi so với năm 2017) và số lượng cửa hàng Điện máy xanh sẽ tăng lên 750 cửa hàng (tăng 25%). Chúng tôi ước tính doanh thu bình quân mỗi cửa hàng TGDĐ tăng trưởng 0% và Điện máy xanh tăng trưởng 8%.
(2) Chúng tôi giả định thị phần ĐTDĐ của MWG sẽ giữ ổn định ở khoảng 42% còn thị phần điện máy tăng tiếp từ khoảng 26% đến cuối năm 2017 lên khoảng 33%.
(3) Chúng tôi giả định MWG cũng sẽ mở thêm 750 cửa hàng Bách hóa xanh, nâng tổng số lượng cửa hàng đến cuối năm lên 1.000 cửa hàng (tăng 300%). Chúng tôi cũng giả định doanh thu bình quân của một cửa hàng Bách hóa xanh là khoảng 15 tỷ đồng (tăng 15%).
(4) Chúng tôi ước tính lợi nhuận gộp đạt 14.217 tỷ đồng (tăng trưởng 38%). Đồng thời giả định tỷ suất lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 16,11% năm 2017 lên 16,5% trong năm 2018 do MWG được hưởng hoa hồng cao hơn từ nhà sản xuất nhờ thị phần điện máy của công ty tăng lên trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Bách hóa xanh cũng được cải thiện. Theo từng chuỗi, chúng tôi ước tính:

– Tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi TGDĐ giữ ổn định ở 16,6%
– Tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Điện máy xanh tăng tiếp từ 15,5% lên 15,7%.
– Tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Bách hóa xanh sẽ tăng từ khoảng 15% trong năm 2017 lên khoảng 17% nhờ công ty hưởng lợi hơn về giá mua nhờ lợi thế kinh tế theo quy mô.

(5) Chúng tôi dự báo lợi nhuận tài chính thuần sẽ giảm xuống âm 60,5 tỷ đồng (năm 2017 là âm 3 tỷ đồng) với doanh thu HĐ tài chính đạt 208,8 tỷ đồng (tăng 21,2%) và chi phí tài chính là 269,4 tỷ đồng (tăng 53,6%). Và điều này là do MWG tích hàng tồn kho cho chuỗi Bách hóa xanh. Chúng tôi cũng giả định số ngày phải trả bình quân là 35,7 ngày (năm 2017 là 39,2 ngày).

Theo đó EPS đạt 7.964đ; P/E dự phóng là 16 lần.

Quan điểm đầu tư – Lặp lại đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 167.000đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 21 lần. MWG đã đạt được điểm hòa vốn cho chuỗi Bách hóa xanh trong năm nay. Với chuỗi Bách hóa xanh sẽ được nhân rộng mạnh và đóng góp lợi nhuận trong năm sau, chúng tôi tin tưởng lợi nhuận của MWG sẽ tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2019 và theo đó định giá hiện tại có vẻ là rất rẻ. HSC cho rằng MWG cuối cùng sẽ xây dựng thành công chuỗi Bách hóa xanh và nhân rộng trên cả nước mặc dù quá trình mở rộng từ TP HCM ra cả nước sẽ gặp phải những thách thức lớn về mặt logistic.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác