DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – Phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Lượt xem: 676 - Ngày:
Chia sẻ

Theo Nghị quyết ĐHCĐ của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG), công ty sẽ phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi. Số tiền thu về từ đợt phát hành trên sẽ được sử dụng để tài trợ thương vụ M&A sắp tới (Trần Anh, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2017) và có thể một chuỗi bán lẻ dược phẩm

Đồ thị cổ phiếu MWG cập nhật ngày 11/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu MWG cập nhật ngày 10/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Các trái phiếu được phát hành có kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định. Lãi suất coupon sẽ khác nhau theo người mua nhưng không quá 6,8%. Công ty được hưởng mức lãi suất hấp dẫn trên nhờ trái phiếu được Ngân hàng Phát triển Châu Á bảo lãnh.

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho MWG với giá mục tiêu 178.900VND/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 39,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 0,6%. Giá mục tiêu của chúng tôi chưa phản ánh tiềm năng tăng từ thương vụ mua lại TAG sắp tới vì chúng tôi còn chờ đợi thông tin chi tiết về cấu trúc thanh toán trước khi đưa TAG vào mô hình định giá.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác