DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – KQKD 6 tháng nói chung sát kỳ vọng

Lượt xem: 496 - Ngày:
Chia sẻ

KQKD 6 tháng của MWG nói chung sát kỳ vọng. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. MWG (Khả quan) công bố doanh thu 6 tháng đạt 31.243 tỷ đồng (tăng 59,9% so với cùng kỳ) và LNST đạt 1.070 tỷ đồng (tăng 28,1% so với cùng kỳ). Doanh thu sát với dự báo của chúng tôi còn LNST thấp hơn 2% so với ước tính của chúng tôi. Lợi nhuận tăng trưởng nhờ công ty mở thêm cửa hàng mới, doanh thu mỗi cửa hàng điện máy tăng mạnh.

Cập nhật cổ phiếu MWG - KQKD 6 tháng nói chung sát kỳ vọng

Đồ thị cổ phiếu MWG cập nhật ngày 25/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của MWG là 125.000đ; tương đương P/E dự phóng năm 2017 là 17 lần. Chúng tôi dự báo LNST năm 2017 tăng trưởng 39,9%. Kết quả 6 tháng không có gì bất ngờ trong đó tăng trưởng đạt được nhờ chuỗi điện máy.

Công ty đã tích cực mở thêm cửa hàng mới của chuỗi Điện máy xanh và Bách hóa xanh – Trong 6 tháng đầu năm, MWG mở thêm 148 cửa hàng Điện máy xanh và 62 cửa hàng Bách hóa xanh; nâng số lượng cửa hàng Điện máy xanh lên 404 cửa hàng (tăng 264% so với cùng kỳ) và Bách hóa xanh lên 110 cửa hàng (tăng 300% so với cùng kỳ). MWG cũng mở thêm 62 cửa hàng ĐTDĐ, nâng số lượng cửa hàng TGDĐ lên 1.013 cửa hàng (tăng 22,5% so với cùng kỳ).

Doanh thu mỗi cửa hàng điện máy tăng khoảng 12% so với cùng kỳ trong khi doanh thu mỗi cửa hàng ĐTDĐ không tăng trưởng – chúng tôi ước tính thị trường điện máy và ĐTDĐ vẫn đang tăng trưởng khoảng 13-15%. Tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng của các chuỗi trong 6 tháng đầu năm như sau:

• Chuỗi Điện máy xanh tăng khoảng 12% so với cùng kỳ
• Chuỗi TGDĐ không tăng.
• Chuỗi Bách hóa xanh tăng khoảng 15% so với cùng kỳ.

Chuỗi TGDĐ đã có dấu hiệu bão hòa – Chuỗi ĐTDĐ của MWG đã có những dấu hiệu bão hòa rõ ràng như:

• Chuỗi TGDĐ của MWG đã tận dụng gần như toàn bộ các vị trí có lưu lượng khách hàng tốt ở tất cả các thành phố của Việt Nam.
• Tốc độ mở thêm cửa hàng mới của MWG nhanh hơn tốc độ tăng trưởng chung của thị trường, là 22,5% so với 15% của thị trường.
• Trong khi đó thị phần của MWG vẫn giữ nguyên ở khoảng 42%. Trước đây, MWG thường giành thêm được khoảng 1-2% thị phần mỗi quý.
• Do đó, các cửa hàng mới mở sẽ cạnh tranh với các cửa hàng hiện tại, làm giảm tốc độ tăng trưởng doanh thu mỗi cửa hàng.

Trong năm nay, chúng tôi dự báo MWG sẽ mở thêm 64 cửa hàng TGDĐ mới (tăng 7,8%) nâng tổng số cửa hàng lên 1.015 cửa hàng. Tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng theo giả định của chúng tôi là 0% trong năm nay (giả định của chúng tôi bao gồm những yếu tố trên đây). Dù vậy, nếu tăng trưởng doanh thu tiếp tục giảm, chúng ta có thể phải xem xét điều chỉnh dự báo.

Chuỗi điện máy tiếp tục mở rộng như dự báo và tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng của chuỗi bán lẻ này cũng sát kỳ vọng – Trong khi đó, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng cũng như số lượng cửa hàng điện máy tăng sát dự báo.

• Thị trường điện máy vẫn manh mún với MWG chiếm khoảng 20% thị phần, Nguyễn Kim với khoảng 10% thị phần, TAG khoảng 6%, Chợ Lớn và HC với gần 5%, các cửa hàng bán lẻ nhỏ chiếm khoảng 40% thị phần
• Các cửa hàng điện máy hầu hết nằm tại những vị trí đắc địa ở những thành phố lớn và không nhiều cửa hàng nằm ở những khu vực khác.
• MWG vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng chuỗi điện máy tại các thành phố cấp 2 và giành thị phần từ các cửa hàng bán lẻ nhỏ

Quá trình mở rộng chuỗi bách hóa theo sát kế hoạch – Đến cuối tháng 6, MWG có tổng cộng 110 cửa hàng Bách hóa xanh (tăng 139% so với đầu năm) và theo kế hoạch tổng số cửa hàng sẽ tăng lên 250 cửa hàng trong năm nay. Tất cả các cửa hàng bách hóa hiện tập trung tại hai quận Bình Tân và Tân Phú, TPHCM.

• Chúng tôi ước tính doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng trưởng khoảng 15% với phần lớn các cửa hàng đạt doanh thu khoảng 1,0-1,2 tỷ đồng. Và lượng khách mỗi tháng mỗi cửa hàng là khoảng 20.000 – 25.000 lượt
• Công ty kỳ vọng sẽ đạt điểm hoàn vốn trước cuối năm nay
• Thách thức lớn nhất trong dài hạn là chuyển đổi từ mua từ nhà phân phối sang hình thành mạng lưới tự cung cấp để đạt được tỷ suất lợi nhuận đủ lớn cho thấy tính khả thi của mô hình bán lẻ mới này. Với cam kết cung cấp thực phẩm tươi, đây là nhiệm vụ then chốt của công ty
• MWG cũng sẽ xây dựng 1-2 trung tâm phân phối phục vụ 250 cửa hàng bách hóa để thử nghiệm tính khả thi về mặt logistic khi mở rộng sang những quận khác của TPHCM cũng như những tỉnh khác vào giữa năm 2018

MWG kỳ vọng sẽ đạt điểm hòa vốn với EBIDTA sẽ dương trong năm nay. Nghĩa là tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ khoảng 10% tại thời điểm cuối 2016 lên khoảng 15%. MWG dự kiến sẽ đạt được mức biên gộp trên nhờ mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất/người nông dân cũng như tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô. Từ đó chuỗi Bách hóa xanh sẽ có lãi nhờ mở rộng quy mô. Chúng tôi tin tưởng MWG có thể làm được điều này; tuy nhiên mọi việc trong thực tế sẽ không diễn ra hoàn toàn giống như trên lý thuyết.

Chúng tôi dự báo LNST năm 2017 tăng trưởng 39,9% – Chúng tôi dự báo doanh thu đạt 63.427 tỷ đồng (tăng trưởng 42,2%) và LNST đạt 2.208 tỷ đồng (tăng trưởng 39,9%). Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định sau:

(1) Chúng tôi giả định số lượng cửa hàng TGDĐ sẽ tăng lên 1.015 cửa hàng (tăng 7,8%) và số lượng cửa hàng Điện máy xanh sẽ tăng lên 475 cửa hàng (tăng 85,5%). Chúng tôi ước tính doanh thu bình quân mỗi cửa hàng TGDĐ tăng trưởng 0% và Điện máy xanh tăng trưởng 10%.
(2) Chúng tôi giả định thị phần ĐTDĐ của MWG sẽ giữ ổn định ở khoảng 42% còn thị phần điện máy tăng từ khoảng 20% đến cuối năm 2016 lên khoảng 26%.
(3) Chúng tôi giả định MWG sẽ mở 250 cửa hàng Bách hóa xanh. Chúng tôi cũng giả định doanh thu bình quân của một cửa hàng Bách hóa xanh là khoảng 13 tỷ đồng.
(4) Chúng tôi ước tính lợi nhuận gộp đạt 10.262 tỷ đồng (tăng trưởng 42,2%). Đồng thời giả định tỷ suất lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 16,17% năm 2016 lên 16,20% trong năm 2017 do MWG được hưởng hoa hồng cao hơn từ nhà sản xuất nhờ thị phần điện máy của công ty tăng lên. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi TGDĐ giữ ổn định ở 16,6% còn tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Điện máy xanh tăng tiếp từ 15,5% lên 15,6%. Chúng tôi cũng kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Bách hóa xanh sẽ tăng từ khoảng 10% vào cuối năm 2016 lên khoảng 15% nhờ công ty mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất thay vì nhà phân phối/bán buôn như trong năm 2016.
(5) Chúng tôi dự báo lợi nhuận tài chính thuần sẽ giảm xuốn âm 3 tỷ đồng (năm 2016 đạt 15,2 tỷ đồng) với doanh thu HĐ tài chính đạt 171,4 tỷ đồng (tăng 26,7%) và chi phí tài chính là 174,4 tỷ đồng (tăng 45,3%). Và điều này là do cơ cấu doanh thu có sự thay đổi với đóng góp của sản phẩm điện máy tăng từ 30,7% năm 2016 lên 36,1% trong năm 2017. Chúng tôi cũng giả định số ngày phải trả bình quân là 39,2 ngày (năm 2016 là 32,7 ngày).

Theo đó EPS đạt 6.355đ; P/E dự phóng là 15,1 lần.

Hợp tác với HAG cho nguồn cung phản ánh chiến lược của MWG trong thời gian tới – Chúng tôi cho rằng, một trong những thác thức lớn nhất về nguồn cung mà mảng bách hóa của MWG phải đối mặt là tìm được những nhà cung cấp rau quả tươi có uy tín và có quy mô đủ lớn.

• Chiến lược dài hạn của MWG dựa trên việc mở hàng nghìn các cửa hàng bách hóa trên cả nước cung cấp rau quả tươi một hoặc hai lần mỗi ngày.
• Nhiều nhà sản xuất rau quả tươi đang hoạt động trong nước chỉ có quy mô nhỏ hoặc đã hợp tác với các siêu thị như Coopmart, Metro, Big C,…
• Và một ví dụ khác là, do thiếu nguồn cung rau quả tươi từ các nhà sản xuất có quy mô lớn và có uy tín, VIC, một trong những doanh nghiệp mới gia nhập mảng siêu thị đã phải đầu tư vào xây dựng các nông trại trồng trọt.

Do đó, thỏa thuận hợp tác giữa MWG và HAG là bước tiến quan trọng, khi đó MWG sẽ mua trái cây từ HAG để bán tại các cửa hàng bách hóa của mình. Theo thỏa thuận hợp tác đã ký, hai bên sẽ ưu tiên cung cấp và thu mua các loại trái cây được thu hoạch. Và hai công ty cũng sẽ cùng nhau bảo vệ và phát triển thương hiệu. Về khung thời gian hợp tác, MWG ban đầu sẽ mua các loại trái cây mà HAG đang thu hoạch và tiến tới mua các loại trái cây khác nữa khi sẵn có. Hai loại trái cây đầu tiên, là chanh dây và chuối sẽ được bán tại chuỗi Bách Hóa Xanh từ tháng 8 tới.

Theo kế hoạch của HAG đối với mảng trái cây, đến cuối năm 2017 sẽ có 17 loại trái cây nhiệt đới đang được trồng tại Việt Nam, Lào, Campuchia với tổng diện tích canh tác là 20.000 ha. Do đó, chúng tôi ước tính HAG sẽ có thể cung cấp tới 50% nhu cầu trái cây tươi của MWG từ năm 2018. Dĩ nhiên, MWG sẽ cần phải nhân rộng mô hình này đối với các loại rau củ và thực phẩm khác (cá & thịt) để có thể cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận gộp.

Quan điểm đầu tư – Lặp lại đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 125.000đ; tương đương P/E dự phóng năm 2017 là 19,7 lần và 2018 là 17 lần. Giá cổ phiếu đã tăng 25,6% so với đầu năm. Chúng tôi cho rằng MWG sẽ đạt được những mục tiêu đề ra cho chuỗi Bách hóa xanh trong năm nay là mở được 250 cửa hàng và đạt điểm hòa vốn. Có vẻ như công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng khá cho năm 2017 để giữ đà tăng trưởng với kỳ vọng là mảng siêu thị mini sẽ thay thế chuỗi Điện máy xanh trở thành động lực tăng trưởng chính trong vài năm tới. Khi đó lợi nhuận sẽ tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2019 và chúng tôi cho rằng định giá hiện tại có vẻ là rất rẻ. Tuy nhiên mọi việc sẽ phụ thuộc nhiều vào tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Bách hóa xanh sẽ đạt được. NĐT kỳ vọng chuỗi này sẽ đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp là 15% khi xây dựng được mạng lưới mua hàng trực tiếp. Chúng tôi cho rằng MWG cuối cùng sẽ xây dựng thành công chuỗi Bách hóa xanh và nhân rộng trên cả nước mặc dù quá trình mở rộng từ TP HCM ra cả nước sẽ gặp phải những thách thức lớn về mặt logistic.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK