DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – Ghi nhận tại ĐHCĐ thường niên

Lượt xem: 648 - Ngày:
Chia sẻ

Ghi nhận tại ĐHCĐTN – MWG đã cho biết kế hoạch tăng trưởng dài hạn của mình tại ĐHCĐTN. Triển vọng khả quan. HSC dự báo LNST tăng trưởng 40,1%, cao hơn một chút so với kế hoạch của công ty – MWG đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 31/3/2017. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các nghị quyết.

Đồ thị cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 03/04/2017. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 03/04/2017. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh – Duy trì đánh giá Khả quan. HSC ước tính giá trị hợp lý là 250.000đ; tương đương P/E là 19,9 lần. Triển vọng tăng trưởng khả quan.

• Công ty đã công bố kế hoạch LNST tăng trưởng 39,4% nhờ mảng Điện máy xanh.
• HSC dự báo LNST năm 2017 tăng trưởng 40,1%. Chúng tôi dự báo EPS là 12.545đ; P/E dự phóng là 13,3 lần.
• Dự kiến chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 và trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 15% mệnh giá cho năm 2016 vào Q2/2017.
• Phát hành ESOP năm 2017 với tỷ lệ tối đa 3% số lượng cổ phiếu lưu hành cho nhân viên chủ chốt (trước đây là 5%).
• Thành lập Techpark để phát triển và cung cấp giải pháp CNTT gồm hệ thống ERP, website, thương mại điện tử, bảo mật thông tin cho tất cả các công ty con của MWG.
• Dự kiến nâng mức đầu tư cho chuỗi Bách hóa xanh từ 50 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng từ lợi nhuận giữ lại.
• Có thể thực hiện thương vụ M&A trong ngành bán lẻ với vốn đầu tư tối đa là 500 tỷ đồng.

Dưới đây là những ghi nhận chính của chúng tôi tại Đại hội;

Kế hoạch năm 2017 tăng trưởng mạnh – MWG (Khả quan) đặt kế hoạch doanh thu là 63.280 tỷ đồng (tăng trưởng 41,8%) và LNST là 2.200 tỷ đồng (tăng trưởng 39,4%) dựa trên giả định công ty sẽ mở mới 200 cửa hàng Điện máy xanh (tăng 95%) trong năm, nâng thị phần điện máy của công ty từ 16% hiện tại lên 25%. Công ty cũng đặt mục tiêu mở thêm cửa hàng cho chuỗi Bách hóa xanh (MWG không đưa ra con số cụ thể nhưng HSC được biết công ty dự kiến mở thêm khoảng 280 cửa hàng từ 72 cửa hàng hiện tại). Công ty cũng đề ra kế hoạch doanh thu chuỗi Bách hóa xanh năm 2017 vào khoảng 250 tỷ đồng; tăng khoảng 9 lần so với năm 2016. Công ty không đề cập đến lợi nhuận của chuỗi này.

Ước tính lợi nhuận Q1 tăng khoảng 40% so với cùng kỳ – MWG không công bố KQKD Q1 mà chỉ cho biết là kết quả sát kế hoạch. HSC ước tính LNST Q1 tăng khoảng 40% so với cùng kỳ.

HSC dự báo LNST năm 2017 tăng trưởng 40,1% – Chúng tôi dự báo doanh thu đạt 63.683 tỷ đồng (tăng trưởng 42,7%) và LNST đạt 2.211 tỷ đồng (tăng trưởng 40,1%). Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định sau:

(1) Chúng tôi giả định số lượng cửa hàng TGDĐ sẽ tăng lên 980 cửa hàng (tăng 4,5%) và số lượng cửa hàng Điện máy xanh sẽ tăng lên 400 cửa hàng (tăng 89,6%). Chúng tôi ước tính doanh thu mỗi cửa hàng TGDĐ tăng trưởng 8% và Điện máy xanh tăng trưởng 10%.
(2) Chúng tôi giả định thị phần ĐTDĐ của MWG sẽ tăng từ 40% hiện nay lên 45% còn thị phần điện máy tăng từ 16% hiện tại lên khoảng 26%.
(3) Chúng tôi giả định đến cuối năm MWG sẽ mở 350 cửa hàng Bách hóa xanh. Chúng tôi cũng giả định doanh thu bình quân của một cửa hàng Bách hóa xanh là khoảng 13 tỷ đồng.
(4) Chúng tôi ước tính lợi nhuận gộp đạt 10,396 tỷ đồng (tăng trưởng 44,1%). Đồng thời giả định tỷ suất lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 16,2% năm 2016 lên 16,3% trong năm 2017 do MWG được hưởng hoa hồng cao hơn từ nhà sản xuất nhờ thị phần điện máy của công ty tăng lên. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi TGDĐ giữ ổn định ở 15,9% còn tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Điện máy xanh tăng tiếp từ 16,9% lên 17,3%. Chúng tôi cũng kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp của chuỗi Bách hóa xanh sẽ tăng từ 12% cuối năm 2016 lên khoảng 15% nhờ công ty mua trực tiếp từ người sản xuất thay vì nhà phân phối/bán buôn như trong năm 2016.
(5) Chúng tôi dự báo lợi nhuận tài chính thuần sẽ tăng 3,3% lên 15.7 tỷ đồng với doanh thu HĐ tài chính đạt 191 tỷ đồng (tăng 41%) và chi phí tài chính là 175,1 tỷ đồng (tăng 45,8%). Và điều này là do cơ cấu doanh thu có sự thay đổi với đóng góp của sản phẩm điện máy tăng từ 30,7% năm 2016 lên 32,9% trong năm 2017. Chúng tôi cũng giả định số ngày phải trả bình quân là 39,2 ngày (năm 2016 là 32,7 ngày).

Theo đó EPS đạt 12.545đ; P/E dự phóng là 13,3 lần.

Dự kiến chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 và trả cổ tức tiền mặt năm 2016 với tỷ lệ 15% mệnh giá vào Q2/2017 – Cổ đông đã thông qua kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% mệnh giá và chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 trong Q2/2017. Nhà đầu tư cá nhân thích cổ phiếu thưởng thậm chí còn hơn cổ tức tiền mặt.

Thông qua kế hoạch phát hành ESOP với tỷ lệ tối đa 3% số lượng cổ phiếu lưu hành cho nhân sự chủ chốt – Cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành ESOP cho nhân sự chủ chốt dựa trên KQKD năm 2017 không quá 3% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành. Trong trường hợp LNST năm 2017 tăng trưởng dưới 10% thì công ty sẽ không phát hành ESOP. Trong trường hợp LNST tăng trưởng từ 10% trở lên thì ESOP sẽ bằng tốc độ tăng trưởng LNST năm 2017 x 0.1; nhưng không quá 3% số lượng cổ phiếu lưu hành. Chẳng hạn nếu LNST năm 2017 tăng trưởng 25% thì tỷ lệ ESOP phát hành là 2,5% số lượng cổ phiếu lưu hành. Nếu LNST năm 2017 tăng trưởng từ 30% trở lên thì tỷ lệ ESOP phát hành là 3%. Cổ phiếu ESOP sẽ được hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm thay vì 3 năm như trước đây.

Với thay đổi trong chính sách phát hành ESOP công ty sẽ phải thay bằng hình thức thưởng khác – Trước năm 2016, MWG phát hành ESOP cho CBCNV với tỷ lệ hậu hĩnh là 5% số lượng cổ phiếu lưu hành mỗi năm. Hiện tỷ lệ này đã giảm xuống 3% kể từ năm ngoái; như vậy công ty đã giảm thưởng ESOP cho CBCNV. Thay vào đó công ty sẽ trả thưởng bằng tiền mặt; và đây là lý do tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng từ 10,25% năm 2015 lên 11,45% năm 2016. NĐT cần theo dõi sát vấn đề này.

Thành lập công ty Techpark – Cổ đông đã thông qua kế hoạch chi 135 tỷ đồng (6 triệu USD) thành lập công ty con trong lĩnh vực CNTT có tên là MWG Techpark (tách bộ phận CNTT riêng thành một công ty con với mục đích tăng thêm quyền hạn và tạo điều kiện để bộ phận này sáng tạo hơn). Techpark sẽ tập trung vào phát triển và cung cấp các giải pháp CNTT gồm hệ thống ERP, website, thương mại điện tử, bảo mật thông tin cho toàn bộ công ty con của MWG. Chúng tôi cho rằng đây là bước đi phù hợp cho kế hoạch tăng trưởng dài hạn vì mấu chốt thành công của MWG trong lĩnh vực bán lẻ là hệ thống ERP mà công ty đã xây dựng từ phiên bản mua vào khoảng năm 2007.

Dự kiến tăng vốn đầu tư cho chuỗi Bách hóa xanh – Cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng 10 lần vốn đầu tư cho chuỗi Bách hóa xanh, từ 50 tỷ đồng hiện nay lên 500 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận giữ lại trong bối cảnh có vẻ chuỗi này đang tiến triển tốt.

Hiện MWG đã có 72 cửa hàng Bách hóa xanh tại Quận Bình Tân, Tân Phú và Quận 6; trong đó hầu hết các cửa hàng đạt doanh thu khoảng 1 tỷ đồng và phục vụ khoảng 20.000-25.000 khách hàng mỗi tháng. Công ty dự kiến mở thêm 200 cửa hàng Bách hóa xanh trong năm 2017 ở các quận trên, đến cuối năm 2017 nâng số cửa hàng lên 350 cửa hàng. MWG cũng sẽ xây 1-2 trung tâm phân phối phục vụ cho 350 cửa hàng trên nhằm thử nghiệm tính khả thi về mặt logistic của việc mở rộng chuỗi Bách hóa xanh sang các quận khác tại TP HCM và các tỉnh khác vào giữa năm 2018. Dự kiến công ty sẽ mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất nhiều nhất có thể để đạt được lợi thế về quy mô, đồng thời để thử nghiệm tỷ suất lợi nhuận của chuỗi. MWG kỳ vọng điểm hòa vốn của chuỗi Bách hóa xanh là khoảng 300 cửa hàng (với số cửa hàng này thì EBIDTA sẽ dương); từ đó chứng tỏ được hiệu quả của chuỗi. Và sau đó chuỗi sẽ đem lại lợi nhuận khi mở rộng hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng công ty sẽ chứng tỏ được hiệu quả kinh tế của chuỗi Bách hóa xanh.

HSC cho rằng dựa trên kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ và hệ thống ERP của mình, MWG sẽ thâm nhập thành công thị trường hàng bách hóa – Tất cả cửa hàng của chuỗi Bách hóa xanh nằm tại khu vực ngoại thành, là nơi trước đó không có sự hiện diện của kênh bán lẻ hiện đại. Số lượng mặt hàng chỉ gồm sản phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày của gia đình nhằm đảm bảo tốc độ quay vòng cao nhất.

• Mấu chốt ở đây là MWG có hệ thống ERP tốt nhất trong ngành, có thể theo dõi từng sản phẩm ở từng cửa hàng thông qua giá, màu sắc, vị trí trên kệ, ngày mua, ngày sản xuất và ngày hết hạn.
• Theo MWG, mỗi nhân viên cửa hàng Bách hóa xanh sẽ có một chương trình ứng dụng trên ĐTDĐ có thể quét mã vạch từng sản phẩm. Ứng dụng này sẽ cho thấy vị trí/số lượng hàng hóa được bầy trên kệ, số lượng hàng trong kho, thậm chí còn gợi ý vị trí bầy sản phẩm dựa trên sở thích của khách hàng.
• Ứng dụng này còn cho biết sản phẩm nào sắp hết hạn và tự động gửi tin nhắn đến quản lý cửa hàng để quyết định gửi sản phẩm trở lại trung tâm phân phối hay bán giảm giá sản phẩm. Thông qua ứng dụng trên, MWG có thể đảm bảo vận hành trơn tru các cửa hàng Bách hóa xanh mà không cần phụ thuộc nhiều vào kỹ năng của từng nhân viên quản lý cửa hàng.

Thách thức hiện nay là lựa chọn được vị trí thuận lợi để xây trung tâm phân phối và tìm ra được kế hoạch logistic hiệu quả nhất để cung cấp sản phẩm cho một số lượng lớn cửa hàng. Hiện công ty đang tích hợp vào hệ thống ERP cho chuỗi Bách hóa xanh. HSC cho rằng với năng lực của đội ngũ lãnh đạo, thành công trước đây trong lĩnh vực bán lẻ dựa trên hệ thống ERP rất tinh vi và thế mạnh khi mua hàng, sự lựa chọn sản phẩm và cách bài trí cửa hàng; công ty sẽ thâm nhập được vào thị trường hàng bách hóa trong vài năm tới. Câu hỏi đặt ra ở đây là chuỗi Bách hóa xanh sẽ ảnh hưởng ra sao đến tỷ suất lợi nhuận gộp của MWG vì chuỗi này có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn các chuỗi khác. Tuy nhiên quy mô của chuỗi này sẽ lớn hơn nhiều 2 chuỗi hiện tại trong khi cho đến nay tại Việt Nam chưa doanh nghiệp nào xây dựng được một chuỗi bách hóa trên phạm vi toàn quốc.

Khả năng M&A trong lĩnh vực bán lẻ với vốn đầu tư tối đa là 500 tỷ đồng – Cổ đông MWG cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện M&A trong lĩnh vực bán lẻ với vốn đầu tư tối đa là 500 tỷ đồng mà không cần xin ý kiến cổ đông. Ban lãnh đạo MWG đã thể hiện tham vọng trở thành doanh nghiệp bán lẻ số 1 ở các lĩnh vực khác bên cạnh ĐTDĐ, điện máy và bách hóa thông qua khả năng mua lại các chuỗi bán lẻ khác.

Quan điểm đầu tư – Lặp lại đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 250.000đ; tương đương P/E dự phóng năm 2017 là 19,9 lần và 2018 là 15,3 lần. HSC tin tưởng rằng công ty sẽ đạt mục tiêu đề ra cho chuỗi Bách hóa xanh; trong đó MWG sẽ mở được 350 cửa hàng và đạt điểm hòa vốn cho chuỗi này; hay thậm chí là sẽ có lãi một chút. Công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh khá cho năm 2017 để giữ đà tăng trưởng cho đến khi chuỗi Bách hóa xanh đem lại lợi nhuận đáng kể trong vài năm tới. Chúng tôi cho rằng công ty sẽ đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2018, từ đó mức định giá hiện tại có vẻ là rất rẻ. HSC cho rằng MWG cuối cùng sẽ xây dựng thành công chuỗi Bách hóa xanh và mở rộng ra phạm vi cả nước. Tuy nhiên MWG có lẽ sẽ gặp phải vấn đề logistic khi mở rộng từ TP HCM ra toàn quốc.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK