DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – Định giá hiện tại là khá rẻ

Lượt xem: 1143 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 190.000đ/cp với P/E dự phóng là 15,1 lần.

Đồ thị MWG 07022017Đồ thị cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 07/02/2017. Nguồn: AmiBroker

Tin KQKD tóm tắt – MWG công bố KQKD năm 2016 ấn tượng như kỳ vọng – MWG (Khả quan) đã công bố doanh thu hợp nhất chưa kiểm toán năm 2016 đạt 44.610 tỷ đồng (tăng trưởng 75%) và LNST đạt 1.577 tỷ đồng (tăng trưởng 46,6%). Kết quả trên nói chung sát với dự báo của HSC (HSC dự báo doanh thu đạt 44.390 tỷ đồng và LNST đạt 1.603 tỷ đồng). Lợi nhuận đạt được nhờ công ty mở thêm cửa hàng mới, doanh thu mỗi cửa hàng tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận cải thiện.

MWG đã mở mới cả cửa hàng TGDĐ và Điện máy xanh với tốc độ rất tích cực – Trong năm 2016, MWG mở thêm 374 cửa hàng TGDĐ, nâng tổng số cửa hàng TGDĐ lên 938 cửa hàng (tăng 66,3%) và 142 cửa hàng Điện máy xanh, nâng tổng số cửa hàng Điện máy xanh lên 211 cửa hàng (tăng 205,8%).

Doanh thu mỗi cửa hàng cũng tăng trưởng khoảng 10% – Doanh thu mỗi cửa hàng cả chuỗi TGDĐ và Điện máy xanh tăng trưởng khoảng 10%.

Lợi nhuận gộp tăng trưởng 83,9% trong năm 2016 – Lợi nhuận gộp tăng trưởng 83,9% lên 7.214 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 15,8% (năm 2015 là 15,45%). MWG không công bố cơ cấu tỷ suất lợi nhuận gộp theo từng chuỗi cửa hàng. Tuy vậy HSC ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi TGDĐ là 15,8% (năm 2015 là 15,5%) còn chuỗi Điện máy xanh là 15,7% (năm 2015 là 15,2%).

MWG đặt kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng cho năm 2017 – MWG đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu là 63.280 tỷ đồng (tăng trưởng 41,9%) và LNST là 2.200 tỷ đồng (tăng trưởng 39,5%). Công ty không công bố thông tin chi tiết cho kế hoạch kinh doanh của mình, chẳng hạn như cơ cấu doanh thu hay thị phần của mỗi chuỗi cửa hàng. Tuy nhiên có vẻ MWG đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng nhằm cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh của công ty vẫn duy trì vì hiện thị trường đã quen với một MWG có mức tăng trưởng hàng năm mạnh mẽ.

HSC dự báo LNST năm 2017 tăng trưởng 40,2% – Chúng tôi dự báo doanh thu đạt 63.661 tỷ đồng (tăng trưởng 42,7%) và LNST đạt 2.212 tỷ đồng (tăng trưởng 40,2%). Dự báo của chúng tôi dựa trên các giả định sau:

  1. Chúng tôi giả định số lượng cửa hàng TGDĐ sẽ tăng lên 1.250 cửa hàng (tăng 33,3%) và số lượng cửa hàng Điện máy xanh sẽ tăng lên 400 cửa hàng (tăng 89,6%). Chúng tôi ước tính doanh thu mỗi cửa hàng TGDĐ tăng trưởng 10% và Điện máy xanh tăng trưởng 5%.
  1. Chúng tôi giả định thị phần ĐTDĐ của MWG sẽ tăng từ 40% hiện nay lên 45% còn thị phần điện máy tăng từ 16% hiện tại lên khoảng 26%.
  1. Chúng tôi giả định MWG sẽ mở 150 cửa hàng Bách hóa xanh. Chúng tôi cũng giả định doanh thu bình quân của một cửa hàng Bách hóa xanh là 14 tỷ đồng.
  1. Chúng tôi ước tính lợi nhuận gộp đạt 10,143 tỷ đồng (tăng trưởng 40.6%). Đồng thời giả định tỷ suất lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 15,8% năm 2016 lên 15,9% trong năm 2017 do MWG được hưởng hoa hồng cao hơn từ nhà sản xuất nhờ thị phần điện máy của công ty tăng lên. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi TGDĐ giữ ổn định ở 15,8% còn tỷ suất lợi nhuận gộp chuỗi Điện máy xanh tăng tiếp từ 15,7% lên 16%.
  1. Chúng tôi dự báo lợi nhuận tài chính thuần sẽ giảm 17.5% xuống còn 12.6 tỷ đồng với doanh thu HĐ tài chính đạt 186.8 tỷ đồng (tăng 38%) và chi phí tài chính là 174.2 tỷ đồng (tăng 45,1%). Và điều này là do cơ cấu doanh thu có sự thay đổi với đóng góp của sản phẩm điện máy tăng từ 24% năm 2016 lên 29% trong năm 2017. Chúng tôi cũng giả định số ngày phải trả bình quân là 28,2 ngày (năm 2016 là 26,4 ngày).

Theo đó EPS đạt 12.557; P/E dự phóng là 13,6 lần.

Chuỗi bán lẻ hiện tại vẫn còn tiềm năng tăng trưởng – HSC ước tính số lượng cửa hàng tối ưu cho mảng kinh doanh điện thoại di động là khoảng 1.300 cửa hàng (tăng 38,4%) trong khi đó đối với mảng kinh doanh hàng tiêu dùng, số cửa hàng tối ưu là khoảng 600 cửa hàng (tăng trưởng 84,4%). Trong khi số lượng cửa hàng đang dần đạt mức tối đa, chúng tôi cũng nhận thấy tốc độ tăng doanh thu mỗi cửa hàng hiện tại đang giảm dần do mô hình bán lẻ cũ đã được tối ưu hóa xét về lựa chọn sản phẩm. Điều này có nghĩa là mảng ĐTDĐ còn khoảng 6-8 tháng nữa cho mở rộng trong khi mảng hàng tiêu dùng còn khoảng 2-3 năm cho tăng trưởng theo quan điểm của chúng tôi. Vì vậy, mặc dù triển vọng tăng trưởng cho năm 2017 là khá tốt và có cơ sở, đến cuối năm nay công ty vẫn cần cho thấy sự thành công của mô hình cửa hàng tạp hóa nếu mong muốn duy trì tăng trưởng ở tốc độ tương đương hoặc tốt hơn từ năm sau trở đi.

Kế hoạch kinh doanh hàng tạp hóa vẫn theo đúng tiến độ – MWG hiện có 48 cửa hàng tạp hóa tại Quận Bình Tân và Quận Tân Phú và phần lớn các cửa hàng này hiện cho doanh thu khoảng 1,0-1,2 tỷ đồng với khoảng 20.000 lượt khách hàng mỗi tháng. Công ty có kế hoạch mở thêm 300 cửa hàng trong năm 2017 ở hai quận này để tăng số lượng cửa hàng lên 350 cửa hàng đến cuối năm. MWG cũng có kế hoạch xây dựng một trung tâm phân phối chung cho 350 cửa hàng này để thử nghiệm tính khả thi của việc mở rộng chuỗi cửa hàng tạp hóa sang các quận khác của TPHCM cũng như các tỉnh khác vào giữa năm 2018. Công ty đặt kế hoạch doanh thu của mảng này là khoảng 250 tỷ đồng trong năm 2017, tăng hơn 9 lần doanh thu năm 2016. Điểm quan trọng ở đây là khả năng sinh lời. Nếu công ty có thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận này, mô hình này sẽ chứng minh là hiệu quả và có thể mở rộng trên toàn quốc. Bao gồm cả mở rộng hơn sang khu vực nông thôn, là những khu vực có ít cạnh tranh.

Chúng tôi cho rằng MWG sẽ nắm được bsi quyết thành công trong thị trường tạp hóa – HSC cho rằng với kỹ năng của ban lãnh đạo, kinh nghiệm trong mảng bán lẻ nhờ hướng tiếp cận hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (EPR) rất chi tiết và thế mạnh về mua hàng, lựa chọn sản phẩm và trình bày cửa hàng, MWG sẽ nắm được bí quyết thành công trong thị trường hàng tạp hóa trong vài năm tới. Câu hỏi đặt ra là điều này sẽ tác động như thế nào đến tỷ suất lợi nhuận gộp do tỷ suất lợi nhuận gộp bình quân của một chuỗi bán lẻ hàng tạp hóa thành công thường thấp hơn các mô hình bán lẻ khác. Tuy nhiên, khả năng mở rộng của mô hình này lại lớn hơn nhiều so với những mô hình bán lẻ hiện tại trong khi đó đến hiện tại, chưa một doanh nghiệp nào ở Việt Nam có thể xây dựng một hệ thống như vậy trên phạm vi cả nước.

Với những thay đổi trong chương trình cổ phiếu ESOP, MWG sẽ linh hoạt hơn trong chính sách khen thưởng – Trước năm 2016, MWG thưởng cho cán bộ nhân viên thông qua chương trình ESOP hào phóng, cụ thể công ty phát hành khoảng 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành để thưởng cho nhân viên mỗi năm. Tỷ lệ phát hành này giảm xuống 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành từ 2016, có nghĩa là từ năm nay MWG sẽ áp dụng gói khen thưởng bằng cổ phiếu ít hào phóng hơn cho nhân viên. Thay vì đó, công ty sẽ trả thưởng bằng tiền mặt. Đây cũng là lý do vì sao tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu đã tăng từ 10,25% trong năm 2015 lên 11,45% trong năm 2016.

Quan điểm đầu tư – Lặp lại đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 190.000đ/cp với P/E dự phóng là 15,1 lần. Có vẻ như công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh khá cho năm 2017 để giữ đà tăng trưởng cho đến khi mảng siêu thị mini đem lại lợi nhuận đáng kể trong vài năm tới. Giả định quá trình chuẩn bị và thử nghiệm thành công. Và chúng tôi cho rằng khả năng thành công là lớn. Nếu dự báo mức tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2018, chúng tôi cho rằng định giá hiện tại có vẻ là rất rẻ. HSC cho rằng MWG cuối cùng sẽ xây dựng thành công chuỗi bán lẻ hàng tạp hóa, tuy nhiên, có thể sẽ mất một vài năm để mô hình này ổn định hoạt động trước khi tạo lợi nhuận bền vững.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK