DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – Báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017

Lượt xem: 3000 - Ngày:
Chia sẻ

Báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) cho thấy mức tăng trưởng doanh thu và Lợi nhuận sau thuế lần lượt là 59% và 28% so với cùng kỳ.

Mwg ngay 21.07.2017Đồ thị ngày cổ phiếu MWG cập nhật ngày 21/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Mwg tuan 21.07.2017Đồ thị tuần cổ phiếu MWG cập nhật ngày 21/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 của MWG đạt 31,243 tỷ. So với kế hoạch 2017 là 63,280 tỷ thì MWG hoàn thành 49% kế hoạch 2017, tăng trưởng 59% so với cùng kỳ 2016.

Lợi nhuận sau thế (LNST) 6 tháng đầu năm 2017 đạt 1,070 tỷ. So với kế hoạch 2017 là 2,200 tỷ thì MWG đã hoàn thành 49% kế hoạch 2017, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ 2016.

Doanh thu online 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2,556 tỷ. So với kế hoạch 2017 là 6,650 tỷ thì MWG đã hoàn thành 38% kế hoạch 2017, tăng trưởng 96% so với cùng kỳ 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 MWG đã mở thêm 272 siêu thị mới trên toàn quốc. Trong đó, có 62 siêu thị Thegioididong.com; 148 siêu thị Điện máy Xanh và chuỗi Bách hóa Xanh đã mở thêm 62 siêu thị mới. Tính đến cuối tháng 6 năm 2017 thì MWG có 1527 siêu thị đang phục vụ khách hàng, trong đó chuỗi Thegioididong.com có 1013 siêu thị, chuỗi Điện máy Xanh có 404 siêu thị và 110 siêu thị Bách hóa Xanh.

MWG tom tat 6 thang dau nam

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK