DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MWG – Ban lãnh đạo của MWG rất xuất sắc

Lượt xem: 1091 - Ngày:
Chia sẻ

KQKD 9 tháng khả quan như dự kiến. Triển vọng vẫn tốt nhưng định giá hiện đã không còn rẻ. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan.

Đồ thị cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 09/11/2016. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu MWG phiên giao dịch ngày 09/11/2016. Nguồn: AmiBroker

GHI NHẬN CHÍNH – MWG đã tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư tại Hà Nội để công bố về KQKD 9 tháng đầu năm. Doanh thu 9 tháng tăng trưởng nhờ doanh thu mỗi cửa hàng tăng cộng với công ty mở thêm cửa hàng mới. Chuỗi TGDĐ có thể sẽ đạt đến điểm bão hòa trong năm sau trong khi chuỗi Điện máy xanh vẫn còn dư địa tăng trưởng. HSC dự báo LNST tăng trưởng 24,5% trong năm 2017; thấp hơn nhiều so với năm nay. Chuỗi Bách hóa xanh sẽ tiếp tục được thử nghiệm trong năm sau với 80 cửa hàng sẽ được mở tại TP HCM. Và mảng này được kỳ vọng sẽ đem lại tăng trưởng lợi nhuận từ năm 2018 trở đi.

HÀNH ĐỘNG – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Định giá không còn rẻ nhưng nếu chuỗi Bách hóa xanh tăng trưởng tốt trong dài hạn thì tiềm năng tăng trưởng vẫn còn nhiều. Room đã đầy cũng là một vấn đề của cổ phiếu MWG.

MWG công bố KQKD 9 tháng vượt kỳ vọng – MWG công bố KQKD 9 tháng tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt 31.261 tỷ đồng (tăng 77,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 91,5% kế hoạch cả năm) trong khi LNST đạt 1.222 tỷ đồng (tăng 65,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 88% kế hoạch cả năm). KQKD khả quan đạt được nhờ công ty mở thêm cửa hàng mới trong khi doanh thu mỗi cửa hàng hiện tại cũng tăng trưởng.

MWG vẫn rất tích cực mở thêm cửa hàng mới ở cả chuỗi TGDĐ và Điện máy xanh – Trong 9 tháng đầu năm 2016, MWG mở thêm 338 cửa hàng TGDĐ và 81 cửa hàng Điện máy xanh; nâng tổng số lượng cửa hàng TGDĐ lên 902 (tăng 85%) và cửa hàng Điện máy xanh lên 150 (tăng 158,6%).

Doanh thu mỗi cửa hàng tăng khoảng 11% so với cùng kỳ – Doanh thu mỗi cửa hàng TGDĐ và Điện máy xanh tăng khoảng 11%.

Hàng bán bị trả lại trong Q3 cao do sự cố Note 7 – Trong Q3, MWG có 359,3 tỷ đồng hàng bán trả lại (tăng 953% so với cùng kỳ); bằng 3,12% doanh thu Q3 do công ty phải thu hồi Samsung Galaxy Note 7 giúp Samsung. Trong Q3/2016, có khoảng 12.000 điện thoại Galaxy Note 7 đã bị thu hồi tại Việt Nam. Trong đó khoảng 5.000 máy được thu hồi thông qua MWG vì MWG là đơn bị bán lẻ lớn nhất của Samsung tại Việt Nam với hơn 40% thị phần. Việc thu hồi Galaxy Note 7 đã không ảnh hưởng đến lợi nhuận của MWG.

Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng – Trong 9 tháng đầu năm, chi phí bán hàng và quản lý của MWG là 3.454 tỷ đồng (tăng 100% so với cùng kỳ). Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng từ 9,8% trong 9 tháng đầu năm 2015 lên 11,05% trong 9 tháng đầu năm 2016. Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng là do (1) MWG chi thêm cho hoạt động nhận diện thương hiệu chuỗi Điện máy xanh và (2) công ty tăng thưởng bằng tiền cho CBCNV vì hiện MWG không được phát hành ESOP quá 3% số lượng cổ phiếu lưu hành thay vì 5% như trong 2014 và 2015.

HSC dự báo doanh thu thuần năm 2016 đạt 40.879 tỷ đồng (tăng trưởng 61,9%) và LNST đạt 1.659 tỷ đồng (tăng trưởng 54,2%) dựa trên những giả định sau;

(1)  Chúng tôi giả định đến cuối năm, số lượng cửa hàng TGDĐ sẽ tăng lên 1.200 cửa hàng (tăng 98,6%) còn cửa hàng Điện máy xanh tăng lên 210 cửa hàng (tăng 204,3%). Theo đó đến cuối 2016, MWG sẽ mở thêm 82 cửa hàng TGDĐ mới và 19 cửa hàng Điện máy xanh mới.

(2)  Chúng tôi giả định doanh thu mỗi cửa hàng TGDĐ và Điện máy xanh sẽ tăng trưởng 10%.

(3)  Chúng tôi ước tính lợi nhuận gộp đạt 6.482 tỷ đồng, tăng trưởng 65,25%. Đồng thời giả định tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 15,4% lên 15,9%.

(4)  Chúng tôi giả định lợi nhuận tài chính thuần giảm 30,4% xuống còn 28,6 tỷ đồng với doanh thu HĐ tài chính đạt 115 tỷ đồng (tăng 41,9%) và chi phí tài chính là 86,9 tỷ đồng (tăng 113,6%). Điều này là do có sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu với đóng góp từ Điện máy xanh tăng từ 17,7% trong năm 2015 lên 23,3% trong 2016. Chúng tôi cũng giả định số ngày phải trả bình quân là 27,1 ngày (năm 2015 là 25,5 ngày).

(5)  Chúng tôi ước tính tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 10,8% (năm 2015 là 10,3%).

Theo đó EPS đạt 9.834đ; P/E dự phóng là 15,8 lần.

Cho năm 2017, chúng tôi cho rằng 2 chuỗi TGDĐ và Điện máy xanh sẽ vẫn đóng góp chính vào tăng trưởng của MWG – MWG cho biết có thể sẽ mở thêm khoảng 200 cửa hàng trở lên TGDĐ và nâng tổng số cửa hàng TGDĐ lên 1200 trước khi đạt đến mức bão hòa vào giữa năm sau. Theo đó MWG đặt mục tiêu giành được 45% thị phần từ khoảng 38% hiện nay.

Trong khi đó chuỗi Điện máy xanh có thể tăng lên 300 cửa hàng (từ 191 cửa hàng hiện nay). Cần phải nói rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của chuỗi TGDĐ đã qua mức cao nhất thì tỷ suất lợi nhuận gộp của chuỗi Điện máy xanh sẽ vẫn còn có thể tăng thêm 1-2% lên khoảng 16,5%. Chuỗi Điện máy xanh sẽ đóng góp khoảng 45% doanh thu trong vài năm tới từ 30% hiện nay. Và công ty đặt mục tiêu giành được 28-30% thị phần toàn quốc từ 14% hiện nay.

HSC dự báo LNST tăng trưởng 24,5% trong năm 2017 – Ban lãnh đạo không đưa ra kế hoạch trong tương lai nhưng cho biết sẽ đạt mức tăng trưởng ít nhất 20-30%. HSC dự báo doanh thu năm 2017 sẽ đạt 51.745 tỷ đồng (tăng trưởng 26,6%) và LNST đạt 2.065 tỷ đồng (tăng trưởng 24,5%). Dự báo của chúng tôi dựa trên những giả định sau;

(1)  Chúng tôi giả định số lượng của hàng ĐTDĐ sẽ không đổi, là 1.200 cửa hàng và số lượng cửa hàng Điện máy đến cuối năm sẽ tăng lên 300 cửa hàng (tăng trưởng 42,9%).

(2)  Chúng tôi giả định thị phần điện thoại di động của MWG sẽ tăng từ 38% hiện tại lên khoảng 44% trong khi đó thị phần điện máy sẽ tăng từ 14% hiện tại lên khoảng 20%.

(3)  Ước tính lợi nhuận gộp đạt 8.195 tỷ đồng tăng trưởng 26,4%. Đồng thời giả định tỷ suất lợi nhuận gộp chung ổn định ở mức 15,9%.

(4)  Chúng tôi dự báo lợi nhuận tài chính thuần sẽ giảm 1,8%, là 27,5 tỷ đồng với doanh thu tài chính là 131,0 tỷ đồng (tăng trưởng 14,0%) và chi phí tài chính là 103,5 tỷ đồng (tăng 19,1% so với năm 2016). Lợi nhuận tài chính thuần giảm do có sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu của MWG với tỷ trọng đóng góp của mảng điện máy tăng từ 23,3% năm 2016 lên 25,9% năm 2017. Chúng tôi cũng giả định chu kỳ phải trả là 29,8 ngày so với 27,1 ngày trong năm 2016.

Theo đó, EPS là 11.882đ/cp, định giá công ty với PE là 13,0 lần.

Chuỗi siêu thị mini Bách hóa xanh sẽ là động lực cho tăng trưởng trong tương lai – MWG đã khai trương 20 cửa hàng bách hóa xanh với diện tích bình quân mỗi cửa hàng là 210m2, tại Quận Bình Tân, TPHCM. Tập trung vào thực phẩm hàng ngày như hoa quả và rau củ tươi. Trong giai đoạn đầu, MWG mua lại từ các người bán buôn và các đơn vị phân phối nhỏ với mục đích xác định mức độ nhu cầu và phản hồi của khách hàng. Giai đoạn đầu của chuỗi siêu thị mini này đã đạt kết quả rất khả quan với doanh thu hàng tháng từ những cửa hàng thử nghiệm tăng từ khoảng 400 triệu đồng/cửa hàng vào đầu năm lên khoảng 1,2 tỷ đồng hiện tại và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.

Do đó, MWG đang chuyển sang giai đoạn 2 với kế hoạch đến cuối năm 2017 sẽ có thêm 80 siêu thị mini vào hoạt động, tại hai quận Bình Tân và Tân Phú với một nhà kho chung do hiện tại công ty đang chuẩn bị để thử nghiệm toàn diện mô hình bán lẻ này với sự tập trung vào khả năng sinh lời và tỷ suất lợi nhuận các cửa hàng. Hai quận được chọn thử nghiệm có môi trường bán nông thôn với dân cư phần lớn là dân ngụ cư chứ không phải là cư dân TPHCM.

Mục đích của giai đoạn hai là để đưa ra bằng chứng cho mô hình từ việc thiết lập khả năng sinh lời – Hiện tại, khi những cửa hàng ban đầu cho kết quả vượt dự báo về doanh thu hàng tháng/mỗi cửa hàng, công ty đang tiến tới thử nghiệm liệu mô hình này có thể đem lại lợi nhuận hợp lý khi các cửa hàng hoạt động trong điều kiện hoạt động trung bình. Có nghĩa là cửa hàng sẽ không đặt tại khu đô thị trung tâm thành phố mà ở khu vực ngoại thành hay thị trấn nhỏ hơn. Với mục tiêu cuối cùng là đưa vào hoạt động vài nghìn cửa hàng nếu thử nghiệm thành công.

Sau đó, từ năm 2018 trở đi, MWG sẽ mở rộng mô hình siêu thị mini trên phạm vi cả nước. Lãnh đạo MWG ước tính thị trường bách hóa có giá trị 65 tỷ USD, gấp 10 lần tổng giá trị hai thị trường ĐTDĐ và điện máy trong đó thị phần của các chợ truyền thống là hơn 80%. Và MWG nhận thấy cơ hội lớn để thâm nhập thị trường này. Và công ty tin rằng mảng kinh doanh mới này sẽ là một trong những động lực tăng trưởng chính của MWG sau 2 hoặc 3 năm tới.

Ngoài ra, công ty cũng nhận thấy tiềm năng của thị trường bán hàng trực tuyến – Về dài hạn, MWG có kế hoạch xây dựng trang web VuiVui.com cho bán hàng trực tuyến. Công ty nhận thấy thế hệ trẻ thích mua hàng online và nhận hàng tại nhà, do đó một siêu thị online sẽ đáp ứng nhu cầu này. Tuy nhiên, công ty cũng chủ động triển khai ý tưởng này chậm hơn do ưu tiên phát triển hệ thống siêu thị mini trước. Có vẻ như công ty cũng rất hài lòng với mô hình thanh toán tiền mặt khi giao hàng hiện tại và không xem đây là một bất lợi.

MWG cũng đề cập đến khả năng mở rộng các mảng kinh doanh hiện tại sang các nước lân cận như Lào và Campuchia. Và thực tế, công ty đã nhận được chứng chỉ đầu tư cho phép mở cửa hàng bán lẻ tại Campuchia. Tuy nhiên, rõ ràng công ty không tỏ ra hào hứng do tính chất phức tạp của việc mở rộng này. MWG cho biết công ty có thể giới thiệu 10 cửa hàng ĐTDĐ tại Campuchia trong năm 2017 mà không yêu cầu về lợi nhuận nhằm thử nghiệm khả năng hoạt động trong môi trường kinh doanh khác.

Ban lãnh đạo của MWG rất xuất sắc – và cũng rất sáng suốt và cởi mở trong phát triển kinh doanh. Học hỏi từ những mô hình bán lẻ nước ngoài trong các thị trường và phân khúc tương tự cho các lĩnh vực mới. Cách tiếp cận của MWG là tập trung vào chi tiết, thử và sai rồi ghi nhận và phân tích kết quả để có biện pháp cải thiện. Áp dụng hệ thống ERP với những điều chỉnh riêng theo đặc thù cho phép công ty thực hiện phân tích theo từng giờ với từng sản phầm. Lãnh đạo cấp cao của công ty hiện cũng dùng phần lớn thời gian cho lĩnh vực mới với nhận định 2 chuỗi bán lẻ hiện tại có thể tự vận hành ở mức cao.

Tỷ lệ phát hành ESOP được cố định ở mức 3% từ năm 2016 trở đi – Cổ phiếu ESOP năm 2015 dự kiến phát hành cuối năm nay sẽ là năm cuối cùng với tỷ lệ 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ cổ phiếu ESOP sẽ giảm xuống 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành cho năm 2016 (phát hành cuối năm 2017) trở đi. Lưu ý rằng ESOP không chỉ tạo động lực cho bộ phận lãnh đạo cấp cao mà còn là cộng cụ hiệu quả để khích lệ nhân viên công ty ở mọi cấp độ.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Khả quan. Giá cổ phiếu đã tăng 100% so với đầu năm và cao hơn 161% so với mức thấp của năm 2015. Định giá cổ phiếu hiện tại có vẻ đắt một chút mặc dù nếu mảng kinh doanh mới hoạt động thành công, chắc chắn công ty sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới, và khi đó định giá hiện tại lại trở nên rất rẻ. Và vấn đề bây giờ là việc dự đoán. Liệu chúng ta nghĩ rằng mảng kinh doanh mới sẽ thành công hay sẽ không thành công? Quan điểm của HSC cho rằng kế hoạch của MWG cuối cùng sẽ thành công nhưng có thể sẽ mất một vài năm để mô hình bán lẻ mới tạo lợi nhuận ổn định.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK