DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MBB – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 37.348đ

Lượt xem: 932 - Ngày:
Chia sẻ

MBB ghi nhận kết quả kinh doanh rất khả quan trong Q1/2018 với lợi nhuận sau thuế đạt 1.549 tỷ VNĐ, tăng trưởng 74,1% so với cùng kỳ 2017 đến từ những yếu tố sau: (1) Tăng trưởng tín dụng khả quan và NIM tiếp tục được cải thiện nhờ sự gia tăng mạnh mẽ dư nợ của MCredit; (2) Thu nhập khác tăng trưởng tốt, đặc biệt là thu nhập từ chứng khoán đầu tư, chứng khoán kinh doanh và thu nhập của CTCP Chứng khoán MB trong bối cảnh lãi suất trái phiếu chính phủ xuống mức thấp và giá trị giao dịch toàn thị trường tăng trưởng cao trong 3 tháng đầu năm 2018 và (3) Chi phí dự phòng tăng chậm hơn so với thu nhập nhờ việc tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2017 dẫn đến giảm được phần trích lập liên quan đến trái phiếu này trong Q1/2018.

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 24/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 24/05/2018. Nguồn: AmiBroker

MCredit – Động lực tăng trưởng mới của MBB

Mở rộng NIM

Thu nhập lãi thuần trong Q1/2018 của MBB đạt 3.293 tỷ đồng, tăng trưởng 36,8% yoy nhờ tăng trưởng dư nợ tín dụng so với 31/3/2017 đạt 28% và NIM mở rộng. Mặc dù tỷ lệ NIM cao trong quý 1/2018 xuất phát từ hai yếu tố là lãi suất đầu vào bình quân giảm do tỷ trọng huy động trên thị trường 2 tăng (11% lên 15%) trong khi lãi suất vay liên ngân hàng giảm (2,5% xuống 1,6%) và lãi suất đầu ra tăng (7,34% lên 8,05%) nhờ sự đóng góp của MCredit, chúng tôi tập trung vào phân tích MCredit do hoạt động của doanh nghiệp này sẽ có ảnh hưởng về dài hạn hơn đối với hoạt động của MBB. Kết thúc Q1/2018, dư nợ hợp nhất của MBB tăng trưởng 5,2% ytd, trong đó dư nợ ngân hàng mẹ tăng 4,9% ytd đạt 189.144 tỷ VNĐ và dư nợ tại MCredit tăng 44,7% ytd đạt 2.242 tỷ VNĐ. Mặc dù tỷ trọng của MCredit còn rất nhỏ trong cơ cấu dư nợ của MBB (1,16%) nhưng tỷ lệ NIM cao của MCredit đã giúp cải thiện đáng kể NIM của MBB. Tỷ lệ NIM cho giai đoạn 12 tháng kết thúc 31/3/2018 của MBB đạt 4,63% (so với mức 3,82% cuối Q1/2017).

Mặc dù MBB không công bố BCTC của MCredit nhưng dựa vào BCTC hợp nhất và BCTC riêng của MBB, có thể ước tính NIM của MCredit đạt khoảng 25,08% và lợi thế lớn nhất của MCredit hiện nay so với các công ty tài chính khác nằm ở chi phí vốn nhờ mối quan hệ với ngân hàng mẹ. Tính đến hết Q1/2018, ngoài vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động của MCredit đến từ các khoản vay liên ngân hàng (1.216 tỷ VNĐ với lợi suất khoảng 3,95%/năm) và phát hành giấy tờ có giá (876 tỷ VNĐ). Theo thuyết minh báo cáo tài chính, lợi suất phát hành giấy tờ có giá vào khoảng 8,2 – 8,45%/năm. Như vậy, nếu tính bình quân, chi phí lãi của MCredit chỉ vào khoảng 5,83% (thấp hơn hẳn so với FeCredit 8,47% và HDSaison 9,10%). Trong giai đoạn đầu phát triển 2017-2019, điều này sẽ giúp MCredit có được mức lãi suất cho vay cạnh tranh và đảm bảo tỷ suất sinh lời hấp dẫn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, trong dài hạn khi quy mô danh mục cho vay ngày càng mở rộng, MCredit sẽ phải dựa vào nguồn vốn riêng của mình với chi phí vốn lớn hơn và lợi thế từ chi phí vốn thấp có thể không còn được duy trì.

Đa dạng hóa nguồn thu nhập

Sự phát triển của MCredit cũng đóng góp đáng kể về doanh thu phí bảo hiểm cho MB Ageas Life. Trong năm 2017, doanh thu phí bảo hiểm tử kỳ của MB Ageas Life chiếm khoảng 28% tổng doanh thu phí bảo hiểm của công ty và tương đương với 4,52% tổng dư nợ của MCredit tại thời điểm cuối năm 2017. Đây chính là sản phầm bảo hiểm cho người vay vốn được bán kèm với các sản phẩm cho vay của MCredit. Nếu dư nợ của MCredit đạt 5.900 tỷ đồng theo như kế hoạch vào cuối năm 2018, nguồn thu từ sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có thế đạt khoảng 270 tỷ (+285% yoy) giúp đa dạng hoa nguồn thu cho MBB.

Tăng trưởng mạnh các khoản thu ngoài lãi

Các khoản thu ngoài lãi của MBB trong kỳ đạt 940 tỷ VNĐ, tăng trưởng 90% yoy (tương đương với 445 tỷ) chủ yếu xuất phát từ các khoản sau: – Hiện thực hóa lợi nhuận một phần danh mục trái phiếu trong Q1/2018 giúp thu nhập từ chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh tăng 194 tỷ so với cùng kỳ. – Thu từ dịch vụ chứng khoán của CTCP Chứng khoán MB tăng 76 tỷ do tình hình giao dịch khả quan của thị trường chứng khoán. – Thu từ xử lý nợ và kinh doanh bất động sản tăng 93 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng giảm nhờ việc tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC trong 2017

Chi phí trích lập dự phòng năm 2017 của MBB là 3.252 tỷ đồng, trong đó 1.322 tỷ đồng là trích lập dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC. Nhờ đó, chi phí dự phòng trong năm 2018 được dự báo sẽ không tăng trưởng mạnh. Chi phí dự phòng trong Q1/2018 của MBB đạt 692 tỷ VNĐ (+19,5% yoy).

Triển vọng lợi nhuận năm 2018

Chúng tôi dự báo tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận sau thuế của MBB trong năm 2018 đạt 16.820 tỷ VNĐ và 5.370 tỷ VNĐ, tăng trưởng lần lượt 21,3% và 53,9% so với 2017.

Khuyến nghị đầu tư

MBB là 1 trong 2 ngân hàng có chi phí vốn thấp nhất toàn hệ thống (bình quân năm 2017 ở mức 3,49%) nhờ tỷ lệ nguồn vốn không kỳ hạn (CASA) cao thứ 2 hệ thống (sau VCB). Lợi thế về nguồn vốn giá rẻ cùng với sự tăng trưởng mạnh của mảng tín dụng tiêu dùng với sự hỗ trợ của đối tác chiến lược Shinsei sẽ giúp MBB mở rộng và duy trì tỷ lệ NIM ở mức rất hấp dẫn trong thời gian tới. Tại thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu Cổ phiếu MBB đã giảm khoảng 22% so với đầu tháng 4/2018 và giao dịch ở mức P/E và P/B forward lần lượt là 10,5 và 1,7 lần. Đây là mức định giá hấp dẫn đối với một ngân hàng có nền tảng cơ bản rất tốt, đồng thời đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với việc đẩy mạnh mảng bán lẻ và đầu tư phát triển ngân hàng số sau khi có sự thay đổi về ban lãnh đạo. Do đó, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phần MBB. Mức giá mục tiêu đối với MBB theo phương pháp thu nhập thặng dư và chiết khấu dòng cổ tức sử dụng lãi suất chiết khấu 12% là 37.348 đồng/cổ phần.

Nguồn: Research BVSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác