DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu MBB – Hoạt động kinh doanh

Lượt xem: 738 - Ngày:
Chia sẻ

 

Dư địa cho tăng trưởng tín dụng của MBB vẫn tương đối dồi dào, trong khi áp lực tăng vốn gần như không có. Sử dụng mức PB là 1,7x, mức giá hợp lý của MBB được xác định ở mức 26.800 đồng/cp, điều chỉnh tăng từ mức giá khuyến nghị 21.000 đồng/cp trong báo cáo chiến lược tháng 6/2017. Với mức cổ tức tiền mặt tối thiểu 500 đồng/cp, tổng mức sinh lời kỳ vọng đối với cổ phiếu MBB là 19%. Chúng tôi khuyến nghị NĐT tiếp tục nắm giữ cổ phiếu MBB ở vùng giá hiện tại.

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 19/09/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 19/09/2017. Nguồn: AmiBroker

Nửa đầu năm 2017, MBB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng với tổng thu nhập hoạt động đạt 6.380 tỷ đồng (+50% YoY) và LNTT đạt 2.524 tỷ đồng (+36% YoY). Kết quả kinh doanh tích cực được ghi nhận ở hầu hết các mảng kinh doanh của MBB.

Về hoạt động huy động và cho vay, MBB có năm thứ ba liên tiếp ghi nhận tăng trưởng tín dụng cao hơn đáng kể so với tăng trưởng huy động. Trong sáu tháng đầu năm 2017, tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 14,6% và 4,4%. Trong đó, dư nợ khách hàng SMEs và cá nhân tăng trưởng lần lượt hơn 11,8%YTD và 16% YTD, chiếm lần lượt 48,2% và 30,6% tổng dư nợ của MBB. Nhờ cơ cấu danh mục cho vay sang các khoản vay có lãi suất cao hơn, tỷ lệ NIM tăng nhẹ lên mức xấp xỉ 3,7%. Thu nhập lãi ròng theo đó đạt 5.139 tỷ đồng (+42% YoY) và đóng góp 81% trong tổng thu nhập hoạt động.

6T2017, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 661 tỷ đồng (+137% YoY), nhờ đóng góp bởi hai yếu tố: (1) Thu nhập thuần từ phí tăng trưởng hơn 70% và đạt xấp xỉ 476 tỷ đồng; và (2) Từ năm 2017, kết quả kinh doanh của công ty bảo hiểm quân đội (MIC) cũng sẽ được hợp nhất vào MBB sau khi MBB nâng tỷ lệ sở hữu MIC lên trên 60% vào cuối năm 2016. Nửa đầu năm nay, thu nhập thuần từ kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 185 tỷ đồng, tương ứng mức đóng góp gần 28% trong tổng thu nhập dịch vụ của MBB.

Tiến độ thu hồi nợ xấu bán qua VAMC khả quan. Số dư trái phiếu đặc biệt mà MBB nắm giữ tại thời điểm cuối quý 2/2017 là 1.971 tỷ đồng, giảm khoảng 42% so với cuối năm 2017. Trong nửa đầu năm 2017, MBB đã trích lập hơn 600 tỷ đồng dự phòng cho trái phiếu đặc biệt và số dư ròng còn khoảng 1.044 tỷ đồng. Với giả định MBB có thể thu hồi khoảng 1.500 tỷ đồng nợ xấu và không bán thêm nợ xấu qua VAMC, chúng tôi dự báo MBB có thể mua lại toàn bộ nợ xấu đã bán qua VAMC muộn nhất trong quý 1/2018. Nếu tiến độ thu hồi nợ tốt hơn dự báo trên, MBB có thể sẽ hoàn tất nghĩa vụ với trái phiếu đặc biệt trong năm 2017.

Dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 của MBB đạt 21%. Chỉ trong 6T2017, tăng trưởng tín dụng của MBB đã gần chạm mức kế hoạch 16% đặt ra cho cả năm. Do vậy, chúng tôi cho rằng MBB phải điều chỉnh tăng kế hoạch trên nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay trong nửa cuối năm. Hiện tại, với dư địa còn tương đối rộng rãi về các chỉ tiêu LDR (76%, thấp hơn tỷ lệ được phép tối đa 80%) và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (khoảng trên 20%, thấp hơn tỷ lệ tối đa được phép là 50%), chúng tôi kỳ vọng diễn biến tăng trưởng tín dụng và huy động năm 2017 của MBB sẽ tương đồng với giai đoạn 2015-2016. Theo đó, chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng và huy động năm 2017 của MBB sẽ đạt lần lượt 21% YoY và 9% YoY. Đóng góp từ việc hợp nhất MIC, cộng với thu nhập từ phí tăng trưởng khả quan, chúng tôi kỳ vọng thu nhập thuần từ dịch vụ năm 2017 của MBB tăng trưởng 35% YoY.

Do việc mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và tài chính tiêu dùng, chi phí hoạt động dự báo tăng mạnh, tỷ lệ CIR dự báo khoảng 43% trong năm 2017. Chi phí DPRR dự báo tăng nhẹ so với năm 2016, chủ yếu do trích lập trái phiếu đặc biệt. Với các giả định trên, dự báo LNTT năm 2017 của MBB đạt 5.072 tỷ đồng (+39% YoY) và vượt kế hoạch khoảng 12%. LNST theo đó dự báo đạt 3.931 tỷ đồng (+35% YoY). Do MBB sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP trong quý 4/2017, với tổng tỷ lệ là 6% trên vốn điều lệ (tương ứng gần 103 triệu cổ phiếu), EPS năm 2017 do vậy ước đạt 1.058 đồng. Chúng tôi lưu ý NĐT rằng cuối năm 2016, MBB đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng 49% vốn của MCredit cho ngân hàng Shinsei (Nhật Bản). Nếu thủ tục chuyển nhượng có thể hoàn tất trong năm 2017, MBB có thể ghi nhận lợi nhuận do thoái vốn trên và lợi nhuận năm 2017 của MBB có thể tăng trưởng mạnh hơn so với dự báo của chúng tôi.

Mặc dù là NHTMCP, MBB có nhiều lợi thế về huy động vốn, tỷ lệ tiền gửi thanh khoản cao (tỷ lệ CASA đạt 37-38%) giúp chi phí huy động vốn của ngân hàng thấp hơn so với các NHTMCP cùng nhóm. Cộng với nợ vay được kiểm soát tốt, tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản luôn tốt hơn so với quy định của NHNN, dư địa cho tăng trưởng tín dụng của MBB vẫn tương đối dồi dào, trong khi áp lực tăng vốn gần như không có. Sử dụng mức PB là 1,7x, mức giá hợp lý của MBB được xác định ở mức 26.800 đồng/cp, điều chỉnh tăng từ mức giá khuyến nghị 21.000 đồng/cp trong báo cáo chiến lược tháng 6/2017. Với mức cổ tức tiền mặt tối thiểu 500 đồng/cp, tổng mức sinh lời kỳ vọng đối với cổ phiếu MBB là 19%. Chúng tôi khuyến nghị NĐT tiếp tục nắm giữ cổ phiếu MBB ở vùng giá hiện tại.

Nguồn: Rongviet Research

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác