DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MBB – Điều chỉnh tăng giá mục tiêu

Lượt xem: 1417 - Ngày:
Chia sẻ

Dự báo lợi nhuận 2017 và 2018 được điều chỉnh tăng lần lượt 18% và 22%. Chúng tôi cho rằng mức định giá này là hấp dẫn với P/B 1,4 lần so với các ngân hàng khác là 1,5 lần.

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 13/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 13/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) với giá mục tiêu điều chỉnh tăng từ 23.025VND/cổ phiếu lên 27.000VND/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 25,4%.

Vì NIM trong 6 tháng đầu năm tăng nên chúng tôi cho rằng cả năm sẽ đạt 3,8%, tăng 20 điểm cơ bản từ 3,6% năm 2016. Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo thu nhập lãi cả năm lên 9.600 tỷ đồng (423 triệu USD, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm 2016-2019 đạt 20%) trên cơ sở dự báo tín dụng 2016-2019 đạt tăng trưởng kép hàng năm 16% và NIM tăng mạnh.

Với mảng kinh doanh cốt lõi đạt tăng trưởng mạnh và CIR khống chế tại mức 42% năm 2017, lợi nhuận của MBB dự báo sẽ đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 26,5% so với 2016

Dự báo lợi nhuận 2017 và 2018 được điều chỉnh tăng lần lượt 18% và 22%. Chúng tôi cho rằng mức
định giá này là hấp dẫn với P/B 1,4 lần so với các ngân hàng khác là 1,5 lần.

Lợi suất tài sản cải thiện (tăng 40 điểm cơ bản năm 2017 và 2018) và chi phí huy động thấp (3,8% năm 2017) giúp NIM tăng. Dự báo trong 2 năm tới, mỗi năm lợi suất tài sản của MBB sẽ tăng 40 điểm cơ bản vì ngân hàng hiện đang tập trung hơn nữa vào cho vay cá nhân. Với tỷ lệ CASA tương đối cao (33%), chi phí huy động vẫn ổn định tại mức 3,7% so với mức chung của ngành ngân hàng là 4,6%.

Dự báo tăng trưởng tín dụng 2017 đạt 18%, MBB cần cải thiện tăng trưởng huy động. Trong khi tăng
trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2017 đạt 14,5% so với mức 7,5% của toàn ngành ngân hàng, chúng tôi dự báo cả năm MBB có thể đạt tăng trưởng tín dụng 18%. Chúng tôi dự báo tỷ lệ cho vay/huy động cả năm đạt
79%.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận 2017 sẽ tăng trưởng mạnh. Vì tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái lên đến 42%, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo nhập lãi 2017 và 2018 thêm lần lượt 9,3% và 18,3%. Tỷ lệ chi phí/thu nhập của MBB dự báo cũng sẽ tiếp tục ở mức 42%. Vì vậy, tăng trưởng thu nhập thuần được hỗ trợ đáng kể (dự báo được điều chỉnh tăng 18,3%)

Định giá hấp dẫn nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả. Đối với một ngân hàng có ROE 16% trong Quý2/2017 trong khi trung bình toàn ngành ngân hàng là 11% và dự báo thu nhập thuần cả năm sẽ tăng trưởng 26,5%, MBB hoạt động hiệu quả hơn so với các ngân hàng khác với P/B 1,4 lần. Trong trung hạn, P/B 1,3 lần được đánh giá là hấp dẫn. Các ngân hàng tại thị trường mới nổi giao dịch với P/B 2017 là 1,7 lần, trung vị ROE là 14% và EPS tăng trưởng kép hàng năm trong ngắn hạn là 11%. Các ngân hàng tại thị trường cận biên có P/B 2017 là 2,5 lần với trung vị ROE 15% và EPS tăng trưởng kép hàng năm trong ngắn hạn là 13%. Các ngân hàng của Việt Nam hiện có P/B 2017 là 1,4 lần với trung vị ROE là 12,4%.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác