DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MBB – Điều chỉnh tăng dự báo NIM

Lượt xem: 1057 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi giữ KN MUA dành cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) và điều chỉnh tăng giá mục tiêu lên 28.400VND/cổ phiếu từ 26.700VND/cổ phiếu, TL tăng 6%, tổng mức sinh lời 24,1%.

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 11/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 10/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi lạc quan về tình hình lợi suất tài sản của MBB (điều chỉnh tăng lên 7,6% cho năm 2017 và 7,9% cho năm 2018) nhờ ngân hàng có chiến lược chuyển hướng sang vay tiêu dùng. Chi phí vốn theo ước tính dao động trong khoảng 3,7%-3,8% năm 2017-2018 do hưởng lợi từ tỷ lệ CASA cao ở mức 30%. Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo NIM cho năm 2017 và 2018 lần lượt thêm 23 điểm cơ bản và 15 điểm cơ bản.

Với tình hình hoạt động cốt lõi lành mạnh nhờ NIM năm nay tăng, cùng với tỷ lệ chi phí/thu nhập dự báo năm 2017 và 2018 sẽ là 41%, dự báo lợi nhuận ròng của MBB sẽ đạt 4.300 tỷ đồng (điều chỉnh tăng 17,7%) trong năm 2017 và 4.900 tỷ đồng (điều chỉnh tăng 22,3%) trong năm 2017.

Định giá hấp dẫn với P/B 2018 là 1,4 lần so với ngành ngân hàng là 1,6 lần.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác