DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MBB – Diễn biến tích cực của những chỉ số chính

Lượt xem: 702 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng hợp – Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) tiếp tục công bố các số liệu KQKD tích cực trong quý 2/2017. Ban lãnh đạo MBB đã có thể cải thiện NIM và củng cố tăng trưởng lợi nhuận trong khi giữ nợ xấu ở mức thấp. Do đó, chúng tôi nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ khuyến nghị mua cho MBB.

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 25/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 25/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Các điểm đáng chú ý –

1. NIM – NIM của MBB đã tăng 106 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) và 38 điểm cơ bản so với quy trước (QoQ) đạt 4,4% trong quý 2/2017 nhờ tăng trưởng mạnh của thu nhập lãi ròng (13,5% QoQ).

2. Lợi suất tài sản – Dù khoản vay cho các tổ chức kinh tế không đổi từ quý trước ở mức xấp xỉ 66% tổng cho vay khách hàng trong khi cho vay cá nhân chiếm phần còn lại (30%), lợi suất tài sản vẫn tăng 102 điểm cơ bản YoY và 29 điểm cơ bản QoQ đạt 7,7% trong quý 2/2017.

3. Chi phí huy động – Dù tiền gửi có kỳ hạn của MBB tăng 14,3% YTD (tính từ đầu năm), vượt xa tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn (-0,6% YTD), ngân hàng vẫn có thể giảm chi phí vốn khiến tốt còn 3,65% (-9,7 điểm cơ bản QoQ và -4,7 điểm cơ bản YoY).

4. Thu nhập ngoài lãi – Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng trưởng tích cực (184% QoQ), cùng với thu nhập khác đã thúc đẩy thu nhập ngoài lãi tăng đạt 746,6 tỷ đồng (+112% YoY và +51% QoQ).

5. Chi phí dự phòng – MBB ghi nhận thêm khoản dự phòng 743 tỷ đồng từ quý 2/2017, cao hơn 117% so với quý 2/2016 và cao hơn 28% so với quý 1/2017.

6. LN trước dự phòng (PPOP) – PPOP tăng 63% YoY và 27% QoQ đạt 2,2 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2017.

7. LN ròng – LNST của MBB tăng 37,8% YoY và 24,5% QoQ đạt 1,1 nghìn tỷ đồng. Diễn biến này đến từ tăng trưởng cho vay mạnh mẽ 14,1% QoQ, vượt xa tăng trưởng huy động 11,5% QoQ, cũng như tăng trưởng ấn tượng của NIM.

8. Chi phí trên thu nhập (CIR) – tỷ lệ CIR cỉa MBB giảm còn 38%, giảm 2 điểm % YoY và 4 điểm % QoQ.

9. Nợ xấu – Tỷ lệ nợ xấu của MBB giảm nhẹ còn 1,28% (không tính nợ VAMC) trong quý 2/2017 từ mức 1,3% trong quý 1/2017 và 1,32% trong năm 2016.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK