DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu LTG – KQKD 6 tháng đầu năm khả quan như kỳ vọng

Lượt xem: 723 - Ngày:
Chia sẻ

KQKD 6 tháng đầu năm của LTG khả quan như kỳ vọng. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan – LTG (Khả quan) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm với doanh thu tăng 17,1% so với cùng kỳ và bằng 52% dự báo cho cả năm của Chúng tôi còn LNST tăng 23,5% so với cùng kỳ và bằng 44,3% dự báo cho cả năm của chúng tôi.

Lễ Khai trương giao dịch cổ phiếu LTG. Nguồn: UpCom

Kết luận nhanh – Duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu LTG là 67.611đ, tương đương P/E dự phóng là 12,1 lần. Chúng tôi ước tính LNST của cổ đông công ty mẹ 2017 sẽ đạt 442 tỷ đồng (tăng trưởng 27,6%). Quá trình tái cơ cấu kênh phân phối thuốc bảo vệ thực vật đã đem lại kết quả tốt. Trong khi đó mảng giống cây trồng cũng hồi phục sau 1 năm khó khăn vào năm ngoái với tỷ suất lợi nhuận gộp đang tăng trở lại. Trái lại mảng gạo tiếp tục đạt kết quả kém do công ty đang giải phóng tồn kho với giá thấp. Tuy nhiên hy vọng sau khi hoàn thành quá trình tái cơ cấu, mảng gạo sẽ đạt kết quả tốt hơn. Sau khi niêm yết gần đây, cổ phiếu LTG vẫn chưa tìm thấy chỗ đứng trên thị trường. Tiềm năng của LTG là triển vọng tăng trưởng của hàng nông sản trong tương lai. Tuy nhiên cho đến nay chúng tôi thấy LTG ở một mức độ nhất định vẫn còn phải đang vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Doanh thu tăng tốt – tổng doanh thu tăng 17,1% so với cùng kỳ và đạt 2.425 tỷ đồng. Cụ thể:

• Doanh thu thuốc bảo vệ thực vật tăng 21,3% so với cùng kỳ và đạt 2.452 tỷ đồng (đóng góp 57,8% vào doanh thu)
• Doanh thu mảng gạo tăng 12% và đạt 1.339 tỷ đồng (đóng góp 31,5% vào tổng doanh thu)
• Doanh thu giống cây trồng tăng 30,5% và đạt 367,5 tỷ đồng (đóng góp 8,7% tổng doanh thu)
• Doanh thu mảng bao bì giảm 11,8% và đạt 67,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tăng với tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện – lợi nhuận gộp tăng 24,5% so với cùng kỳ lên 864,5 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 21,2%; tăng so với mức 19,6% trong 6 tháng đầu năm 2016 nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp mảng thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng tăng trong ki tỷ suất lợi nhuận gộp mảng gạo giảm. Cụ thể.

– Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng thuốc bảo vệ thực vật đạt 30,6% (cùng kỳ là 27,4%). Tác động của việc tái cơ cấu kênh phân phối đã thể hiện kết quả trong đó LTG giành thêm thị phần nhờ bán hàng trực tiếp cho các đại lý bán lẻ.
– Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng giống cây trồng tăng trở lại từ 18,2% cùng kỳ lên 28%. Năm ngoái tỷ suất lợi nhuận gộp đạt thấp do năm ngoái ngành nông nghiệp gặp thiên tai.
– Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng mảng gạo giảm còn 1,6% từ 7,3% trong 6 tháng đầu năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm nay LTG tiếp tục giải phóng hàng tồn kho với giá bán thấp. Việc giải phóng hàng tồn kho bắt đầu từ nửa cuối năm 2016 đến nửa đầu năm nay. LTG đã bán khoảng 50.000 tấn gạo tồn kho trong 6 tháng đầu năm 2017.

Lỗ tài chính thuần tăng 14,5% – lên 59 tỷ đồng từ 51,5 tỷ đồng trong năm ngoái. Do (1) doanh thu HĐ tài chính giảm 38,4% so với cùng kỳ xuống còn 9,7 tỷ đồng do lãi tỷ giá chưa thực hiện giảm mạnh từ 6 tỷ đồng xuống còn 447 triệu đồng. Trong khi đó (2) chi phí tài chính tăng nhẹ 2,2% lên 68,6 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 40,2% so với cùng kỳ – lên 384,9 tỷ đồng do công ty tăng chi cho hoạt động PR/marketing. Tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu cũng tăng lên 9,4% từ mức 7,8% năm ngoái. Đặc biệt phí quảng cáo và khuyến mãi tăng 178,6% so với cùng kỳ lên 104 tỷ đồng còn phí tổ chức hội nghị khách hàng tăng gần 5 lần so với cùng kỳ lên 52,1 tỷ đồng. Sau một thời gian vất vả tái cơ cấu kênh bán h àng, LTG hiện đang tập trung vào đẩy mạnh hoạt động bán hàng nên công ty đã chi nhiều cho hoạt động quảng cáo & khuyến mãi.

Trái lại tỷ lệ chi phí quản lý/doanh thu giảm nhẹ từ 4,6% xuống còn 4,3%. Theo đó tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng từ 12,4% lên 13,8%.

Lợi nhuận khác cũng tăng – gần 3 lần từ 4,2 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng. Tiền thưởng doanh số từ nhà cung cấp tăng từ 2,6 tỷ đồng lên 8,8 tỷ đồng (tăng 238% so với cùng kỳ).

LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 196,1 tỷ đồng (tăng 23,5% so với cùng kỳ) với tỷ suất lợi nhuận thuần đạt 4,8% (cùng kỳ là 4%).

Cho năm 2017, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 8.073 tỷ đồng (tăng trưởng 3,7%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 442 tỷ đồng (tăng trưởng 27,6%). Giả định của chúng tôi là:

1. Doanh thu mảng thuốc bảo vệ thực vật tăng trưởng 10% và đạt 5.201 tỷ đồng. Chúng tôi kỳ vọng việc tái cơ cấu sẽ giúp đẩy mạnh tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật lên mức ngang với giai đoạn 2012-2014; tương đương 5.100-5.200 tỷ đồng.
2. Doanh thu từ gạo giảm 13% xuống còn 1.950 tỷ đồng do công ty thu hẹp diện tích canh tác. Tuy nhiên công tác quản trị hàng tồn kho tốt hơn sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận.
3. Doanh thu mảng giống cây trồng tăng 10% lên 624,8 tỷ đồng còn doanh thu mảng bao bì tăng 20% lên 196,5 tỷ đồng.
4. Các mảng khác tăng trưởng 5-10%.
5. Theo đó tổng doanh thu thuần đạt 8.073 tỷ đồng (tăng trưởng 3,7%).
6. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 22,6%; lợi nhuận gộp đạt 1.822 tỷ đồng (tăng trưởng 12,8%) do công ty tiếp tục tái cơ cấu mảng gạo với tỷ suất lợi nhuận thấp trong khi kênh bán hàng của sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật với tỷ suất lợi nhuận cao hồi phục
7. Giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giữ nguyên ở 13,6%.

Theo đó chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 442 tỷ đồng (tăng trưởng 27,6%) và tỷ suất LNST là 5,5%. Theo đó EPS đạt 5.597đ.

Cho năm 2018, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 8.930 tỷ đồng (tăng trưởng 10,6%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 500,2 tỷ đồng (tăng trưởng 13,1%). Giả định của chúng tôi là:

1. Doanh thu mảng thuốc bảo vệ thực vật tăng trưởng 10% và đạt 5.721 tỷ đồng.
2. Doanh thu từ gạo tăng 10% lên 2.145 tỷ đồng.
3. Doanh thu mảng giống cây trồng tăng 15% lên 718,5 tỷ đồng còn doanh thu mảng bao bì tăng 15% lên 235 tỷ đồng.
4. Các mảng khác tăng trưởng 5-10%.
5. Theo đó tổng doanh thu thuần đạt 8.930 tỷ đồng (tăng trưởng 10.6%).
6. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 22,8%; lợi nhuận gộp đạt 2.037 tỷ đồng (tăng trưởng 12,3%).
7. Giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giữ nguyên ở 13,6%

Theo đó chúng tôi dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 500,2 tỷ đồng (tăng trưởng 13,1%) và tỷ suất LNST là 5,6%. Theo đó EPS đạt 6.330đ.

Quan điểm đầu tư – Duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu LTG là 67.611đ; tương đương P/E dự phóng là 12,1 lần. Cao hơn 12,7% so với thị giá hiện tại. KQKD 6 tháng cho thấy nỗ lực tái cơ cấu kênh phân phối thuốc bảo vệ thực vật đã đem lại hiệu quả. Trong khi đó mảng giống cây trồng cũng đã có sự hồi phục. Nếu LTG có thể tái cơ cấu thành công mảng gạo để đem lại lợi nhuận, thì lợi nhuận sẽ tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên có lẽ công ty sẽ cần thêm thời gian để làm được điều này. Và khi tái cơ cấu xong, LNST của LTG có thể quay trở về mức trước đây là 500 tỷ đồng (vào năm 2013-2014). Công ty đang tìm cách để chuyển mình trở thành một công ty đứng đầu linh vực nông sản đạm thực vật. Và quá trình này không hề đơn giản nhưng LTG đang có sự phát triển nhanh hơn các đối thủ cạnh tranh. Có lẽ quá trình này sẽ sớm đem lại thành quả .

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý