DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu LGL – Dự án tại Hà Nội và TP. HCM sẽ thúc đẩy KQKD 2017-2019

Lượt xem: 298 - Ngày:
Chia sẻ

 

Chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) 2017-2019 sẽ phục hồi mạnh so với các năm qua nhờ hai dự án tại Hà Nội và TP. HCM. Công ty ước tính tổng doanh thu và LNST từ các dự án này sẽ đạt lần lượt 3.000 tỷ đồng và 300 tỷ đồng, được ghi nhận từ 2017-2019.

Đồ thị cổ phiếu LGL cập nhật ngày 26/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu LGL cập nhật ngày 26/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Đối với năm 2017, chúng tôi dự báo doanh thu và LNST từ dự án Rivera Park tại TP. HCM đạt lần lượt 700 tỷ đồng và 70 tỷ đồng. EPS 2017 tương ứng đạt 2.023VND, tăng 169% so với năm 2016, chưa tính đến mảng kinh doanh ngoài cốt lõi của LGL.

LGL đã tích cực mở rộng quỹ đất thông qua việc nâng sở hữu tại một số công ty. Tuy nhiên, kế hoạch và lộ trình cho các dự án gối đầu vẫn chưa có gì cụ thể.

Rủi ro pha loãng cao: LGL dự kiến sẽ nâng vốn điều lệ thêm hơn 50% bằng cách phát hành cho cổ đông hiên hữu trong năm 2017 và có thể tiếp tục huy động thêm thông qua hình thức phát hành riêng lẻ trong năm 2018.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác