DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu LAS – Dự thảo Luật sửa đổi Luật thuế GTGT sẽ hỗ trợ cho giá cổ phiếu

Lượt xem: 498 - Ngày:
Chia sẻ

* Định giá hiện tại là khá hợp lý so với các công ty cùng ngành với P/E dự phóng 2017 là 9,6 lần, nhưng chưa phản ánh tiềm năng tăng trưởng của công ty theo luật thuế mới.

Đồ thị cổ phiếu LAS cập nhật ngày 16/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu LAS cập nhật ngày 16/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi khuyến nghị cổ phiếu CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) với những luận điểm sau:

* Dự thảo sửa đổi Luật thuế GTGT nhiều khả năng sẽ được phê duyệt và giúp LAS có lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh nhờ giảm giá vốn hàng bán và cải thiện dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Dự thảo mới sẽ giúp biên LN gộp của LAS quay trở lại mức 22-23% của thời điểm trước 2015, và EPS khi áp dụng chính sách mới có thể tăng 50% từ mức hiện tại với giả định doanh thu ổn định và không có pha loãng trong những năm tới.

* KQKD 2017 sẽ có thể phục hồi mạnh so với năm 2016 khi điều kiện thời tiết cải thiện, hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng phân bón. Chúng tôi dự phóng LNTT năm 2017 của LAS đạt 230 tỷ đồng (+33% YoY) nhờ KQKD tích cực trong 6 tháng 2017.

* Dù LNTT tăng trưởng mạnh mẽ, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng EPS chỉ ở mức 8% do hiệu ứng pha loãng từ đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 45% vào năm ngoái.

* LAS có kế hoạch chia tổ tức tiền mặt 2017 ít nhất là 1.000 đồng/CP (lợi suất cổ tức 6,5%).

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK