DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu KDH – Tăng trưởng khả quan trong 9 tháng đầu năm dù biên lợi nhuận sản phẩm bàn giao giảm

Lượt xem: 299 - Ngày:
Chia sẻ

Tiếp tục bàn giao sản phẩm tại các dự án chính, thấp tầng và lợi nhuận Quý 1 từ bán cổ phần tại các công ty liên kết đã giúp LNST trừ lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm của CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái lên 374 tỷ đồng.

Đồ thị cổ phiếu KDH cập nhật ngày 30/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu KDH cập nhật ngày 30/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Kết quả này nhìn chung phù hợp với dự báo cả năm và chúng tôi dự kiến sẽ không có thay đổi đáng kể trong báo cáo cập nhật tới.

* Bàn giao sản phẩm thấp tầng tăng manh hỗ trợ tăng trưởng doanh thu.

* Chi phí đất tăng ảnh hưởng đến tăng trưởng LN từ HĐKD.

* Tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2017 có thể đã chậm hơn nếu không có khoản lãi tài chính.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác