DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu KDC – LNST giảm 52% do lợi nhuận bất thường giảm

Lượt xem: 493 - Ngày:
Chia sẻ

So với dự báo của chúng tôi cho doanh thu cả năm 2017 là 7.100 tỷ đồng và LNST trước lợi ích CĐTS là 610 tỷ đồng, kết quả 9 tháng đầu năm tỏ ra thấp hơn so với kỳ vọng của chúng tôi.

Đồ thị cổ phiếu KDC cập nhật ngày 18/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu KDC cập nhật ngày 18/10/2017. Nguồn: AmiBroker

Truyền thông vừa công bố KQLN sơ bộ 9 tháng đầu năm của CTCP Tập đoàn Kido (KDC)

Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 5.100 tỷ đồng, tăng mạnh 251% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ hợp nhất CTCP Dầu Thực vật Tường An (TAC) and Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOC). Trong đó, tính riêng Quý 3, doanh thu đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 359% so với cùng kỳ năm ngoái. TAC bắt đầu được hợp nhất vào KDC vào cuối năm 2016, trong khi VOC bắt đầu được hợp nhất từ tháng 06/2017.

LNST trước lợi ích CĐTS 9T/2017 đạt 489 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. LNST trước lợi ích CĐTS Quý 3/2017 là 82 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận Quý 3/2017 và 9 tháng đầu năm 2017 giảm do lợi nhuận bất thường giảm. Trong 9 tháng đầu năm 2016, KDC thu về 1.200 tỷ đồng thu nhập tài chính nhờ đợt thanh toán cuối của Mondelez đối với việc mua lại mảng bánh kẹo. Trong khi đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, KDC ghi nhận 428 tỷ đồng lợi nhuận bất thường từ (1) 240 tỷ đồng lãi nhờ định giá lại 24% cổ phần tại VOC, vốn KDC đã mua trước khi tăng cổ phần tại VOC lên 51% vào tháng 06/2017 và (2) 188 tỷ đồng thu nhập từ đợt thanh toán cuối của Mondelez cho KDC và (3) hoàn nhập dự phòng một số chi phí liên quan đến đợt thoái vốn lĩnh vực bánh kẹo.

Chúng tôi hiện đưa ra giá mục tiêu 32.200VND/cổ phiếu dành cho KDC, tổng mức sinh lời – 11,5%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,2%.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác