DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu KBC – Trì hoãn ghi nhận bán đất KCN trong 6 tháng đầu năm hỗ trợ KQLN 6 tháng cuối năm

Lượt xem: 554 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi tiếp tục áp dụng tỷ lệ chiết khấu 5% đối với mô hình định giá do lo ngại về kế toán còn thiếu minh bạch liên quan đến tính toán lại chi phí đất KCN. Giá cổ phiếu KBC khá hợp lý tại mức P/E 2018 là 10 lần

Đồ thị cổ phiếu KBC cập nhật ngày 07/09/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu KBC cập nhật ngày 07/09/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) với tổng mức sinh lời 4,9%.

Chúng tôi dự báo doanh thu sẽ tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm, giúp doanh thu cả năm đạt 1.800 tỷ đồng, giảm 7,8% so với năm 2016 nhờ bàn giao và ghi nhận một số hợp đồng lớn về bán đất KCN tại các KCN Quang Châu và Tràng Duệ.

Chúng tôi dự báo LNST trừ lợi ích CĐTS 2017 sẽ tăng 46,5% lên 816,7 tỷ đồng, chủ yếu nhờ bàn giao và ghi nhận một số dự án có biên lợi nhuận cao như KCN Quang Châu (50ha) và khu dân cư Phúc Ninh (2,5ha), và chuyển nhượng dự án Lotus (4,2%). Tuy nhiên, nếu không tính việc chuyển nhượng dự án Lotus trong Quý 2, LNST trừ lợi ích CĐTS giảm 4,4% so với năm 2016.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác