DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu KBC – Phục hồi năm 2018 nhờ doanh thu tốt từ việc bán đất khu đô thị

Lượt xem: 1373 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) lên MUA với tổng mức sinh lời 23,4% vì kể từ khi chúng tôi đưa ra báo cáo cập nhật trước hồi tháng 9, giá cổ phiếu của KBC đã giảm 13%. Chúng tôi cho rằng điều này mang lại cơ hội mua cho nhà đầu tư.

Đồ thị cổ phiếu KBC cập  nhật ngày 13/12/2017. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu KBC cập  nhật ngày 13/12/2017. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi điều chỉnh tăng nhẹ giá mục tiêu từ 16.100VND/cổ phiếu lên 16.500VND/cổ phiếu với kỳ vọng doanh số tại khu đô thị Phúc Ninh, vốn có biên lợi nhuận cao, sẽ lớn hơn so với giả định trước đây và bù đắp cho sự chậm trễ trong một số sự án KCN.

Chúng tôi dự báo doanh thu 2017 sẽ giảm 10,7% xuống 1.800 tỷ đồng, phản ánh việc tạm hoãn ghi nhận bán đất tại KCN Quang Châu nhưng dự báo LNST trừ lợi ích CĐTS sẽ tăng 38,1%, chủ yếu nhờ 354,9 tỷ đồng lợi nhuận nhờ chuyển nhượng dự án Lotus.

Chúng tôi dự báo doanh thu và LNST trừ lợi ích CĐTS 2018 sẽ phục hồi và đạt tăng trưởng lần lượt 94,6% và 63,5% nhờ (1) Ghi nhận bán đất tại khu đô thị Phúc Ninh; (2) Ghi nhận bán đất tại KCN Quang Châu; và (3) Kết quả năm 2017 thấp.

Rủi ro chính trong dự báo của chúng tôi bao gồm dự án bị tạm hoãn, rủi ro trong việc xây dựng và phát triển các dự án, thị trường nhà ở biến động thất thường, vốn lưu động thay đổi và khả năng tiếp tục thu hút FDI của Việt Nam.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK