DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu IMP – KQKD 6 tháng khả quan hơn kỳ vọng

Lượt xem: 543 - Ngày:
Chia sẻ

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) công bố doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 500,15 tỷ đồng (tăng 16,55% so với cùng kỳ), LNTT đạt 74,62 tỷ đồng (tăng 45,10% so với cùng kỳ) và LNST đạt 59,8 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ) nhờ LNST Q2 tăng trưởng 74,8% so với cùng kỳ. Kết quả 6 tháng đã hoàn thành 39,68% kế hoạch doanh thu cả năm và hoàn thành 46,25% kế hoạch LNTT cả năm. Đồng thời bằng 42,48% dự báo doanh thu và 43,45% dự báo LNTT của HSC.

26.07.2017 IMP

Đồ thị cổ phiếu IMP cập nhật ngày 26/07/2017. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh. Giảm đánh giá xuống nắm giữ vì giá đã chạm giá trị hợp lý. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu IMP là 68.000đ; tương đương P/E dự phóng là 27,1 lần. Cho năm 2017, chúng tôi dự báo LNTT tăng trưởng 34,77%. KQKD 6 tháng khả quan hơn kỳ vọng nhờ:

– Doanh thu tăng 16,55% so với cùng kỳ nhờ doanh thu bán thuốc kháng sinh penicillin tăng. Doanh thu từ kênh OTC tăng khoảng 16% và ETC tăng khoảng 16%.

– Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 42,66% từ 38,6% cùng kỳ nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn với tỷ trọng thuốc có tỷ suất lợi nhuận cao chẳng hạn như thuốc kháng sinh tăng.

– LNTT cùng kỳ đạt thấp (LNTT 6 tháng đầu năm 2016 chỉ bằng 40% LNTT cả năm 2016).

Cho năm 2017, chúng tôi dự báo LNTT sẽ tăng trưởng mạnh 34,77% – Cho năm nay, HSC dự báo doanh thu thuần là 1.177 tỷ đồng (tăng trưởng 16,5%) và LNTT là 170,3 tỷ đồng (tăng trưởng 34,77%), Các giả định của chúng tôi bao gồm;

1. Doanh thu tăng trưởng 16,5% nhờ doanh thu từ các sản phẩm tự sản xuất tăng trưởng 19,7% sau khi chuyển sang các sản phẩm đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Chúng tôi cũng dự báo doanh thu từ thuốc kháng sinh Cepha và Peni cũng cải thiện đáng kể sau khi nhận được chứng nhận visa thuốc xuất khẩu EU-GMP trong Q2/2017.

2. Ước tính lợi nhuận gộp là 510 tỷ đồng (tăng trưởng 25,91%) theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 43,3% từ 40,1% năm 2016 nhờ đóng góp nhiều hơn từ các dòng thuốc kháng sinh Cepha và Peni có tỷ suất lợi nhuận gộp cao.

3. Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu tăng lên 27,77% từ 27,23% trong năm 2016.

4. HSC chưa đưa đóng góp từ nhà máy sản xuất tiên tiến đang trong quá trình xây dựng vào mô hình dự báo – HSC chưa đưa đóng góp từ nhà máy sản xuất mới tiên tiến do không có thông tin chi tiết về hai nhà máy này.

5. Tiền mặt tăng lên 390,7 tỷ đồng bao gồm tiền thu về từ phát hành 8,583 triệu cổ phiếu mới và 1,447 triệu cổ phiếu ESOP.

6. Chúng tôi dự báo LNST là 139,43 tỷ đồng (tăng trưởng 38%). Theo đó EPS là 3.244đ; P/E dự phóng năm 2017 là 27,1 lần.

Quan điểm đầu tư – Giảm đánh giá xuống Nắm giữ. Giá cổ phiếu đã đạt đến giá trị hợp lý theo ước tính của chúng tôi. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 68,000đ, tương đương P/E là 27,1 lần. Giá cổ phiếu đã tăng 23,73% kể từ đầu năm 2017 chủ yếu là do kỳ vọng vào tiềm năng tăng trưởng trong tương lai với chiến lược mở rộng kênh ETC được hỗ trợ từ các nhà máy đã được nâng cấp mới cũng như nhờ KQKD Q2 tốt hơn dự báo. Và các nhà máy mới tiên tiến cũng sẽ hỗ trợ tăng trưởng. Theo đó nâng cao doanh thu và tỷ suất lợi nhuận từ năm nay trở đi. Cho dù vậy ở mặt hiện tại triển vọng tăng trưởng đã phản ánh hết vào giá cổ phiếu.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK