DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu HVN – Tăng số máy bay để thúc đẩy tăng trưởng trung hạn

Lượt xem: 563 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Cổ phiếu HVN) đã tổ chức ĐHCĐ 2019 tại Hà Nội hôm nay với sự tham dự của hơn 200 cổ đông.

Đồ thị cổ phiếu HVN phiên giao dịch ngày 10/05/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu HVN phiên giao dịch ngày 10/05/2019. Nguồn: AmiBroker

Ban lãnh đạo đề ra mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 112 nghìn tỷ đồng (tăng 13% so với năm 2018 và cao hơn 4,6% so với dự báo của chúng tôi) và LNST đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (tăng 3,1% so với năm 2018, cao hơn 13% so với dự báo của chúng tôi).

Ban lãnh đạo đề ra mục tiêu năm 2019 cho công ty mẹ (Vietnam Airlines/VNA) nói riêng như sau: doanh thu đạt 83 nghìn tỷ đồng (tăng 13% so với năm 2018, cao hơn 5,5% so với dự báo của chúng tôi) và LNST đạt 2,4 nghìn tỷ đồng (tăng 14% so với năm 2018, cao hơn 36% so với dự báo của chúng tôi).

Chúng tôi cho rằng công ty đề ra mục tiêu 2019 cao hơn so với dự báo của chúng tôi vì HVN lạc quan hơn về lợi suất hành khách (đại diện cho giá vé) vì mục tiêu RPK (đại diện cho tăng trưởng lượng hành khách) xấp xỉ dự báo của chúng tôi.

Tuy các kết quả nói trên vượt dự báo 2019 của chúng tôi và công ty thường vượt mục tiêu trong nhiều năm qua, chúng tôi cho rằng khả năng chỉnh tăng dự báo 2019 sẽ hạn chế vì chúng tôi tiếp tục nhận thấy ngành du lịch tăng trưởng chậm lại trong khi cạnh tranh ngày càng gay gắt từ hãng hàng không truyền thống mới đi vào hoạt động Bamboo Airways (BA), với ngày càng nhiều tuyến bay được mở.

Ban lãnh đạo cũng đề ra mục tiêu trung hạn 2021-2025 của VNA, với doanh thu đạt tăng trưởng trung bình 52% so với năm 2018 và tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trung bình đạt 16% so với năm 2018. Trong khi mục tiêu nói trên cao hơn so với dự báo của chúng tôi, chúng tôi xin lưu ý rằng các thông tin được công bố còn khá hạn chế nên chưa thể lý giải chênh lệch giữa mục tiêu của công ty và dự báo của chúng tôi.

Chúng tôi cho rằng tăng trưởng doanh thu trung hạn của HVN được hỗ trợ nhờ kế hoạch tăng số máy bay ròng thêm 24-49 chiếc, trong cùng giai đoạn.

Tuy HVN phân bổ mạnh cho quỹ khen thưởng – phúc lợi (31% LNST sau lợi ích CĐTS 2016- 2017), tại ĐHCĐ không có đề xuất nào được đưa ra.

Cổ đông thông qua cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018 là 1.000VND/cổ phiếu (tương ứng lợi suất cổ tức 2,4%) và ngày trả cổ tức sẽ do HĐQT ấn định. Đại hội không đề ra mục tiêu cổ tức cho năm 2019.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý