DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu HDB – Mục đích chưa rõ ràng trong thương vụ M&A với PGBank

Lượt xem: 297 - Ngày:
Chia sẻ

ĐHCĐ thường niên của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) được tổ chức ngày 21/04/2018. Ban lãnh đạo đã tóm tắt nhanh KQKD 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, trình cổ đông thông qua thương vụ M&A với PGBank và trả lời câu hỏi của cổ đông. 

Đồ thị cổ phiếu HDB cập nhật ngày 23/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu HDB cập nhật ngày 23/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Kế hoạch kinh doanh 2018 sau M&A là tổng tài sản đạt 267 nghìn tỷ đồng (+41,2% YoY) và LNTT là 4,7 nghìn tỷ đồng (+94.9% YoY). Với kế hoạch này, tỷ lệ CAR hợp nhất trong năm 2018 dự kiến là 12,3%. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu là dưới 2%.

Tổng cổ tức chi trả cho năm 2017 sẽ là 35%, trong đó 15% sẽ là cổ tức tiền mặt (1.500 đồng/CP hoặc lợi suất cổ tức 3%), trong khi 20% còn lại sẽ là cổ tức cổ phiếu.

Mức giá mua lại PGBank tương ứng là P/B 2,6 lần, được chúng tôi cho rằng chưa hợp lý khi ROE và ROA của PGBank chỉ đạt lần lượt 1,8% và 1,2%, trong khi các ngân hàng Việt Nam hiện có mức P/B 2,7 lần, với ROE và ROA vượt trội lần lượt năm 2017 là 14,1% và 0,8%

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác