DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu HDB – Lợi nhuận tăng mạnh nhờ tăng trưởng và khả năng sinh lời cải thiện

Lượt xem: 571 - Ngày:
Chia sẻ

LN ròng hợp nhất 2017 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDB) đã tăng 113% YoY đạt 2 nghìn tỷ đồng, khi LN trước dự phòng tăng mạnh 60% nhờ tăng trưởng cho vay 19% cũng như NIM cải thiện do lợi suất tài sản cao hơn.

Đồ thị cổ phiếu HDB cập nhật ngày 30/01/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu HDB cập nhật ngày 30/01/2018. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi cho rằng diễn biến này chủ yếu đến từ chuyển hướng sang mảng cho vay có mức sinh lời cao hơn, như tài chính tiêu dùng thông qua công ty con HDSaison. Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) ghi nhận mức giảm còn 54% từ 60% cũng đóng góp cho mức tăng. LNTT tăng thậm chí nhanh hơn đạt 86% do tăng trưởng chi phí dự phòng thấp hơn đạt 26% YoY. Thu nhập khác thúc đẩy lợi nhuận do thu hồi từ xóa nợ xấu cũng như thoái vốn

Về mặt huy động, tăng trưởng huy động khách hàng là khá thấp trong năm chỉ đạt 6,8%, là thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành. Trong khi đó, huy động liên ngân hàng tăng mạnh 85%. Chất lượng tín dụng giảm nhẹ với nợ xấu báo cáo tăng đạt 1,52% từ 1,46%, dù diễn biến này đã được dự báo trước khi gia tăng đóng góp từ mảng tài chính tiêu dùng có rủi ro cao hơn.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý