DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu HCM – Đẩy mạnh danh mục tự doanh làm gia tăng hệ số beta

Lượt xem: 493 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HCM) vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 26/04/2018 và báo cáo sơ bộ KQKD 2017, trình kế hoạch 2018, trả lời câu hỏi từ cổ đông và công bố kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đồ thị cổ phiếu HCM cập nhật ngày 27/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Kế hoạch 2018 của HCM đối với tổng doanh thu đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (tăng 37% YoY) và Lợi nhuận trước thuế đạt 1 nghìn tỷ đồng (tăng 44,4% YoY).

Trong quý 1/2018, HCM tiếp tục giữ vững thị phần môi giới cộng gộp cả hai sàn HOSE và HNX đạt 12,3%, bao gồm 7,3% từ thị phần môi giới khách hàng cá nhân, 3,8% môi giới khách hàng tổ chức và 1,2% từ doanh thu tự doanh.

HCM công bố chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2017 là 1.500 đồng/cp hay 2.2% lợi suất dựa trên giá đóng cửa ngày hôm nay.

HCM cũng công bố kế hoạch tăng vốn trong năm 2018 bằng việc bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (gần 86,4 triệu cổ phiếu tỷ lệ 3:2, chưa công bố ngày cụ thể) và đồng thời triển khai kế hoạch phát hành ESOP (khoảng 6,5 triệu cổ phiếu tương đương với 5% số lượng CP đang lưu hành). Vốn tăng lên sẽ được sử dụng theo tỷ lệ 4:1 để tăng lần lượt cho vay margin và danh mục đầu tư tự doanh. Cả hai kế hoạch tăng vốn này đều sẽ được chào bán với giá là 14.000/CP.

Công ty cũng đã công bố kế hoạch chia cổ phiếu thưởng trên tỷ lệ 3:2 (chưa công bố ngày cụ thể).

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác