DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu HBC – KQKD năm 2017 rất khả quan mặc dù doanh thu thấp hơn một chút so với dự báo

Lượt xem: 1,354 - Ngày:
Chia sẻ

KQKD năm 2017 rất khả quan mặc dù doanh thu thấp hơn một chút so với dự báo của chúng tôi. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. HBC (Khả quan) đã công bố BCTC hợp nhất năm 2017 với doanh thu thuần đạt 16.035 tỷ đồng (tăng trưởng 49%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 860 tỷ đồng, tăng trưởng 51,6%.

Cập nhật cổ phiếu HBC - KQKD năm 2017 rất khả quan mặc dù doanh thu thấp hơn một chút dự báo

Đồ thị cổ phiếu HBC cập nhật ngày 26/01/2018. Nguồn: AmiBroker

Kết quả này thấp hơn một chút dự báo gần nhất của chúng tôi cho doanh thu thuần là 16.328 tỷ đồng (tăng trưởng 52%) nhưng sát với dự báo của chúng tôi cho LNST của cổ đông công ty mẹ là 856 tỷ đồng (tăng trưởng 51%). Doanh thu đạt kế hoạch của công ty là 16.000 tỷ đồng còn lợi nhuận vượt 4%. KQKD của công ty tăng trưởng mạnh trong năm 2017 nhờ lượng hợp đồng ký được trong năm đạt cao. Trên thực tế, giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện đạt khoảng 19.000 tỷ đồng (tăng 11,8%) với tổng giá trị hợp đồng ký mới là khoảng 20.000 tỷ đồng (tăng 16,4%). Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 11,4% năm 2016 xuống còn 10,6% do giá VLXD tăng và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng trong đấu thầu dự án mới gay gắt hơn.

Trong Q4, doanh thu tăng 35% so với cùng kỳ và đạt 5.075 tỷ đồng nhưng LNST giảm nhẹ 3% xuống còn 244 tỷ đồng.

Cho năm 2018, HSC dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 14,1% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 18.303 tỷ đồng (tăng trưởng 14,1%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 982 tỷ đồng (tăng trưởng 14%). Giả định của chúng tôi là:

• Chúng tôi giả định công ty sẽ hạch toán 12 nghìn tỷ đồng (63% giá trị hợp đồng từ năm trước chuyển sang) và hạch toán 6,3 nghìn tỷ đồng (31,5% hợp đồng ký mới trong năm 2018). Chúng tôi dự báo giá trị hợp đồng ký mới sẽ khoảng 20 nghìn tỷ đồng (tương đương năm 2017).
• Chúng tôi kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng nhẹ từ 10,6% lên 10,8% nhờ hạch toán các dự án BĐS tại các công ty con, từ đó lợi nhuận gộp đạt 1.972 tỷ đồng (tăng trưởng 16%).
• Lỗ tài chính thuần tăng 44,5% lên 191 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng; chi phí bán hàng & quản lý tăng 13,1% lên 569 tỷ đồng.

Theo đó, chúng tôi dự báo EPS dự phóng năm 2018 đạt 7.340đ và tại thị giá hiện tại, P/E dự phóng năm 2018 là 6,2 lần.

Kết luận đầu tư – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Dựa trên phương pháp DCF và P/E, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu HBC là 56.240đ; tương đương P/E dự phóng là 8,7 lần. Công ty đã đạt KQKD khả quan trong năm 2017 và tổng giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện tăng đáng kể nhờ lĩnh vực xây dựng văn phòng và tòa nhà hỗn hợp hồi phục. Định giá vẫn rẻ với P/E dự phóng là 6,2 lần sau khi giá cổ phiếu giảm 29% từ đỉnh vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên cần lưu ý ngành xây dựng là ngành có tính chu kỳ cao. Chúng tôi vẫn lo ngại một chút về các khoản dự phòng phải thu khó đòi cũng như lượng vay & nợ ngắn hạn lớn.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý